M Yalçın Tasmektepligil
M Yalçın Tasmektepligil
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effects of balance and flexibility on agility in prepuberte period
F Hazar, Y Taşmektepligil
Spormetre Journal of Physical Education and Sports Sci 6 (1), 9-12, 2008
113*2008
Realization Level of Physical Education Lesson's Purposes in Primary Education Schools / İlköğretim okullarında beden eğitimi ders hedeflerinin gerçekleşme düzeyi ve bu …
Y Taşmektepligil, Ç Yılmaz, O İmamoğlu, E Kılcıgil
Spormetre Journal of Physical Education and Sports Sci / SPORMETRE Beden …, 2006
93*2006
Evaluation of Physical Development of the Participants in the Summer Basketball School in Two Months Period / Yaz spor okullarında basketbol çalışmalarına katılan grupların iki …
İ Yazarer, Y Taşmektepligil, YS Ağaoğlu, SA Ağaoğlu, F Albay, H Eker
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (4), 163-170, 2004
61*2004
An assessment of the attitudes of students towards physical education lesson and extracurricular activities.
A Aybek, O İmamoğlu, MY Taşmektepligil
Journal of Sports and Performance Researches 2 (2), 51-59, 2011
39*2011
PPAR-α and PPARGC1A gene variants have strong effects on aerobic performance of Turkish elite endurance athletes
E Tural, N Kara, SA Agaoglu, M Elbistan, MY Tasmektepligil, O Imamoglu
Molecular biology reports 41 (9), 5799-5804, 2014
352014
Examination of Relationship between Organizational Stress and Burnout Levels of Academicians Worked in Physical Education and Sports High School
Y Yıldırım, MY Taşmektepligil
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 (4), 131-140, 2011
32*2011
FUTBOL TARAFTARI FANATİKLİK ÖLÇEĞİ
MY TAŞMEKTEPLİGİL, S ÇANKAYA, T TUNÇ
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 6 (1), 41-49, 2015
242015
The Employment Problems And New Job Opportunities Of Persons Graduated From Physical Education And Sports Area
MY Taşmektepligil, F Hazar, SA Ağaoğlu, N Öğreten, Terzioğlu, E. Ahmet
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2), 99-118, 2009
23*2009
Yaz spor okullarına katılan gençlerin yaş gruplarına göre fiziksel ve teknik gelişimlerinin analizi
SA Ağaoğlu, Y Taşmektepligil, Y Aksoy, F Hazar
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 6 (3), 159-166, 2008
232008
Ağırlık Topuyla Yapılan Plyometrik Antrenmanın Hentbolcuların Dikey Sıçraması ve Atış Kuvvetine Etkisi
SA Ağaoğlu, M Kaldırımcı, Y Taşmektepligil
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi. Ankara, Hareket ve Antrenman …, 2000
222000
Voleybolcuların Esneklik ve Vücut Yağ Yüzdesi Değerlerinin Dikey Sıçrama Performansına Etkisi
M Çon, P Akyol, E Tural, MY Taşmektepligil
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 14 (2), 202-207, 2012
192012
Kısa versiyon Örgütsel Stres Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması (geçerlilik ve güvenirlik çalışması)
Y Yıldırım, MY Taşmektepligil, H Üzüm
192011
Türk Kültüründe Spor
O İmamoğlu, MY Taşmektepligil, M Türkmen
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (1), 145-150, 1997
181997
Physical and Physiological Characteristics of 12 – 14 Age Categories Female Tennis Players / 12-14 yaş kategorilerindeki bayan tenis oyuncularının fiziksel ve fizyolojik …
B Ölçücü, A Cenikli, H Gökhan, MY Taşmektepligil
Journal of Sports and Performance Researches / Spor ve Performans …, 2012
14*2012
Ortaöğretimde gençleri şiddete yönelten nedenler ve şiddeti engellemede spor aktivitelerinin rolünün incelenmesi: AMASYA ili örneği
Ş Kırbaş, MY Taşmektepligil, A Üstün
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 (4), 177-185, 2007
132007
Farklı özellikler e sahi p fertlerin sportif faaliyetler e katılımların ı etkileye n faktörlerin belirlenmesi
MY Taşmektepligil, Ö Bostancı
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 (2), 26-42, 2004
13*2004
Sporun Yaygınlaştırılmasında Semt Sahalarının Etkisi
MY Taşmektepligil
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 1995
131995
The Effects of Participating in Recreational Activities on Quality of Life and Job Satisfaction
Y Aksoy, S Çankaya, MY Taşmektepligil
Universal Journal of Educational Research 5 (6), 1051-1058, 2017
122017
Denge Geliştirici Özel Antrenman Uygulamalarinin 11 Yaş Genç Erkeklerin Reaksiyon Zamanlari Ve Vücut Kitle İndeksi Üzeri
S Çankaya, B Gökmen, M Çon, MY Taşmektepligil
Journal of Sports and Performance Researches / Spor ve Performans …, 2014
122014
İşitme Engelli Futsal Sporcularının Çeviklik ve Görsel Reaksiyon Zamanının Karşılaştırılması
M Açak, T Karademir, Y Taşmektepligil, E Çalışkan
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 14 (2), 283-289, 2012
122012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20