Osman Savaskan
Osman Savaskan
Marmara University, Faculty of Political Science, Local Governments
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
New capitalism in Turkey: The relationship between politics, religion and business
A Buğra, O Savaşkan
Edward Elgar Publishing, 2014
2812014
Türkiye’de Yeni Kapitalizm
A Buğra, O Savaşkan
İstanbul: İletişim, 2014
111*2014
Politics and class: The Turkish business environment in the neoliberal age
A Buğra, O Savaşkan
New Perspectives on Turkey 46, 27-63, 2012
522012
Yerel sanayi ve bugünün Türkiyesi'nde iş dünyası
A Buğra, O Savaşkan
Toplum ve Bilim, 92-123, 2010
422010
Neoliberalizm ve Yeni Sosyal Politika Ortamı: Türkiye’de Çalıştırma (Workfare) Programları ve Emek Piyasaları
O Savaşkan
Türkiye’de Neoliberalizm-Demokrasi ve Ulus-Devlet 10, 2009
112009
2000 sonrası Türkiye'sinde Yerel Yönetimler Reform Süreci
O Savaşkan
Toplum ve Bilim, 140-172, 2017
9*2017
Contemporary Social Policy in Turkey: Workfare Programs in the Context of the Neoliberal International Governance System
O Savaşkan
Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü, 2007
72007
The political economy of economic and social policy in contemporary Turkey: An introduction to the special issue
T Dorlach, O Savaşkan
Journal of Balkan and near Eastern Studies 20 (4), 311-317, 2018
62018
Türkiye'de Yerel Yönetimler ve AKP Belediyeciliği
O Savaşkan
Birikim, 88-100, 2019
32019
Yerel Yönetimler ve Türkiye'de Hükümet ve İş Dünyası İlişkilerinin Değişen Dinamikleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz
O Savaşkan
Türkiye'nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra'ya Armağan, 99-124, 2018
32018
Political dynamics of local government reform in a development context: The case of Turkey
O Savaşkan
Environment and Planning C: Politics and Space 39 (1), 204-225, 2021
22021
Kentsel Siyaset Literatürünün Türkiye Yazımındaki Serüveni: Politik Ekonomi ve Kurumsalcı Yaklaşımların Eleştirel Bir Değerlendirmesi
O SAVAŞKAN, ÇA ÇAM
Memleket Siyaset Yönetim 14 (32), 147-182, 2019
22019
State Rescaling and the Dynamics of Government-Business Relations in Two Turkish Cities
O Savaşkan
Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü, 2015
22015
Private Sector and Politics in Turkey
A Buğra, O Savaşkan
Perspectives: Political Analysis and Commentary From Turkey 13 (5), 26-30, 2013
22013
Türkiye’de Belediye Başkanı Olmak: Sınırlar, Stratejiler ve Meşruiyet
O Savaşkan
Çağdaş Yerel Yönetimler 29 (2), 57-83, 2020
12020
Türkiye'nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra'ya Armağan
OSM Ertan
2018
Işık Özel. State-Business Alliances and Economic Development: Turkey, Mexico and North Africa. London and New York: Routledge, 2015, xv+239 pages.
O Savaşkan
New Perspectives on Turkey 53, 220-224, 2015
2015
Neoliberalizm ve Sosyal Politikanın Yeniden Kurumsallaşması: Türkiye Örneği
Toplum ve Hekim 23 (5), 382-390, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18