Hüseyin Naci Bayrac
Hüseyin Naci Bayrac
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
Verified email at ogu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Küresel Enerji Politikalari Ve Türkiye: Petrol Ve Doğal Gaz Kaynaklari Açisindan Bir Karşilaştirma
HN Bayraç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 115-142, 2009
772009
Yeni Ekonomi’nİn Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutlari
HN Bayraç
Sosyal Bilimler Dergisi 4 (1), 2003
752003
Uluslararası Petrol Piyasasının Ekonomik Analizi
HN Bayraç
Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar 499 (42), 6-20, 2005
332005
Küresel rüzgâr enerjisi politikaları ve uygulamaları
HN Bayraç
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011
322011
ENERJİ KULLANIMININ KÜRESEL ISINMAYA ETKİSİ VE ÖNLEYİCİ POLİTİKALAR
HN Bayraç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 229-259, 2010
322010
Türkiye’de İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerine Etkileri
HN Bayraç, E Doğan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 11 (1), 23-48, 2016
192016
Yeni Ekonomi’nin Toplumsal
HN Bayraç
Ekonomik ve Teknolojik Boyutları, Osmangazi, 2003
152003
Türkiye’de cari açık sorunu üzerine mikro temelli bir yaklaşım
E Doğan, H Bayraç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2), 97-124, 2014
132014
AB uyum sürecinde Türkiye’de hayvancılık sektörünün yapısal analizi ve geliştirmeye yönelik politikalar
HN Bayraç, F Çemrek
Ekonomik Yaklaşım Kongreler Dizisi–VII. Ankara, 2011
132011
Yeni Ekonomi ve Yarattığı Değişimler
HN Bayraç
E-Konomist Dergisi, 2010
112010
Türkiye’de Petrol Sektörü
HN Bayraç, F Yenilmez
Erişim: www. econturk. org/Turkiyeekonomisi/naci1. doc, 2005
112005
AB YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
HN Bayraç, M Çildir
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 13 (5), 201-212, 2017
102017
Uluslararası doğal gaz piyasasının ekonomik analizi, Türkiye'deki gelişimi ve Eskişehir uygulaması
HN Bayraç
Anadolu Üniversitesi, 1999
101999
Dünya’da ve Türkiye’de Sürdürülebilir Doğalgaz Politikaları
HN Bayraç, H Aras
TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Uluslararası Doğalgaz Kongresi ve Sergisi …, 2007
92007
Sürdürülebilir Kalkınma Skorunun Hesaplanması.
F ÇEMREK, H Naci BAYRAÇ
Journal of Social Sciences Eskisehir Osmangazi University/Eskisehir …, 2013
82013
Türk Tarımının AB Ortak Tarım Politikasına Uyum Çalışmaları ve Olası Ekonomik Etkileri
HN Bayraç, F Yenilmez
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1), 23-42, 2005
82005
Dünya’da ve Türkiye’de Doğalgaz Piyasasının Ekonomik Analizi
HN Bayraç
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış Ticaret Dergisi, 1999
81999
KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE
HN Bayraç
72010
Uluslararası Doğalgaz Piyasasının Ekonomik Analizi
HN Bayraç
Türkiye’deki Gelişimi ve Eskişehir Uygulaması,(Yayımlanmamış Doktora Tezi …, 1999
61999
TEKNOLOJİ YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE'DE İHRACATIN İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞI
HN BAYRAÇ, E DOĞAN
International Journal of Social Inquiry 11 (1), 17-42, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20