Follow
Adil AYDIN
Title
Cited by
Cited by
Year
Growth promotion of plants by plant growth-promoting rhizobacteria under greenhouse and two different field soil conditions
R Çakmakçi, F Dönmez, A Aydın, F Şahin
Soil Biology and Biochemistry 38 (6), 1482-1487, 2006
7182006
Effect of plant growth-promoting bacteria and soil compaction on barley seedling growth, nutrient uptake, soil properties and rhizosphere microflora
MY Canbolat, S Bilen, R Çakmakçı, F Şahin, A Aydın
Biology and fertility of soils 42, 350-357, 2006
3762006
Humic acid application alleviate salinity stress of bean (Phaseolus vulgaris L.) plants decreasing membrane leakage
A Aydin, C Kant, M Turan
African Journal of Agricultural Research 7 (7), 1073-1086, 2012
3102012
Zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilere destek eğitim odasında verilen eğitim hizmetlerine ilişkin öğretmen görüşleri
A Aydin
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
422015
Effects of different salt sources on growth, inorganic ions and proline accumulation in corn (Zea mays L.)
M Turan, A Aydin
European Journal of Horticultural Science 70 (3), 2005
382005
Hydrogel substrate alleviates salt stress with increase antioxidant enzymes activity of bean (Phaseolus vulgaris L.) under salinity stress
A Aydin, C Kant, M Turan
African Journal of Agricultural Research 6 (3), 715-724, 2011
352011
Dört ve beşinci sınıflarda fen bilgisi programındaki fizik kavramlarının öğrenciler tarafından anlaşılma düzeyleri. IV
S Çepni, A Aydın, HŞ Ayvacı
Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, 2000
332000
Ameliorative effect of hydro gel substrate on growth, inorganic ions, proline, and nitrate contents of bean under salinity stress
C Kant, A Aydin, M Turan
Journal of plant nutrition 31 (8), 1420-1439, 2008
222008
Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programına yönelik değerlendirmeleri
A Aydın
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2010
212010
Effect of sodium salts on growth and nutrient uptake of spinach (Spinacia oleracea) and beans (Phaseolus vulgaris)
A Aydın, M Turan, Y Sezen
International Symposium on Desertification. p 525 (530), 13-17, 2000
212000
Mısır (Zea Mays L.) ve Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.)’nin Gelişimi ve Bitki Besin Maddeleri İçeriğine Farklı Tuz Uygulamalarının Etkisi/Effects of Different Salt Sources on …
M MALKOÇ, A AYDIN
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (3), 211-216, 2003
202003
Asidik topraklara uygulanan farklı kireçleme materyallerinin bazı toprak özellikleri ile mısır bitkisi (Zea mays L.)’nin gelişimi ve mineral içeriğine etkisi
C Kant, K Barik, A Aydın
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 37 (2), 161-167, 2006
152006
Erzurum ve Rize yöresi toprak örneklerine uygulanan farklı dozlardaki bor ve fosforun mısır (Zea mays)’ın kuru madde miktarı ve mineral içeriğine etkisi
A Aydın, C Kant, N Ataoğlu
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 36 (2), 125-129, 2005
152005
Leaching of different liming materials from acid soil and determination of liming period
K Barik, A Aydın, CK Aydın
Journal of Food, Agriculture & Environment 11 (3-4), 863-866, 2013
132013
Türkiye’de sporun topluma yaygınlaş-tırılması sürecinde yaz spor okullarının rolünün belirlenmesi
AD Aydın
Atatürk Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10, 3-11, 2008
122008
Spor kulüplerinin halka açılmasının finansal yapıları üzerine etkileri
AD Aydın
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara, 78, 2005
112005
Effect of fulvic-humic acid application on yield and nutrient uptake in sunflower and corn. Improved Crop Quality by Nutrient Management
A Aydin, M Turan, Y Sezen
Kluwer Acedemic Publishers Dordrecht. Boston. London, 1999
111999
Okul çağı çocuklarının beslenme, ağız ve genel vücut hijyenine ilişkin uygulamaları ve var olan sağlık sorunlarının belirlenmesi
A Aydın
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1996
111996
Some lichen species around of the Abant Lake
A Aydın
Istanbul University J. Biology Science Faculty 54, 21-34, 1990
111990
Mitigation of N and P leaching from irrigated wheat area as influence plant growth promoting rhizobacteria (PGPR)
C Kant, A Aydin, M Turan, YM Huang
Romanian Biotechnological Letters 15 (6), 5754-63, 2010
62010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20