Bahattin Yalçınkaya
Title
Cited by
Cited by
Year
Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi: Geçiş Süreci ve Uygulama Yönetimi
F Özdemirci, B Özlem G., T Mehmet, S Selvet, B Yalçınkaya
Boyut Matbaacılık, Ankara, 2013
162013
E-devlet üstveri standardının oluşturulması ve Türkiye için modellenmesi
B Yalçınkaya
PQDT-Global, 2014
112014
Progress factors and benefit analysis in electronic records management system (ERMS) implementation
B YALÇINKAYA
AJIT-e 7 (23), 67, 2016
10*2016
DİJİTAL VATANDAŞLIK ALGISININ İNCELENMESİ: AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME
B YALÇINKAYA, MO CİBAROĞLU
Business & Management Studies: An International Journal 7 (4), 1188-1208, 2019
82019
Belge ve arşiv yönetimi süreçlerinde büyük veri analitiği ve yapay zekâ uygulamaları
MO Cibaroğlu, B YALÇINKAYA
Bilgi Yönetimi 2 (1), 44-58, 2019
72019
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ (EBY) UYGULAMALARINDA BAŞARIYI OLUMSUZ ETKİLEYEN RİSK UNSURLARI
B Yalçınkaya
Bilgi Ve Belge Araştırmaları, 20-40, 2015
7*2015
Elektronik İmzalı Belgelerin Yönetimi ve Arşivlenmesi
B Yalçınkaya
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008
72008
Staj Süreçlerinin Öğrencilerin Mesleki Beklentilerine Etkisi: Marmara Üniversitesi Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü Üzerine Bir İnceleme
B Yalçınkaya, V Saydam
Arşiv Dünyası, 1-20, 2018
62018
A SURVEY ABOUT UNIVERSITY STUDENTS'PERCEPTION OF POST-TRUTH ON SOCIAL MEDIA
B Yalcinkaya, AH DÖNMEZ, F Aydin, N Kayali
Journal of Awareness 3 (4), 53-64, 2018
42018
Elektronik Belge Yönetim Sisteminde Log Analizi: İstatistiksel Bir Değerlendirme
B Yalçınkaya, ME Gedikli, MO Cibaroğlu
Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük …, 2019
22019
E-Arşiv Uygulamalarına Teknolojik ve Altyapı Kapsamında Yaklaşımlar: Güvenilir E-Arşivleme Koşulları Yol Haritası
B Yalçınkaya
e-Beyas 2015, Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme, Elektronik …, 2016
22016
Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi (e-BEYAS-M)
F Özdemirci, Ö Bayram, B Yalçınkaya, M Torunlar
Akademik Bilişim ’12, 1 - 3 Şubat 2012, ,Uşak Üniversitesi, 115-122, 2013
22013
Geleceğin Arşivlerinin İnşası: Sosyal Medyanın Arşivlenmesi Hakkında Bir Değerlendirme
B Yalçınkaya
12020
COVİD-19 Pandemisinde Sistematik İnceleme ve Bibliyometrik Analiz Yöntemleri ile Kanıta Dayalı Araştırma Süreçlerini Yönetme
KZ Gedik, Ö Yalçınkaya, B Yalçınkaya
Bezmialem Sicience 8 (4), 418-27, 2020
12020
Nesnelerin İnternetine Genel Yaklaşımlar: Bilgi Yönetiminde Nesnelerin İnterneti
B Yalçınkaya, MO Cibaroğlu
Arşiv Dünyası 6 (1), 1-16, 2019
12019
Elektronik Belge Yönetimimde Personel Farkındalığının Uygulama Sürecine Etkisi: Bağcılar Belediyesi ve Marmara Üniversitesinin Karşılaştırmalı Analizi
V Saydam, B Yalçınkaya
12018
İstanbul'daki Halk Kütüphanelerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklara Uygunluğunun Değerlendirilmesi
A Kakırman Yıldız, B Yalçınkaya, V Saydam
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dergisi 58 (2), 1811-1836, 2018
1*2018
Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Kurum ve Kuruluşlarda Değişim ve Dönüşümüne İlişkin Bir Değerlendirme
B Yalçınkaya, L Özdemir
ÜNAK 2013 Konferansı, “Bilgi Sistemleri Platformlar Mimariler ve …, 2016
12016
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİNDE PERSONEL FARKINDALIĞININ UYGULAMA SÜRECİNE ETKİSİ: BAĞCILAR BELEDİYESİ İLE MARMARA ÜNİVERSİTESİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
V SAYDAM, B YALÇINKAYA
Bilgi Ve Belge Araştırmaları, 1-25, 0
1
Görsel-İşitsel Arşivleme: Felsefe ve İlkeler
B Yalçınkaya
Bilgi Dünyası 21 (1), 205-217, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20