Follow
Atılhan Naktiyok
Atılhan Naktiyok
Atatürk Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Profesörü
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çalışanların örgütsel bağdaşımlarının belirleyicileri olarak örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet algıları
ÖF İşcan, A Naktiyok
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 59 (1), 182-201, 2004
2982004
İç girişimcilik
A Naktiyok
İstanbul: Beta Yayınları, 2004
2822004
Entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intention: the Turkish case
A Naktiyok, C Nur Karabey, A Caglar Gulluce
International entrepreneurship and management journal 6 (4), 419-435, 2010
2012010
İşkoliklik ve tükenmişlik sendromu
A Naktiyok, CN Karabey
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2), 179-198, 2005
1912005
Yenilik yönelimi ve örgütsel faktörler
A Naktiyok
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (2), 211-230, 2007
1682007
Effect of leadership style on perceived organizational performance and innovation: the role of transformational leadership beyond the impact of transactional leadership–an …
ÖF İşcan, G Ersarı, A Naktiyok
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 881-889, 2014
1442014
Çevresel faktörlerin iç girişimcilik üzerine etkileri
AI NAKTİYOK, SB Kök
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 …, 2006
1272006
Öğrencilerin motivasyonel değerlerinin girişimcilik niyetleri üzerine etkisi ve bir uygulama
A Naktiyok, MK Timuroğlu
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (3), 85-103, 2009
1032009
Iş görenin içsel ve dışsal motivasyonunda stresle mücadele tekniklerinin rolü/role of stress fighting tecniques in internal and external motivation of employees
G ERSARI, A Naktiyok
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1), 2012
1022012
İşgören (iç müşteri) ve müşteri (dış müşteri) tatmini, işgören tatmininin müşteri tatmini üzerine etkileri: Ampirik bir değerlendirme
A Naktiyok, O Küçük
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 (1-2), 225-243, 2003
842003
Attitudes towards telecommuting: the Turkish case
OF Iscan, A Naktiyok
Journal of Information Technology 20 (1), 52-63, 2005
732005
Dönüştürücü liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi. 11
D Bingöl, A Naktiyok, ÖF İşcan
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 22 (24), 494-508, 2003
682003
Yönetici değerleri ve pazar yönlülük bir uygulama
A Naktiyok
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20, 95-116, 2003
682003
Örgütsel ortamda algilanan güven düzeyinin sinizm üzerindeki rolü: Atatürk Üniversitesi idari personeli üzerinde bir araştirma
MS KARCIOĞLU, A Naktiyok
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 …, 2015
612015
Psikolojik taciz algısının örgütsel güven üzerindeki rolü
FM Durdağ, A Naktiyok
Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi 1 (2), 5-37, 2011
612011
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde (KOBİ) toplam kalite yönetimi (TKY) kritik faktörlerinin örgütsel performans üzerine etkileri
A Naktiyok, OO KÜÇÜK
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2003
602003
HEKİMLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
N Cihangiroğlu, B Şahin, A Naktiyok
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 6 (12), 67-82, 2010
572010
Motivasyonel değerler ve iş tatmini: Yöneticiler üzerinde bir uygulama
A Naktiyok
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16 (3-4), 2002
502002
E-liderlik: E-liderlik özelliklerinin incelenmesine yönelik bir araştirma
A Naktiyok
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 7 (1), 19-40, 2006
452006
DURUMSALIĞI AÇISINDAN TÜRK ÖRGÜT KÜLTÜRLERİNDEKİ YÖNELİMLER
M Halis, A NAKTİYOK
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (5), 109-135, 2003
422003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20