Ebru Belkıs Güzeloğlu
Ebru Belkıs Güzeloğlu
ege.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Gençlerin Yeşil Tüketim Profili: Farkindalik, Tutum ve Davraniş Pratiklerine Yönelik Analiz
E ÜSTÜNDAĞLI, E Güzeloğlu
Global Media Journal: Turkish Edition 5 (10), 341-362, 2015
322015
Collaborative Sustainability: Analyzing Economic and Social Outcomes in the Context of Cittaslow.
E Üstündağlı, M Baybarsb, EB Güzeloğlu
Business & Economics Research Journal 6 (1), 2015
242015
Tüketici Etnosentrizmi, Marka Kişiliği Algısı ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye'deki Beyaz Eşya Markalarına Yönelik Bir Uygulama.
EK ÖZDEMİR, EB GÜZELOĞLU, F TOPSÜMER
Global Media Journal: Turkish Edition 8 (16), 2018
92018
Akıllı telefonlar ve marka değeri algıları: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma
E Kuşku-Özdemir, EB Güzeloğlu
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (40), 730-742, 2015
92015
Politik gündem odağında halkla ilişkiler ve gündem yönetimi
EB Kamanlıoğlu, A Göztaş
Nobel yayın Dağıtım, 2010
82010
Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Uygulamalarında İnternet Kullanımı: İzmir'de Yer Alan Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma
E Babacan, EB KAMANLIOĞLU, M Yeniçeri Alemdar
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2008 (31), 5-24, 2008
82008
Akıllı ürünleriyle nano yeniliği: Gençlerin nanoteknoloji farkındalığı, fayda/risk algıları
E Güzeloğlu
International Journal of Human Sciences 12 (S 1), 274-297, 2015
62015
Frames about nanotechnolgoy agenda in Turkish media, 2005-2009
EB Kamanlığlu, C Güzeloğlu
International Journal of Social, Behavioral, educational, Economic, Business …, 2010
42010
Politik Gündem Oluşumunda Halkla İlişkilerin İşlevi
EB Kamanlıoğlu
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım …, 2007
32007
Yöndeş Teknolojiler: Bireyler, İhtiyaçları ve Çelişkiler
AGEB KAMANLIOĞLU, A GÖZTAŞ
Tüketici Yazıları (II), 85, 2010
22010
Technology based sustainable communication in stakeholder voluntarism: SeferiKart project
EB Guzeloglu, S Bitirim, D Maden
Procedia Economics and Finance 26, 1124-1129, 2015
12015
FROM ONLINE PUBLIC RELATIONS TO E-HEALTH INTERACTIVITY: WEBSITE PERFORMANCE OF UNIVERSITY HOSPITALS IN TURKEY.
E GÜZELOĞLU, V YAKIN
Journal of International Social Research 7 (32), 2014
12014
Transformation of do-it-yourself from altruistic to utilitarian tendency: DIY entrepreneurs and sustainable practices in shared economy market conditions
EE Üstündağlı, EB Güzeloğlu
Management of Environmental Quality: An International Journal, 2020
2020
To Be or Not to Be (Green) Does Communication Experts’ Environmental Sensitivity Affect their Marketing Communication Plans?
EB Güzeloğlu, EÜ Erten
Handbook of Engaged Sustainability, 1-49, 2018
2018
Zines As An Alternative Media: An Analysis on Female Zinsters in Turkey
AE Oral, EB Güzeloğlu
Communication & Media Researches, 219, 2017
2017
Communication & Media Researches
H Arslan, MA Icbay, C Ruggiero, DP Huvitus
E-BWN, 2017
2017
Stratejik Pazarlama İletişimi,(Editörler), Eylin Babacan; Füsun Topsümer; Aylin Göztaş
E Güzeloğlu, E ÜSTÜNDAĞLI
Bireylerden Kurumlara Sosyal Medyada İletişim, İzmir: Gama Yayınları, 177-200, 2011
2011
POLİTİK İLETİŞİMDE BİR ALAN OLARAK İNTERNETTE GÜNDEMLERİN YÖNLENDİRİLMESİ: OBAMA’NIN SEÇİM KAMPANYASI ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME
EB KAMANLIOĞLU, A GÖZTAŞ
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, 277-298, 0
SANAL ORTAMDA DUYGULAR: BĐREYLER, SANAL TOPLULUKLAR, TAKIMLAR
EB Güzeloğlu, GÖ Erel, EK Özdemir
HALKLA İLİŞKİLERDE İLİŞKİSEL YAKLAŞIM: ALAN ÖĞRENCİLERİNİN İLİŞKİ BOYUTLARINA YÖNELİK ALGILARI
AGDEB GÜZELOĞLU, AGDD MADEN
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20