Hasan POLAT
Hasan POLAT
bingol.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Gamma-ray attenuation parameters for polymer composites reinforced with BaTiO3 and CaWO4 compounds
F Akman, MR Kaçal, N Almousa, MI Sayyed, H Polat
Progress in Nuclear Energy 121, 103257, 2020
182020
Photon-shielding performance of bismuth oxychloride-filled polyester concretes
A Sharma, MI Sayyed, O Agar, MR Kaçal, H Polat, F Akman
Materials Chemistry and Physics 241, 122330, 2020
172020
Gamma shielding and compressive strength analyses of polyester composites reinforced with zinc: an experiment, theoretical, and simulation based study
MR Kaçal, H Polat, M Oltulu, F Akman, O Agar, HO Tekin
Applied Physics A 126 (3), 1-15, 2020
162020
Fuzzy logic model for prediction of properties of fiber reinforced self-compacting concrete
O Gencel, O Cengiz, F Koksal, G Martinez-Barrera, W Brostow, H Polat
Materials Science 19 (2), 203-215, 2013
162013
Lead (II) chloride effects on nuclear shielding capabilities of polymer composites
F Özkalaycı, MR Kaçal, O Agar, H Polat, A Sharma, F Akman
Journal of Physics and Chemistry of Solids 145, 109543, 2020
152020
Two-step investigation on fabrication and characterization of iron-reinforced novel composite materials for nuclear-radiation shielding applications
HO Tekin, F Akman, SAM Issa, MR Kaçal, O Kilicoglu, H Polat
Journal of Physics and Chemistry of Solids 146, 109604, 2020
122020
Impact of lead (II) iodide on radiation shielding properties of polyester composites
F Akman, H Ogul, MR Kaçal, H Polat, K Dilsiz, MF Turhan
Applied Physics A 126 (4), 1-9, 2020
82020
TS EN 206-1'e göre Tasarlanan ve Zararlı Kimyasal Ortamlara Maruz Kalacak Betonların Basınç Dayanımın Bulanık Mantık Yöntemiyle Tahmini.
H Polat, C Özel
Electronic Journal of Construction Technologies/Yapi Teknolojileri …, 2012
72012
Sodium dodecatungstophosphate hydrate-filled polymer composites for nuclear radiation shielding
HO Tekin, MR Kaçal, SAM Issa, H Polat, G Susoy, F Akman, O Kilicoglu, ...
Materials Chemistry and Physics 256, 123667, 2020
62020
Shielding features, to non-ionizing and ionizing photons, of FeCr-based composites
F Akman, I Ozkan, MR Kaçal, H Polat, SAM Issa, HO Tekin, O Agar
Applied Radiation and Isotopes 167, 109470, 2021
42021
Gamma-ray attenuation behaviors of hematite doped polymer composites
MF Turhan, F Akman, H Polat, MR Kaçal, İ Demirkol
Progress in Nuclear Energy 129, 103504, 2020
22020
Analysis of radiation attenuation properties for Polyester/Li2WO4 composites
MR Kaçal, K Dilsiz, F Akman, H Polat
Radiation Physics and Chemistry 179, 109257, 2021
12021
Gamma attenuation characteristics of CdTe-Doped polyester composites
F Akman, H Ogul, MR Kaçal, H Polat, K Dilsiz, O Agar
Progress in Nuclear Energy 131, 103608, 2021
12021
Polimer Betonlarda Barit Minerali Kullanımının Araştırılması
H POLAT, B DEMİREL, MN KOLAK, M OLTULU
12020
Farklı çimento tipinin silindirle sıkıştırılmış betonun basınç dayanımı üzerindeki etkisinin araştırılması
H POLAT
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (2), 75-81, 2018
12018
Kolemanit'li betonlarin bazı durabilite özelliklerinin incelenmesi
H Polat
SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
12012
A comparative study on the nuclear shielding properties of BiBr3 and PbSO4 incorporated composites
F Akman, MR Kaçal, H Polat, G Aktas, A Gultekin, O Agar
Journal of Physics and Chemistry of Solids 152, 109978, 2021
2021
Lifli Beton Özelliklerine Erken Kür Sıcaklığının Etkisi
FU Hasan POLAT, Meral OLTULU
UMCAK I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR VE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ …, 2019
2019
Investigation the Effect of Water/Cement Ratio on Compressive Strength of Roller Compacted Concrete
H POLAT
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL & APPLIED SCIENCES, 407, 2019
2019
EFFECT OF ADDING POLYAMIDE FIBER ON THE PROPERTIES OF POLYMER COMPOSITES Lecturer Hasan POLAT1, Assist. Prof. Meral OLTULU2
IA Hasan Polat, Meral Oltulu
MAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL&MEDICAL SCIENCES, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20