Hatice YILDIZ DURAK
Hatice YILDIZ DURAK
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
FATİH projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE öğretmen standartları açısından incelenmesi
H Yıldız, M Sarıtepeci, SS Seferoğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University …, 2013
86*2013
Öğretmenlerde tükenmişlik: Tükenmişliğin göstergeleri ve bu göstergelerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
SS Seferoğlu, H Yıldız, ÜA Yücel
Eğitim ve Bilim 39 (174), 2014
81*2014
FATİH projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE öğretmen standartları açısından incelenmesi.
SS Yıldız, H., Sarıtepeci, M. ve Seferoğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University …, 2013
73*2013
Analysis of the relation between computational thinking skills and various variables with the structural equation model.
M Durak, H. & Sarıtepeci
Computers & Education 116, 191-202, 2018
692018
Dijital çağın çocukları: İlköğretim öğrencilerinin Facebook kullanımları ve internet bağımlılıkları üzerine bir araştırma
S Seferoğlu, H Yıldız
İletişim ve Diplomasi 2, 31-48, 2013
462013
Investigation of Nomophobia and Smartphone Addiction Predictors among Adolescents in Turkey: Demographic Variables and Academic Performance.
H Yildiz Durak
The Social Science Journal, 2018
442018
What Would You Do Without Your Smartphone? Adolescents’ Social Media Usage, Locus of Control, and Loneliness as a Predictor of Nomophobia
H Yıldız Durak
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 5 (2), 151-163, 2018
442018
Öğretmenlerde Tükenmişlik Duygusunun Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.
HY DURAK, SS SEFEROĞLU
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 37 (2), 2017
29*2017
Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri Alanında Hizmet-İçi Eğitim Gereksinimlerinin FATİH Projesi Kapsamında İncelenmesi
M Sarıtepeci, H Durak, SS Seferoğlu
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol 7 (3), 601-620, 2016
28*2016
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON KULLANIMLARI VE BAĞIMLILIK DÜZEYLERİYLE İLGİLİ UNSURLAR
SS Hatice Yıldız Durak
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (1), 1-15, 2018
24*2018
Digital story design activities used for teaching programming effect on learning of programming concepts, programming self‐ efficacy, and participation and analysis of student …
H YILDIZ DURAK
The Journal of Computer Assisted Learning, 2018
212018
The Effects of Using Different Tools in Programming Teaching of Secondary School Students on Engagement, Computational Thinking and Reflective Thinking Skills for Problem Solving
H Yildiz Durak
Technology, Knowledge and Learning, 2018
20*2018
Modeling of variables related to problematic internet usage and problematic social media usage in adolescents
H Yıldız Durak
Current Psychology, 2018
202018
Sayısal uçurumun önlenmesinde eğitimin işlevi ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin bu süreçteki rolü
H Yıldız, SS Seferoğlu
Middle Eastern and African Journal of Educational Research (MAJER) 3, 69-79, 2013
202013
Investigation of social media literacy and social media usage patterns in Turkey
H DURAK, SS SEFEROĞLU
The Journal of International Social Research 9 (46), 2016
18*2016
Flipped learning readiness in teaching programming in middle schools: Modelling its relation to various variables
H Yildiz Durak
Journal of Computer Assisted Learning, 2018
17*2018
Computational Thinking, Programming Self-Efficacy, Problem Solving and Experiences in the Programming Process Conducted with Robotic Activities
H Yildiz Durak, FG Karaoğlan Yilmaz, R Yilmaz
CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY 10 (2), 173-197, 2019
142019
Investigating the effect of technology use in education on classroom management within the scope of the FATİH project
H DURAK, M Saritepeci
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (2), 441-457, 2017
142017
ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIM YETERLİKLERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERLE İLGİLİ BİR İNCELEME
H Durak, SS Seferoğlu
142017
PISA Sonuçlarının Sayısal Uçurumun Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Türkiye, Finlandiya Ve Kore Örnekleri
SS SEFEROĞLU, H YILDIZ-DURAK
Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (1), 1-16, 2016
142016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20