Hüseyin Naci Bayrac
Hüseyin Naci Bayrac
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
Verified email at ogu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yeni Ekonomi’nİn Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutlari
HN Bayraç
Sosyal Bilimler Dergisi 4 (1), 2003
1042003
Küresel Enerji Politikalari Ve Türkiye: Petrol Ve Doğal Gaz Kaynaklari Açisindan Bir Karşilaştirma
HN Bayraç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 115-142, 2009
892009
ENERJİ KULLANIMININ KÜRESEL ISINMAYA ETKİSİ VE ÖNLEYİCİ POLİTİKALAR
HN Bayraç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 229-259, 2010
412010
Küresel rüzgâr enerjisi politikaları ve uygulamaları
HN Bayraç
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011
372011
Uluslararası petrol piyasasının ekonomik analizi
HN Bayraç
Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar 499 (42), 6-20, 2005
342005
Türkiye’de İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerine Etkileri
HN Bayraç, E Doğan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 11 (1), 23-48, 2016
202016
Türkiye’de Cari Açık Sorunu Üzerine Mikro Temelli Bir Yaklaşım.
E Doğan, HN BAYRAÇ
Journal of Social Sciences Eskisehir Osmangazi University/Eskisehir …, 2014
142014
Sürdürülebilir Kalkınma Skorunun Hesaplanması.
F ÇEMREK, H Naci BAYRAÇ
Journal of Social Sciences Eskisehir Osmangazi University/Eskisehir …, 2013
132013
AB uyum sürecinde Türkiye’de hayvancılık sektörünün yapısal analizi ve geliştirmeye yönelik politikalar
HN Bayraç, F Çemrek
Ekonomik Yaklaşım Kongreler Dizisi–VII. Ankara, 2011
132011
Türk Tarımının AB Ortak Tarım Politikasına Uyum Çalışmaları ve Olası Ekonomik Etkileri
HN Bayraç, F Yenilmez
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1), 23-42, 2005
112005
Türkiye’de Petrol Sektörü
HN Bayraç, F Yenilmez
Erişim: www. econturk. org/Turkiyeekonomisi/naci1. doc, 2005
112005
Uluslararası doğal gaz piyasasının ekonomik analizi, Türkiye'deki gelişimi ve Eskişehir uygulaması
HN Bayraç
Anadolu Üniversitesi, 1999
111999
AB YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
HN Bayraç, M Çildir
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 13 (5), 201-212, 2017
102017
Yeni Ekonomi ve Yarattığı Değişimler
HN Bayraç
102010
Dünya’da ve Türkiye’de Sürdürülebilir Doğalgaz Politikaları
HN Bayraç, H Aras
TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Uluslararası Doğalgaz Kongresi ve Sergisi …, 2007
92007
Dünya’da ve Türkiye’de Doğalgaz Piyasasının Ekonomik Analizi
HN Bayraç
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış Ticaret Dergisi, 1999
91999
KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE
HN Bayraç
72010
Uluslararası Doğalgaz Piyasasının Ekonomik Analizi
HN Bayraç
Türkiye’deki Gelişimi ve Eskişehir Uygulaması,(Yayımlanmamış Doktora Tezi …, 1999
61999
TEKNOLOJİ YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE'DE İHRACATIN İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞI
HN Bayraç, E Doğan
International Journal of Social Inquiry 11 (1), 17-42, 2018
42018
Uluslararasi Petrol Piyasasinin Ekonomik Analizi
HN Bayraç
Osmangazi Üniversitesi, 67, 2005
42005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20