Follow
Prof. Dr. Salih Ateş
Prof. Dr. Salih Ateş
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Profesörü
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effects of students' cognitive styles on conceptual understandings and problem‐solving skills in introductory mechanics
S Ates, E Cataloglu
Research in Science & Technological Education 25 (2), 167-178, 2007
962007
The effectiveness of the learning‐cycle method on teaching DC circuits to prospective female and male science teachers
S Ates
Research in Science & Technological Education 23 (2), 213-227, 2005
862005
The effects of students' reasoning abilities on conceptual understandings and problem-solving skills in introductory mechanics
S Ates, E Cataloglu
European Journal of Physics 28 (6), 1161, 2007
832007
Yapılandırılmış grid metodu ile lise öğrencilerinin Newton un hareket yasası iş güç ve enerji konusundaki anlama düzeyleri ve hatalı kavramlarının tespiti
M Bahar, E Öztürk, S Ateş
682002
Elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde öğrenme evreleri metodunun etkisi
S Ateş, M Polat
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28), 39-47, 2005
662005
Öğretmen adaylarının değişkenleri belirleme ve kontrol etme yeteneklerinin geliştirilmesi
S Ateş
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (1), 21-39, 2005
642005
Araştırmacı Fen Öğretimi Yaklaşımıyla Sınıf Öğretmenliği 3 Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Yöntem Yeteneklerinin Geliştirilmesi
S ATEŞ, M BAHAR
602002
Doğru bilinen yanlışlardan, yanlış bilinen doğrulara: Fizikte kavram yanılgıları
B Güneş, S Ateş, A Eryılmaz, N Yürük, ÖF Özdemir, U KANLI, G Serin, ...
Palme Yayıncılık, 2017
552017
Teaching line graphs to tenth grade students having different cognitive developmental levels by using two different instructional modules
S Ates, JT Stevens
Research in Science & Technological Education 21 (1), 55-66, 2003
452003
The effects of learning cycle on college students' understanding of different aspects in resistive dc circuits
S Ates
The Electronic Journal for Research in Science & Mathematics Education, 2005
442005
The effects of inquiry based instruction on the development of integrated science process skills in trainee primary school teachers with different piagetian developmental levels
S Ateş
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (3), 2004
432004
Oxygen Diffusivity in Calcium Alginate Gel Beads Containing Gluconobacter Suboxydans
Ü Mehmetoglu, S Ateş, R Berber
Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology 24 (2), 91-106, 1996
411996
Mekanik konularındaki kavramları anlama düzeyi ve problem çözme becerilerine cinsiyetin etkisi
S Ateş
Eğitim ve Bilim 33 (148), 3-12, 2010
372010
The effects of cognitive styles on naive impetus theory application degrees of pre-service science teachers
E Cataloglu, S Ates
International Journal of Science and Mathematics Education 12, 699-719, 2014
332014
Öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeyleri
S Emir, S Ateş, F AYDIN, M Bahar, S Durmuş, M Polat, H Yaman
AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004 (9), 2004
282004
Conceptual understanding levels of students with different cognitive styles: An evaluation in terms of different measurement techniques
S Ates, SA Ceran
Eurasian Journal of Educational Research 20 (88), 149-178, 2020
272020
Ortaokul öğrencilerine yönelik bilimsel okuryazarlık ölçeği adaptasyon çalışması
F Şahin, S Ateş
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (3), 1173-1205, 2018
262018
Properties of immobilized phenylalanine ammonia lyase and investigation of its use for the prediagnosis of phenylketonuria
S Ates, N Dogan
Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi 35 (1), 2010
242010
Ölçme tekniğinin farklı bilişsel stillerdeki öğrencilerin hareket konusundaki kavramsal bilgi düzeylerine etkisi
S Karaçam, S Ateş
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (1), 21-30, 2010
212010
Cinsiyetin farklı ölçme teknikleri kullanılarak ölçülen hareket ve hareket yasaları konularındaki kavramsal bilgi düzeyine etkisi
S Ateş, S Karaçam
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (1), 39-59, 2008
212008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20