Follow
HARUN KILIÇASLAN
HARUN KILIÇASLAN
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de vergi yükünün değerlendirilmesi: OECD ülkeleri ile karşılaştırma
H Kılıçaslan, S Yavan
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 13 (2), 33-51, 2017
512017
Kredi derecelendirme ve ortaya çıkan sorunlar
H Kılıçaslan, MS Giter
Maliye Araştırmaları Dergisi 2 (1), 61-81, 2016
342016
Avrupa Birliği'nde vergi rekabeti ve Türkiye
H Kılıçarslan
PQDT-Global, 2005
272005
An empirical study of ethical opinion in Germany
RW McGee, S Benk, A Ross, H Kılıçaslan
Journal of Accounting, Ethics and Public Policy 10 (2), 243, 2009
262009
Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili tutum ve davranışları (Samsun ili örneği)
A Yalçın, H Kılıçaslan
TEPGE Yayın, 68, 2013
242013
Cheating on taxes if you have a chance: A comparative study of tax evasion opinion in Turkey and Germany
RW McGee, S Benk, AM Ross, H Kılıçaslan
The ethics of tax evasion: Perspectives in theory and practice, 357-369, 2012
192012
PISA sonuçları ile Türkiye’de eğitim harcamaları ilişkisi
H Kılıçaslan, H Yavuz
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2), 296-319, 2019
162019
Devletin değişen rolü ve kamu özel işbirlikleri
H Kılıçaslan
Ankara, Savaş Yayınevi 148, 2017
162017
Veraset Vergisini Kaldırmak: Kayıt Dışı Ekonomi Bağlamında Bir Değerlendirme Ve Yeni Bir Düzenleme Önerisi (Removing Inheritance Tax: An Evaluation in the Context of Informal …
H Kılıçaslan
Maliye Dergisi, 337-346, 2011
14*2011
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE MALÎ GÖSTERGELERİ
H KILIÇASLAN
Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 3 (3), 51-64, 2017
102017
Rant Vergisi: Avusturya ve İsviçre Örnekleri ve Türkiye’ye İlişkin Bir Değerlendirme
H Kılıçaslan, S Yavan
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 …, 2017
82017
Türkiye’De Uygulanan Yatirim Teşviklerinin Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme (An Evaluation on Effectiveness of Investment Incentives Implemented İn Turkey)
H Kılıçaslan, Z Kılıç
Kılıçaslan, H., Kılıç, 3970-3989, 2016
52016
KAMU HİZMETLERİ VE FİNANSMANI AÇISINDAN TÜRKİYE’DE KAMU-ÖZEL İŞBİRLİKLERİ
H Kılıçaslan
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 385-398, 2016
42016
Belediyelerin Raylı Ulaşım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması: Bursa Büyükşehir Belediyesi Örneği (Expanding The Rail Transport Services Of Municipalities: The Case Of Bursa …
H Kılıçaslan
Kılıçaslan, H.(2015). Belediyelerin Raylı Ulaşım Hizmetlerinin …, 2015
32015
Küreselleşmenin Türkiye'deki kentsel kamu hizmetlerinin arzı ve finansman yöntemleri üzerindeki etkileri
H Kılıçaslan
PQDT-Global, 2013
32013
Sakarya İktisat Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi
H Kılıçaslan, Y Doğan
Sakarya İktisat Dergisi 10 (3), 226-239, 2021
22021
Tıbbî Atıkların Sağlık Harcamaları Üzerindeki Etkisi
MN Cerrahoğlu, H Kılıçaslan
Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 5 (4), 59-68, 2019
22019
Vergi Uyumu: Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi
H Yavuz, I Ayas, H Kılıçaslan
Savaş Yayınevi / Ankara, 2019
22019
Verasetin Vergilendirilmesi Üzerine Bir Değerlendirme
H Kılıçaslan
Vergi ve Vergi Politikası Üzerine İncelemeler, Ekin Yayınevi, Bursa, 363-385, 2011
22011
Die Besteuerung der Berufssportler nach Art. 17 DBA-Türkei
H Kılıçaslan
MA Thesis, International Tax Institute (IIFS), University of, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20