Follow
Şerife Gonca Zeren
Şerife Gonca Zeren
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi PDR
Verified email at comu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Face-to-Face and Online Counseling: Client Problems and Satisfaction.
ŞG Zeren
Education & Science/Egitim ve Bilim 40 (182), 2015
502015
The Role of Internet Addiction and Basic Psychological Needs in Explaining the Academic Procrastination Behavior of Adolescents.
S Can, ŞG Zeren
Cukurova University Faculty of Education Journal 48 (2), 2019
462019
The Effectiveness of Online Counseling for University Students in Turkey: A Non-Randomized Controlled Trial.
SG Zeren, SM Erus, Y Amanvermez, AB Genc, MB Yilmaz, B Duy
European Journal of Educational Research 9 (2), 825-834, 2020
392020
Information and Communication Technology in Education of Psychological Counselors in Training
ŞG Zeren
International Online Journal of Educational Sciences 6 (2), 494-509, 2014
342014
Çevrimiçi psikolojik danışmada etik ve standartlar: Bir model önerisi
ŞG Zeren, E Bulut
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 8 (49), 63-80, 2018
312018
Yetiştirme yurdunda ve ailesinin yanında kalan ergenlerin kimlik gelişimlerinin karşılaştırılması
M Gündoğdu, ŞG Zeren
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (22), 2004
312004
Yüz yüze ve çevrimiçi psikolojik danışma: Danışanların sorunları ve memnuniyetleri
ŞG Zeren
Eğitim ve Bilim 40 (182), 2016
292016
Yabancı dil ağırlıklı lise, özel lise ve anadolu lisesi son sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeyleri
ŞG Zeren
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
281999
Early separations: Dropout from online and face-to-face counseling
A Buyruk Genç, Y Amanvermez, Ş Zeren, S Erus
Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi 9, 2019
252019
Therapeutic alliance in face-to-face and online counseling: Opinions of counselor candidates Yüz yüze ve çevrimiçi psikolojik danışmada terapötik işbirliği: Psikolojik danışman …
ŞG Zeren
Journal of Human Sciences 14 (3), 2278-2307, 2017
252017
Supervision and peer supervision in online setting: Experiences of psychological counselors
Y Amanvermez, SG Zeren, SM Erus, AB GENC
Eurasian Journal of Educational Research 20 (86), 249-268, 2020
232020
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik kariyer uyumları
SM Erus, ŞG Zeren
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 657-668, 2017
232017
Bireyle psikolojik danışma uygulaması dersini alan öğrencilerin süpervizyona bakış açıları: Yeditepe Üniversitesi örneği
Ş Zeren, S Yılmaz
annual National Conference of Guidance and Counseling, İzmir, Turkey, 2011
232011
Video Game Addiction in Turkey: Does It Correlate between Basic Psychological Needs and Perceived Social Support?.
E Yildirim, SG Zeren
Psycho-Educational Research Reviews 10 (2), 106-117, 2021
122021
University Students' Attitudes towards Seeking Psychological Help and Their Responses Related to the Offer of Help.
ŞG Zeren, SM Erus, Y Amanvermez
International Online Journal of Educational Sciences 9 (2), 2017
122017
Yüz yüze ve çevrimiçi psikolojik danışmada terapötik işbirliği: Psikolojik danışman adaylarının görüşleri
ŞG Zeren
Journal of Human Sciences 14 (3), 2293-2307, 2017
122017
Nursing students’ attitudes towards HIV/AIDS: Agrı, Istanbul and Mersin samples from Turkey
SG Zeren, D Alıcı, F Ay
Education in Medicine Journal 4 (1), e74-e85, 2012
112012
HIV/AIDSe yönelik psiko-eğitim programının üniversiteye yeni başlayan ergenlerin HIV/AIDSe yönelik tutumlarına etkisi
ŞG Zeren
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
112006
European Journal of Educational Research
NH Tran, X Van Ha, VA Le, AN Nguyen
European Journal of Educational Research 10 (4), 1839-1851, 2021
102021
Gestalt kuramı
ŞG Zeren
içinde, Eğitim Psikolojisi, 527-548, 2008
102008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20