Follow
Zeliha Nurdan BAYSAL
Zeliha Nurdan BAYSAL
Marmara Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk eğitim sistemi ve etkili okul yönetimi
S Ada, Z Baysal
Pegem A Yayıncılık, 2010
972010
İLKÖĞRETİM 4-5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK
C Öztürk, AGN BAYSAL
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (6), 11-20, 1999
751999
Pedagojik Androgojik Formasyon ve Türkiye de Öğretmen Yetiştirme
S Ada, Z Baysal
Pegem A Yayıncılık, 2013
612013
Sınıf öğretmeni adaylarının üstbilişsel farkındalıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
ZN Baysal, A Ayvaz, S Çekirdekçi, F Malbeleği
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2013
612013
Sınıf öğretmenlerinin sınıf içi olumsuz davranışlara gösterdikleri tepkilerin karakter eğitimi ve 2005 ilköğretim programı açısından değerlendirilmesi
ADA Sefer, ZN Baysal, S Korucu
Değerler Eğitimi Dergisi 3 (10), 9-20, 2005
582005
Hayat bilgisi: toplumsal ve doğal yaşama bütüncül bir bakış
NZ Baysal
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi, 2-19, 2006
532006
İlköğretim sosyal bilgiler dersinde öğretmen tutumlarının problem çözmeye dayalı öğrenmeye etkisi
ZN Baysal
PQDT-Global, 2003
482003
İlköğretim hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimine yaşamın kendisini taşımak: gazete haberinin kullanıldığı bir öğretimin tasarlanması ve değerlendirilmesi
Y Kabapinar, ÖGDZN BAYSAL
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 39 (39), 384-419, 2004
442004
İlköğretim beşinci sınıf öğrencileri ile değerler üzerine bir çalışma
ZN Baysal, O SAMANCI
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 9 (34), 56-69, 2010
432010
Sınıf öğretmenliği adaylarının bilinçli farkındalıkları ile yansıtıcı düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Z Baysal, B Demirbaş
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 1 (4), 2012
412012
The Problem-Based Learning Process: Reflections of Pre-Service Elementary School Teachers.
ZN Baysal
Educational Research and Reviews 12 (4), 177-188, 2017
382017
Projeye dayalı öğrenme yaklaşımı'nın öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumlarına ve görsel sunu uygulamalarına etkisi
S ADA, ZN BAYSAL, H KADIOĞLU ATEŞ
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (3), 89-95, 2009
372009
HAYAT BİLGİSİ/SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME İÇİN PROBLEM DURUMLARI OLUŞTURMA
ZN Baysal
Türk eğitim bilimleri dergisi 3 (4), 471-485, 2005
312005
Sınıf öğretmenlerinin düşünme becerileri öğretimine yönelik farkındalıkları
ZN Baysal, S ÇARIKÇI, EB Yaşar
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 5 (1), 7-28, 2017
292017
Eğitim yapıları ve yönetimleri açısından çeşitli ülkelere bir bakış
S Ada, Z Baysal
Pegem A Yayıncılık, 2009
292009
Preservice elementary teachers’ perceptions of their self-efficacy in teaching thinking skills
ZN Baysal, K Arkan, A Yıldırım
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4250-4254, 2010
282010
Dünden bugüne Türk eğitim sistemi ve yapısı
Z Baysal, S Ada
Pegem A Yayıncılık, 2015
272015
İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinde bilimsel yaratıcılık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Z BAYSAL, ZN BAYSAL, K Nilüfer, G ÜÇÜNCÜ
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 38 …, 2013
262013
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler programlarının felsefi temelleri
ZN Baysal
İçinde Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Tanrıöğen, A.(Ed …, 2005
242005
An Application of the Decision-Making Model for Democracy Education: A Sample of a Third Grade Social Sciences Lesson.
ZN Baysal
Educational sciences: theory and practice 9 (1), 75-84, 2009
192009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20