Takip et
Ramazan Kılıç
Ramazan Kılıç
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
dpu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İktisadi Açıdan Eğitim
Kılıç., R.
Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, S.81-95., 2001
122*2001
Türkiye’de Yükseköğretimin Kapsamı ve Tarihsel Gelişimi
R Kılıç
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (3), 289-310, 1999
1151999
İktisadi Düşünce
R Kılıç
Siyasal Kitabevi, 2006
108*2006
Örgütlerde stres kaynaklarının çalışanların iş-aile çatışması üzerine etkisi
R KILIÇ, S ÖZAFŞARLIOĞLU SAKALLI
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (3), 208-237, 2013
812013
Türkiye-AB İlişkileri ve Gümrük Birliği
R Kılıç
Siyasal Kitabevi, Ankara, 112-113, 2002
572002
TÜRKİYE'DE YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL YARDIM STRATEJİLERİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ
R Kılıç, Ş Çetinkaya
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012
542012
Mülkiyet Kavramının Tarihsel Gelişimi Sürecinde Ortaçağ ve Reform Hareketi
R Kılıç, M Demirçelik
Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi 1 (30), S.181-190., 2011
472011
Türkiye’de çevre ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: ARDL sınır testi yaklaşımı
R Kılıç, AGG Akalın
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2), 49-60, 2016
372016
Küresel Bir Sorun: Kayıtdışı Ekonomi
Kılıç., R.-Özçelik, Ö.
Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, S.337-358., 2006
36*2006
Türkiye’de Kamu İnşaat Harcamalarının Belirleyicileri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
R Kılıç, E Demirbaş
İnönü Üniversitesi, Akademik Yaklaşımlar Dergisi (Journal of Academıc …, 2012
242012
Sağlık ve eğitim hizmetleri ile ekonomik büyüme ilişkisi: OECD ülkeleri uygulaması
Rİ Özbek, R Kılıç
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları …, 2018
23*2018
TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELMENİN ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ VE TÜRKİYE'NİN ENERJİDEKİ DIŞA BAĞIMLILIĞININ AZALTILMASINA YÖNELİK KATKILARI
R Kılıç, N Urgun
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 148-166, 2016
212016
Yenilenebilen ve yenilenemeyen enerjinin iktisadi büyüme üzerindeki etkisi: 28 OECD ülkesi üzerine ampirik bir çalışma
R Kılıç, V Aslan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 12 (1), 1-12, 2017
162017
Vergi idarelerinin görevleri açısından modernizasyon ihtiyacı
R Kılıç
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (14), 11, 2011
162011
Uluslararası Göçün İşgücü Piyasasındaki Ücret Düzeyi Üzerine Etkileri: Bir Literatür Araştırması
R Kılıç, T Güney, G Tuncer
Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences …, 2013
15*2013
Türkiye İçin J Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
Çİ Kılıç., R.-Özbek, İ.
INTERNATIONAL JOURNAL of DISCIPLINES ECONOMICS & ADMINISTRATIVE SCIENCES …, 2018
122018
The problem of hunger in the world and a new model proposal to solve this problem
R Kılıç
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 11 (21), 63-68, 2022
82022
EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN VE FEN ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (Elazığ İli Örneği)
R Kılıç, M Ünal
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (10), 1-20, 2020
82020
Türkiye’deki enflasyon ve dolar kuru volatilitesinin bist-100 endeksi oynaklığı üzerindeki etkisi
R Kılıç, C Dilber
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (1), 164-174, 2017
82017
Türkiye ve BRICS ülkelerinin Finansal Piyasaları arasındaki ilişkinin kantil regresyon yöntemi ile incelenmesi
R Kılıç, C Dilber
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (48), 331-342, 2017
72017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20