Takip et
Ferdi Bozkurt
Ferdi Bozkurt
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sözlüklerdeki temel duygu kavramlarının yeniden tanımlanması: bir yöntem önerisi
F Bozkurt
Ankara Üniversitesi TÜRKOLOJİ DERGİSİ 21 (1), 25-35, 2014
462014
Sözlükselleşme: Genel Sözlükler İçin Sözlük Birim Seçimi
F Bozkurt
292017
Corpus-based research on terminology of Turkish Lexicography (CBRT-TURKLEX)
F Bozkurt, E Boz, F Doğru
Lexikos 28 (1), 428-439, 2018
112018
Genel Sözlükler için Sözlük Birim Seçimi Ölçütleri
F Bozkurt
ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
72016
Türk Sözlükbilimi Terminolojisi Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma
E Boz, F Bozkurt, D Fatih
III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 217-225, 2017
62017
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bir metin yöntemi çalışması
F Bozkurt
Anadolu Üniversitesi, 2011
62011
Proper Names in General (Purpose) Dictionaries: Necessity
F BOZKURT
Uluslararası Eğitim ve Dil Dergisi – International Journal of Education and …, 2019
52019
Metindilbilim, Metinsel Bağdaşıklık ve Türkiye Türkçesinde Değiştirim
F Bozkurt
42022
Synchronous facilitation in distance foreign language teaching
N Girişen, N Söker, SÇ Zenci, O Saltık, F Bozkurt, H Pilancı
International Conference" ICT for Language Learning, 2020
32020
An Internet based language teaching model: Turkish language case
H Pilancı, F Bozkurt, SÇ Zenci, N Söker, N Girişen
32010
Sözlükbilimi Nedir? Henning Bergenholtz - Rufus H. Gouws
F Bozkurt
Dil ve Edebiyat Araştırmaları 9, 2014
22014
Türk Film Adlarına Derlem Tabanlı Bir Bakış
F Bozkurt
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 24, 93-127, 2021
12021
Balkan Muhacir Ağızlarının Eskişehir İli Manav Ağızlarına Etkileri
F Doğru, F Bozkurt
5. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Adana …, 2021
12021
TÜRK KİŞİ ADLARINDAKİ SES BİLGİSEL ÖZELLİKLERİN CİNSİYET TEMELLİ BİR KARŞILAŞTIRMASI
F BOZKURT
Gazi Türkiyat, 101-135, 2020
12020
Monitoring Academic Studies of Turkish Lexicography: A Bibliometric Study of 84 Years
F Bozkurt
Lexikos 29 (29), 288-314, 2019
12019
A Corpus-Based Socio-Onomastic Analysis On Turkish And American Horror Film Naming
F Bozkurt, MK Mohammadi
CINEJ Cinema Journal 11 (2), 418-445, 2023
2023
İntihar Eden Dört Şairin Temel Duygu Sözcükleri Kullanımı, Benzerlikler ve Farklılıklar
A Göçer, F Bozkurt
TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 3 (5), 75-120, 2023
2023
Review of Robinson (2023): Priming Translation Cognitive, Affective, and Social Factors
F Bozkurt
Babel, 2023
2023
Türk Sinemasındaki Güldürü Ögeleri Üzerine Edimbilimsel Bir Analiz Örneği
B Burcu, F Bozkurt
International Journal of Languages' Education and Teaching (IJLET) 11 (3), 29-49, 2023
2023
+{DAn} Durum Biçim Birimi (Yükleyenlerin Üye Yapısı ve Anlamsal Rolleri) Adlı Eser Üzerine
F Bozkurt
Bugu Dergisi 3 (1), 102-105, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20