Nurettin ÖZGEN (ORCID: 0000-0001-9191-1579)
Nurettin ÖZGEN (ORCID: 0000-0001-9191-1579)
Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi
ankara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi.
R Özbek, M Kahyaoğlu, N Özgen
Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2), 2007
126*2007
Fiziki Coğrafya Dersi Öğretim metoduna Farklı Bir Yakaşım: Gezi- Gözlem Destekli Öğretim
N Özgen
Marmara Coğrafya Dergisi, 2011
34*2011
Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
M Kahyaoğlu, N Özgen
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2), 171-185, 2012
32*2012
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Doğal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Planlamaya Yönelik Öneriler
N Özgen
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7 ((2)), 1407-1438, 2010
322010
Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları: Türkiye Örneği
N ÖZGEN
Kastamonu Eğitim Dergisi 20 (2), 403-422, 2012
212012
Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre ncelenmesi: Siirt Örneği
N Özgen, R Bindak
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2), 421-440, 2009
172009
Coğrafya dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi
N Özgen, R Bindak, FK Birel
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13, 58-64, 2007
162007
Bilim Olarak Coğrafya ve Evrimsel Paradigmaları/ Geography as a Science and Its Evaluative Paradigms
N Özgen
Ege Coğrafya Dergisi 19 (2), 1-26, 2010
152010
Siirt Şehrinin Kuruluşu ve Gelişimi.
N Özgen, S Karadoğan
Fırat Üniversietsi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2), 61-81, 2009
142009
Farklı Fonksiyonel Özelliğe Sahip Yerleşim Ünitelerinde İkamet Eden İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Sorunlarını Algılama ve Çözüm Önerileri
N ÖZGEN, M KAHYAOĞLU
Electronic Journal of Social Sciences 10 (38), 2011
132011
Öğretmen Adaylarının Erozyon Kavramına Yönelik Algıları: Fenomenografik Bir Araştırma Perception of Preservice Teachers Regarding the Concept of Erosion: A Phenomenographic Study
N ÖZGEN
Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2), 2013
12*2013
Th e Functionality of a Geography Information System (GIS) Technology in Geography Teaching: Application of a Sample Lesson
N ÖZGEN
EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE 9 (2), 1853-1894, 2009
12*2009
Kuruluş yeri bakımından Siirt şehri ve yakın çevresinin doğal ortam özellikleri
N Özgen
Siirt Valiliği, 2003
112003
Öğretmen Adaylarının Doğal Afetler Konusuna Yönelik “Etkili Öğrenme Biçimleri”nin Belirlenmesi. Determining the Teacher Candidates’“Effective Learning Styles” on Natural Disasters
N ÖZGEN, ÜE ÜNALDI, R BİNDAK
Journal of Kirsehir Education Faculty 12 (4), 303-323, 2011
10*2011
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı ve Dersin Hedeflerine Ulaşma Düzeyine Etkisi
N ÖZGEN, RO ÇAKICIOĞLU
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (1), 2009
102009
Coğrafya eğitiminde bilgisayar destekli öğretimin dersin hedeflerine ulaşma düzeyine etkisi
N Özgen, R Özbek, HC Çelik
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 13, 261-270, 2006
102006
A Qualitative Research on Perception of Geography by Training Teachers of Geography: Sample of Turkey.
N ÖZGEN
Higher Education of Social Science 5 (1), 2013
82013
Siirt'in İnanç Turizmi Mekanları: Ziyaret (Veysel Karani) ve Tillo (Aydınlar) Örnekleri/ Religious Tourism Spaces of Siirt: Ziyaret (Veysel Karani) and Tillo (Aydınlar) Samples
N Özgen
Doğu Coğrafya Dergisi 17 (27), 2012
82012
Chaos, complexity and leadership 2012
S Banerjee, ŞŞ Erçetin
Springer Netherlands, 2014
72014
Türkiye’de Kadın Girişimciliği: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler
NÖ ERTÜBEY, N Özgen
Türkiye’de Kadın Girişimcilik, Necla Arat (der.), 244-255, 1993
71993
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20