Follow
Ahmet Elibol
Ahmet Elibol
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yeniçeriler ve iktidar bağlamında Osmanlı sisteminin dönüşümü
A Elibol
Gazi Akademik Bakış, 21-40, 2009
402009
XIX. yüzyıl başlarında Çankırı
A Elibol
Çankırı Belediyesi Kültür yayınları, 2008
162008
Şeriyye sicillerine göre 19. yüzyıl başlarında Çankırının idari ve sosyal durumu
A Elibol
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995
31995
Osmanlı Gerileme Paradigmasının Sonu
A Elibol
Gazi Akademik Bakış 16 (32), 87-106, 2023
2023
Belgeler Işığında 19. Yüzyıl Başlarında Çankırı’da Evlilik ve Boşanma (Marriage and Divorce in Çankırı in the Early 19th Century in Consideration of the Documents)
A Elibol
Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR) 6 (2), 168-181, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5