Hatice YILDIZ DURAK
Hatice YILDIZ DURAK
Associate Professor, Bartın University
bartin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Analysis of the relation between computational thinking skills and various variables with the structural equation model.
M Durak, H. & Sarıtepeci
Computers & Education 116, 191-202, 2018
1242018
Investigation of Nomophobia and Smartphone Addiction Predictors among Adolescents in Turkey: Demographic Variables and Academic Performance.
H Yildiz Durak
The Social Science Journal, 2019
1092019
Öğretmenlerde tükenmişlik: Tükenmişliğin göstergeleri ve bu göstergelerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
SS Seferoğlu, H Yıldız, ÜA Yücel
Eğitim ve Bilim 39 (174), 2014
101*2014
FATİH projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE öğretmen standartları açısından incelenmesi
H Yıldız, M Sarıtepeci, SS Seferoğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University …, 2013
94*2013
What Would You Do Without Your Smartphone? Adolescents’ Social Media Usage, Locus of Control, and Loneliness as a Predictor of Nomophobia
H Yıldız Durak
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 5 (2), 151-163, 2018
81*2018
FATİH projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE öğretmen standartları açısından incelenmesi.
SS Yıldız, H., Sarıtepeci, M. ve Seferoğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University …, 2013
79*2013
Dijital çağın çocukları: İlköğretim öğrencilerinin Facebook kullanımları ve internet bağımlılıkları üzerine bir araştırma
S Seferoğlu, H Yıldız
İletişim ve Diplomasi 2, 31-48, 2013
522013
The Effects of Using Different Tools in Programming Teaching of Secondary School Students on Engagement, Computational Thinking and Reflective Thinking Skills for Problem Solving
H Yildiz Durak
Technology, Knowledge and Learning, 2020
482020
Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri Alanında Hizmet-İçi Eğitim Gereksinimlerinin FATİH Projesi Kapsamında İncelenmesi
M Sarıtepeci, H Durak, SS Seferoğlu
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol 7 (3), 601-620, 2016
48*2016
Öğretmenlerde tükenmişlik duygusunun çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
HY DURAK, SS SEFEROĞLU
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2), 759-788, 2017
372017
Modeling of variables related to problematic internet usage and problematic social media usage in adolescents
H Yıldız Durak
Current Psychology, 2020
352020
Ortaokul Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımları ve Bağımlılık Düzeyleriyle İlgili Unsurlar
SS Hatice Yıldız Durak
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (1), 1-15, 2018
34*2018
Examining the acceptance and use of online social networks by preservice teachers within the context of unified theory of acceptance and use of technology model
H Yildiz Durak
Journal of Computing in Higher Education 31 (1), 173-209, 2019
312019
Digital story design activities used for teaching programming effect on learning of programming concepts, programming self‐ efficacy, and participation and analysis of student …
H YILDIZ DURAK
The Journal of Computer Assisted Learning, 2018
302018
Flipped learning readiness in teaching programming in middle schools: Modelling its relation to various variables
H Yildiz Durak
Journal of Computer Assisted Learning, 2018
29*2018
Investigation of social media literacy and social media usage patterns in Turkey
H DURAK, SS SEFEROĞLU
The Journal of International Social Research 9 (46), 2016
27*2016
Computational Thinking, Programming Self-Efficacy, Problem Solving and Experiences in the Programming Process Conducted with Robotic Activities
H Yildiz Durak, FG Karaoğlan Yilmaz, R Yilmaz
CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY 10 (2), 173-197, 2019
262019
Occupational burnout and cyberloafing among teachers: Analysis of personality traits, individual and occupational status variables as predictors
H Yildiz-Durak, M Saritepeci
The Social Science Journal 56 (1), 69-87, 2019
242019
Investigating the effect of technology use in education on classroom management within the scope of the FATİH project
H DURAK, M Saritepeci
Cukurova university faculty of education journal 46 (2), 441-457, 2017
242017
Sayısal uçurumun önlenmesinde eğitimin işlevi ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin bu süreçteki rolü
H Yıldız, SS Seferoğlu
Middle Eastern & African Journal of Educational Research (MAJER) 3, 69-79, 2013
232013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20