Takip et
İbrahim YILDIZ
İbrahim YILDIZ
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Psikanalitik Yaklaşım Çerçevesinde Nevrotik İhtiyaçlar Çözümlemesi: Kayıp Kız Filmi
İ Yıldız
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (3), 977-987, 2020
72020
Sosyal medya ve mahremiyet sorunsalı: Panoptikondan süperpanoptikona mahremiyetin dönüşümü
İ YILDIZ
Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi 6 (11), 122-132, 2021
52021
POLİTİK İÇERİKLİ GRAFİK TASARIMIN HOPE TO NOPE POLITICS SERGİSİ ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN KAVRAMSAL ANALİZİ.
E UĞUR, İ YILDIZ
Electronic Turkish Studies 13 (21), 2018
12018
Modern Tipografinin Gelişim Serüveninin Wolfgang Weingart Çalışmaları Üzerinden Analizi
U Engin, İ YILDIZ
Art-e Sanat Dergisi 15 (30), 1032-1050, 2022
2022
THE USE OF INFOGRAPHICS AS VISUAL CONTENT PRODUCTION IN DIGITAL JOURNALISM: THE CASE OF ANADOLU AGENCY
İ YILDIZ
International Research in Social, Human and Administrative Sciences - II …, 2022
2022
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ VE TÜRKİYE: İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
İ YILDIZ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 5 …, 2022
2022
Hedonik Tüketim Davranışı ve Sosyal Medya
İ YILDIZ
2022
Kurumsal İtibar Stratejisi Tasarım Modeli Önerisi
B Karatop, İ Yıldız
2019
Risk Perception Analysis with FAHP in Turkish Brand Patented Automobile Production
B Karatop, C Kubat, İ Yıldız
International Journal of Scientific and Technological Research 5 (3), 201-211, 2019
2019
GRAFİK TASARIM EĞİTİMİNDE MATBAA EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
SA ÖZSOY, İ YILDIZ
2018
Ekonomik Perspektif (Sanayi Devrimi ve Liberal İktisat)
İ YILDIZ
Çoğulculuk - Demokrasi Kuramı, 341-372, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11