Follow
Hüseyin Naci Bayrac
Hüseyin Naci Bayrac
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
Verified email at ogu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Küresel Enerji Politikalari Ve Türkiye: Petrol Ve Doğal Gaz Kaynaklari Açisindan Bir Karşilaştirma
HN Bayraç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 115-142, 2009
2732009
Yeni Ekonomi’nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutlari
HN Bayraç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (1), 41-62, 2003
2492003
Türkiye'de iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerine etkileri
NH Bayraç, E Doğan
1252016
Enerji kullaniminin küresel isinmaya etkisi ve önleyici politikalar
HN Bayraç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 229-259, 2010
1232010
Uluslararasi petrol piyasasinin ekonomik analizi
HN Bayraç
Osmangazi Üniversitesi 67, 2005
932005
Küresel rüzgâr enerjisi politikaları ve uygulamaları
HN Bayraç
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 30 (1), 37-57, 2011
852011
AB Yenilenebilir Enerji Politikalarinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi
HN Bayraç, M Çildir
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 13 (13), 201-212, 2017
512017
Tarım sektörünün yapısal analizi ve avrupa ortak tarım politikası
HN Bayraç, F Yenilmez
Demokrasi Platformu 1 (3), 2005
442005
Uluslararası doğalgaz piyasasının ekonomik yapısı ve uygulanan politikalar
HN Bayraç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 (3 …, 2018
392018
Sürdürülebilir kalkınma skorunun hesaplanması
F ÇEMREK, HN BAYRAÇ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2), 131-152, 2013
382013
Türkiye’de cari açık sorunu üzerine mikro temelli bir yaklaşım
E Doğan, H Bayraç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2), 97-124, 2014
372014
Uluslararası Doğal Gaz Piyasasının Ekonomik Analizi, Türkiye'Deki Gelişimi Ve Eskişehir Uygulaması
HN Bayraç
PQDT-Global, 1999
301999
Küreselleşme sürecinde sürdürülebilir enerji politikaları
HN Bayraç
Hiperlink, 2018
292018
AB uyum sürecinde Türkiye’de hayvancılık sektörünün yapısal analizi ve geliştirmeye yönelik politikalar
HN Bayraç, F Çemrek
Ekonomik Yaklaşım Kongreler Dizisi 7, 1-20, 2011
282011
Türk tarımının ab ortak tarım politikasına uyum çalışmaları ve olası ekonomik etkileri
HN Bayraç, F Yenilmez
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1), 23-42, 2005
282005
TEKNOLOJİ YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE'DE İHRACATIN İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞI
HN Bayraç, E Doğan
International Journal of Social Inquiry 11 (1), 17-42, 2018
212018
Türkiye’de petrol sektörü
HN Bayraç, F Yenilmez
Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2, 1-15, 2005
212005
Biyokütle enerjisi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ampirik bir analizi: türkiye örneği
HN BAYRAÇ, B Özarslan
Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 (17), 1-17, 2018
182018
Impacts of climate change on agriculture sector in Turkey
HN Bayrac, E Doğan
Eskisehir Osmangazi University, Fac Education, 2016
172016
Dünya’da ve Türkiye’de Doğalgaz Piyasasının Ekonomik Analizi
HN Bayraç
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış Ticaret Dergisi, 1999
171999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20