Şaban Berk
Title
Cited by
Cited by
Year
Mesleki ve teknik ortaöğretimde yeni arayışlar: yeterliğe dayalı modüler sistemin değerlendirilmesi
OC ADIGÜZEL, B Şaban
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (1), 2009
782009
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan modüler sistemin Provus' un farklar modeli ile değerlendirilmesi
Ş Berk
Doktora Tezi, 2012
92012
Mesleki ve teknik ortaöğretim alan öğretmenlerinin bilgi gereksinimlerini karşılama kaynakları
CO Adıgüzel, Ş Berk
72009
İlkokul 3. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi
Ö Şentürk, Ş Berk
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 49 …, 2019
62019
The Methods of Reaching Information of the Teacher of Vocational and Technical Secondary Education
OC Adıgüzel, Ş Berk
Electronic Journal of Social Sciences 8 (29), 64-75, 2009
62009
New Quests in Vocatıonal and Technıcal Secondary Educatıon: Evaluatıon of Competence-Based Modular System
OC Adıgüzel, Ş Berk
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (I), 220-236, 2009
5*2009
Assessment of Public Schools' Out-of-School Time Academic Support Programs with Participant-Oriented Evaluation.
S Berk
Journal of Education and Learning 7 (3), 159-175, 2018
42018
İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi öğretim programının değerlendirilmesi
Ş Berk, SS Purcu
X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 74-75, 2018
22018
Modüler Sistemin Değerlendirilmesi: Modüler Sistem, Program Değerlendirme, Mesleki ve Teknik Eğitim
Ş Berk
1-245, 2018
22018
Evaluation of modular system implemented in vocational and technical secondary schools by using Provus' Discrepancy Model
Ş Berk
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
22012
Examining Self-Efficacy Beliefs and Attitudes of Prospective Music Teachers Trained with Concurrent and Consecutive Model.
Ş Berk, Y Yıldız
International Online Journal of Educational Sciences 8 (4), 2016
12016
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretmen Öz-yeterlik İnancı Ölçeği Geliştirme Çalışması
SS Purcu, Ş Berk
Turkish Studies Educational Sciences 14 (2), 19-39, 2019
2019
Evaluation of the 3rd Grade Science Curriculum in Primary Schools
Ö Şentürk, Ş Berk
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 49 …, 2019
2019
Yeni Ortaöğretim Matematik Öğretim Programının Değerlendirilmesi
Ş Berk, AŞ Özdemir, MO Kaya
4.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi 1 (1), 676-687, 2016
2016
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARININ KATILIMCI ODAKLI DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ş Berk, A Mersin, hatice Yılmaz
3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 307-309, 2015
2015
Evaluation of Selection Criteria of Schools Principal in Turkey: A qualitative study in Order to Define Appropriateness of Selection Criteria of School Principal from the Point …
Ş Berk, T Topcan, Ö Serkan
The Turkish Online Journal of Educational Technology, 176-184, 2015
2015
Türkiye’de Öğretmen Niteliğinin Artırılması
Ş Berk
Kamuda Sosyal Politika. Hayat Ağacının Toprağı; Eğitim., 1001-106, 2014
2014
Kariyer Danışmanlığında Yeni Yaklaşımlar: Öğrenci Merkezli On-Line Kariyer Danışmanlığı
Ş Berk
Öğretmenim, 1-4, 2013
2013
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Bilgi Okur Yazarlık Yeterlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi
OC Adıgüzel, Ş Berk
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (1), 23-33, 2009
2009
Çocuk ve Annenin Bağlanma Düzeyleri ile Çocuk Anne Etkileşim Örüntüleri Arasındaki İlişki
N Çelen, H Yıldız
ÇOKAUM 6. Kongresi, Maltepe Üniversitesi, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20