Hasan POLAT
Hasan POLAT
bingol.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Photon-shielding performance of bismuth oxychloride-filled polyester concretes
A Sharma, MI Sayyed, O Agar, MR Kaçal, H Polat, F Akman
Materials Chemistry and Physics 241, 122330, 2020
232020
Gamma-ray attenuation parameters for polymer composites reinforced with BaTiO3 and CaWO4 compounds
F Akman, MR Kaçal, N Almousa, MI Sayyed, H Polat
Progress in Nuclear Energy 121, 103257, 2020
222020
Gamma shielding and compressive strength analyses of polyester composites reinforced with zinc: an experiment, theoretical, and simulation based study
MR Kaçal, H Polat, M Oltulu, F Akman, O Agar, HO Tekin
Applied Physics A 126 (3), 1-15, 2020
212020
Lead (II) chloride effects on nuclear shielding capabilities of polymer composites
F Özkalaycı, MR Kaçal, O Agar, H Polat, A Sharma, F Akman
Journal of Physics and Chemistry of Solids 145, 109543, 2020
182020
Fuzzy logic model for prediction of properties of fiber reinforced self-compacting concrete
O Gencel, O Cengiz, F Koksal, G Martinez-Barrera, W Brostow, H Polat
Materials Science 19 (2), 203-215, 2013
182013
Two-step investigation on fabrication and characterization of iron-reinforced novel composite materials for nuclear-radiation shielding applications
HO Tekin, F Akman, SAM Issa, MR Kaçal, O Kilicoglu, H Polat
Journal of Physics and Chemistry of Solids 146, 109604, 2020
122020
Impact of lead (II) iodide on radiation shielding properties of polyester composites
F Akman, H Ogul, MR Kaçal, H Polat, K Dilsiz, MF Turhan
Applied Physics A 126 (4), 1-9, 2020
112020
Shielding features, to non-ionizing and ionizing photons, of FeCr-based composites
F Akman, I Ozkan, MR Kaçal, H Polat, SAM Issa, HO Tekin, O Agar
Applied Radiation and Isotopes 167, 109470, 2021
82021
TS EN 206-1'e göre Tasarlanan ve Zararlı Kimyasal Ortamlara Maruz Kalacak Betonların Basınç Dayanımın Bulanık Mantık Yöntemiyle Tahmini.
H Polat, C Özel
Electronic Journal of Construction Technologies/Yapi Teknolojileri …, 2012
82012
Sodium dodecatungstophosphate hydrate-filled polymer composites for nuclear radiation shielding
HO Tekin, MR Kaçal, SAM Issa, H Polat, G Susoy, F Akman, O Kilicoglu, ...
Materials Chemistry and Physics 256, 123667, 2020
62020
Gamma-ray attenuation behaviors of hematite doped polymer composites
MF Turhan, F Akman, H Polat, MR Kaçal, İ Demirkol
Progress in Nuclear Energy 129, 103504, 2020
62020
Gamma attenuation characteristics of CdTe-doped polyester composites
F Akman, H Ogul, MR Kaçal, H Polat, K Dilsiz, O Agar
Progress in Nuclear Energy 131, 103608, 2021
52021
Analysis of radiation attenuation properties for Polyester/Li2WO4 composites
MR Kaçal, K Dilsiz, F Akman, H Polat
Radiation Physics and Chemistry 179, 109257, 2021
22021
Farklı çimento tipinin silindirle sıkıştırılmış betonun basınç dayanımı üzerindeki etkisinin araştırılması
H POLAT
Bilecik şeyh edebali üniversitesi fen bilimleri dergisi 5 (2), 75-81, 2018
22018
Evaluation of CdS doped polyester composites regarding gamma and neutron shielding properties
K Dilsiz, H Ogul, F Akman, O Agar, MR Kaçal, H Polat, İ Dursun
Progress in Nuclear Energy 139, 103865, 2021
12021
Study on gamma radiation attenuation and non-ionizing shielding effectiveness of niobium-reinforced novel polymer composite
F Akman, H Ogul, I Ozkan, MR Kaçal, O Agar, H Polat, K Dilsiz
Nuclear Engineering and Technology, 2021
12021
A comparative study on the nuclear shielding properties of BiBr3 and PbSO4 incorporated composites
F Akman, MR Kaçal, H Polat, G Aktas, A Gultekin, O Agar
Journal of Physics and Chemistry of Solids 152, 109978, 2021
12021
Polimer Betonlarda Barit Minerali Kullanımının Araştırılması
H Polat, B Demirel, MN Kolak, M Oltulu
Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi 1 (1), 25-32, 2020
12020
Kolemanit'li betonlarin bazı durabilite özelliklerinin incelenmesi
H Polat
SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
12012
Production of microstructured BaZrO3 and Ba2P2O7-based polymer shields for protection against ionizing photons
F Ozel, F Akman, MR Kaçal, A Ozen, H Arslan, H Polat, S Yurtcan, O Agar
Journal of Physics and Chemistry of Solids 158, 110238, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20