Zeliha Nurdan BAYSAL
Zeliha Nurdan BAYSAL
Marmara Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi
C Öztürk, D Dilek
Pegem A yayıncılık, 2005
1652005
Türk eğitim sistemi ve etkili okul yönetimi
S Ada, Z Baysal
Pegem A Yayıncılık, 2010
402010
Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf İçi Olumsuz Davranışlara Gösterdikleri Tepkilerin Karakter Eğitimi ye 2005 İlköğretim Programı Açısından Değerlendirilmesi
S Ada, ZN Baysal, S Korucu
Journal of Values Education 3 (10), 2005
392005
Sınıf öğretmeni adaylarının üstbilişsel farkındalıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
ZN Baysal, A Ayvaz, S Çekirdekçi, F Malbeleği
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2013
342013
İlköğretim beşinci sınıf öğrencileri ile değerler üzerine bir çalışma
ZN Baysal, O SAMANCI
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 9 (34), 56-69, 2010
332010
Hayat bilgisi: toplumsal ve doğal yaşama bütüncül bir bakış
NZ Baysal
İçinde Öztürk, 2006
312006
İlköğretim hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimine yaşamın kendisini taşımak: gazete haberinin kullanıldığı bir öğretimin tasarlanması ve değerlendirilmesi
Y KABAPINAR, ÖGDZN BAYSAL
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 39 (39), 384-419, 2004
312004
Pedagojik Androgojik Formasyon ve Türkiye de Öğretmen Yetiştirme
S Ada, Z Baysal
Pegem A Yayıncılık, 2013
282013
Projeye dayalı öğrenme yaklaşımı’nın öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumlarına ve görsel sunu uygulamalarına etkisi
S Ada, ZN Baysal, H KADIOĞLU
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (3), 89-96, 2009
252009
The Problem-Based Learning Process: Reflections of Pre-Service Elementary School Teachers.
ZN Baysal
Educational Research and Reviews 12 (4), 177-188, 2017
242017
Sınıf öğretmenliği adaylarının bilinçli farkındalıkları ile yansıtıcı düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Z Baysal, B Demirbaş
242012
İlköğretim sosyal bilgiler dersinde öğretmen tutumlarının problem çözmeye dayalı öğrenmeye etkisi
ZN Baysal
Marmara Üniversitesi, 2003
242003
Eğitim yapıları ve yönetimleri açısından çeşitli ülkelere bir bakış
S Ada, Z Baysal
Pegem A Yayıncılık, 2009
182009
HAYAT BİLGİSİ/SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME İÇİN PROBLEM DURUMLARI OLUŞTURMA
ZN Baysal
Türk eğitim bilimleri dergisi 3 (4), 471-485, 2005
182005
Preservice elementary teachers’ perceptions of their self-efficacy in teaching thinking skills
ZN Baysal, K Arkan, A Yıldırım
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4250-4254, 2010
172010
Dünden bugüne Türk eğitim sistemi ve yapısı
Z Baysal, S Ada
Pegem A Yayıncılık, 2015
162015
İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinde bilimsel yaratıcılık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
ZN Baysal, NB Kaya, G Üçüncü
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 2013
162013
Sınıf öğretmenlerinin düşünme becerileri öğretimine yönelik farkındalıkları
ZN Baysal, S ÇARIKÇI, EB Yaşar
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 5 (1), 7-28, 2017
152017
İlköğretim öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşleri üzerine bir araştırma
E Macaroğlu, ZN Baysal, F Şahin
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 1999
131999
Evaluation of the primary school level students’ attitudes towards mobile phones
ZN Baysal, SS Şahenk, YÖ Hazneci
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4279-4284, 2010
122010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20