Follow
ahmet gün
Title
Cited by
Cited by
Year
Urban design empowerment through ICT-based platforms in Europe
A Gün, Y Demir, B Pak
International journal of urban sciences 24 (2), 189-215, 2020
402020
Responding to the urban transformation challenges in Turkey: a participatory design model for Istanbul
A Gün, B Pak, Y Demir
International Journal of Urban Sustainable Development, 2020
172020
The transformation and reorganization of cities in Southeastern Turkey: An examination from the safety perspective
MZ PAKÖZ, GÜN Ahmet
ISOCARP Congress (52nd), 126-138, 2016
32016
AN EVALUATION TOWARDS THE POTENTIALS OF ART AND ARCHITECTURE IN CONFLICT PREVENTION: THE CASE OF PALESTINE
A GÜN
ARCHTHEO’16 X International Theory and History of Architecture Conference 1 …, 2016
32016
Kıyılarda Yer Alan Eski Endüstri Alanlarının Değerlendirilmesi: Paşabahçe Cam Fabrikası İçin Yeniden Kullanım Önerisi
A Gün
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
32014
Understanding Design Empowerment through ICT-based Platforms in European Cities
A Gun, Y Demir, B Pak
Proceedings of the 37th eCAADe and 23rd SIGraDi Conference 2, 819-827, 2019
22019
A Participatory Decision Support System towards the Transformation of Areas under Disaster Risk
A Gün, Y Demir
International Journal of Advances in Agricultural & Environmental Engg …, 2017
22017
Türkiye’deki Kentsel Dönüşüm Alanlarına Yönelik Bilişim Teknolojilerine Dayalı Katılımcı Tasarım Modeli Önerisi
A Gün
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019
12019
Color Blindness in the Digital Gaming Landscape: Addressing Critical Issues and Research Gaps
M Tillem, A Gün
European Conference on Games Based Learning 17 (1), 817-825, 2023
2023
Urban Design Evolved: The Impact of Computational Tools and Data-Driven Approaches on Urban Design Practices and Civic Participation
A Gün
Journal of Contemporary Urban Affairs 7 (1), 242-260, 2023
2023
A Study on Increasing Practical Evacuation Knowledge and Awareness through Gamification
M Çiltaş Çatalbaş, A Gün
Community for Artistic and Architectural Research (CA2RE), 33-39, 2023
2023
Afet Sonrası Katılımlı Süreçlerle Yürütülen Mekânsal Pratikler İçin Bir Model Önerisi
B Uçkan, A Gün
5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, 481-484, 2023
2023
Afet Sonrası Müdahale Senaryolarında Afetzedeler ile İletişim Kurabilmeyi Kolaylaştıran Alternatif Bir Sistem Tasarımı
B Uçkan, A Gün
5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, 113-118, 2023
2023
Afet Sonrasında Yerel Üretimi Yeniden Düşünmek: Antakya Uzun Çarşı Yemek Üretim Mekanları
E Özkılıç, A Gün
5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, 477-480, 2023
2023
Deprem Sonrası Geçici Barınma Yerleşimlerinin Çocuk-Dostu Alanlar Olgusu Bakımından İrdelenmesi: Bir Literatür İncelemesi
S Özden Omuzlu, A Gün
5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, 2023
2023
Deprem Tahliyesi Sırasında Açık Kamusal Alanların Yeterliliği ve Erişilebilirliği Üzerine Bir Araştırma: Zeytinburnu Örneği
M Çiltaş Çatalbaş, HS Kaya, A Gün
5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, 485-492, 2023
2023
inCASE Twitter: Sosyal Medyanın Afet Sonrası Karar Destek Sistemi
YS Diken, A Gün
5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, 85-86, 2023
2023
DEPREM SONRASI GEÇİCİ YAŞAM ALANLARINDAKİ MEKANSAL KOŞULLARIN ARAŞTIRILMASI
A Gün
MİMARLIK PLANLAMA VE TASARIM Alanında Uluslararası Teori, Araştırma ve …, 2023
2023
Cami Tasarımında Esneklik Kurgusuna Yönelik Bir Yaklaşım Önerisi
A Gün, A Çavuş
XIII Uluslararası Sinan Sempozyumu, 541-557, 2023
2023
İmar Yoluyla İşgal Karşıtı "Kurucu Mekansal Pratikler": Filistin Örneği
A Gün
XIII Uluslararası Sinan Sempozyumu, 238-253, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20