Follow
gürsel güler
gürsel güler
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bozok Üniversitesi
Verified email at bozok.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması
M SÖZBİLİR, A ÇİLTAŞ, G GÜLER
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12 (1), 565-580, 2012
2352012
Mathematics education research in Turkey: A content analysis study
A Ciltas, G Guler, M Sözbilir
Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri 12 (1), 2012
812012
The visual representation usage levels of mathematics teachers and students in solving verbal problems
G Guler, A Çiltas
International Journal of Humanities and Social Science 1 (11), 145-154, 2011
652011
Matematik öğretmeni adaylarının matematik kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar
G Güler, L Akgün, MF Öçal, M Doruk
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 1 (2), 25-29, 2012
602012
İlköğretim matematik öğretmenlerinin sınav soruları ile SBS matematik sorularının Bloom taksonomosi’ne göre karşılaştırmalı analizi
G GÜLER, E ÖZDEMİR, R DİKİCİ
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 41-60, 2012
432012
Öğretmen adaylarının matematiksel tümevarım yoluyla ispat becerileri ve matematiksel ispat hakkındaki görüşleri
G GÜLER, E ÖZDEMİR, R DİKİCİ
Kastamonu Eğitim Dergisi 20 (1), 219-236, 2012
382012
The Difficulties Experienced in Teaching Proof to Prospective Mathematics Teachers: Academician Views.
G Güler
Higher Education Studies 6 (1), 145-158, 2016
372016
ORTAÖĞRETİM MATEMETİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL İSPAT HAKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
G GÜLER, R DİKİCİ
Kastamonu Eğitim Dergisi 20 (2), 571-590, 2012
312012
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL İSPATA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
M Doruk, G Güler
ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 71-93, 2014
252014
Matematik öğretmeni adaylarının cebir öğrenme alanındaki ispat süreçlerinin incelenmesi
G Güler
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
252013
Pre-service mathematics teachers’ metaphors about mathematics teacher concept
G Güler, MF Öçal, L Akgün
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 327-330, 2011
242011
Pre-service mathematics teachers’ views about proof by using concept maps
MF Öçal, G Güler
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 318-323, 2010
222010
Comparing the development of the multiplication of fractions in Turkish and American textbooks
T Kar, G Güler, C Şen, E Özdemir
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 49 …, 2018
212018
Türkiye'de matematik eğitimi araştırmaları: İçerik analizi çalışması [Mathematics education research in Turkey: A content analysis study]
A Çiltas, G Güler, M Sözbilir
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12 (1), 515-580, 2012
192012
İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının kesirlerde toplama işlemine yönelik kurulan problemlerdeki hataları belirleyebilme becerileri
C Işık, T Kar, A Işık, G Güler
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi; Vol 3, No 3 (2012), 2012
192012
Examination of Secondary School Seventh Graders' Proof Skills and Proof Schemes
C Sen, G Guler
Universal Journal of Educational Research 3 (9), 617 - 631, 2015
182015
Üniversite öğrencilerinin bilim insanı imajları ve bu imajları etkileyen bazı faktörler
B ÖZKAN, V ÖZEKE, G GÜLER, E ŞENOCAK
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (1), 146-165, 2017
162017
Matematik öğretmeni adaylarının ispat değerlendirme becerilerinin incelenmesi: Ardışık tek sayıların toplamı örneği
G Güler, S Ekmekci
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 59-83, 2016
152016
Prospective mathematics teachers’ difficulties in proof
G Güler, T Kar, MF Öçal, A Çiltaş
Procedia Social and Behavioral Sciences 15, 336-340, 2011
132011
Effect of strategy teaching for the solution of ratio problems on students' proportional reasoning skills
C ÅžEN, GÃ GÃœLER
MOJES: Malaysian Online Journal of Educational Sciences 5 (2), 1-15, 2018
122018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20