Hatice YILDIZ DURAK
Hatice YILDIZ DURAK
Associate Professor, Bartın University
bartin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Analysis of the relation between computational thinking skills and various variables with the structural equation model.
M Durak, H. & Sarıtepeci
Computers & Education 116, 191-202, 2018
1002018
Öğretmenlerde tükenmişlik: Tükenmişliğin göstergeleri ve bu göstergelerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
SS Seferoğlu, H Yıldız, ÜA Yücel
Eğitim ve Bilim 39 (174), 2014
97*2014
FATİH projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE öğretmen standartları açısından incelenmesi
H Yıldız, M Sarıtepeci, SS Seferoğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University …, 2013
89*2013
Investigation of Nomophobia and Smartphone Addiction Predictors among Adolescents in Turkey: Demographic Variables and Academic Performance.
H Yildiz Durak
The Social Science Journal, 2019
822019
FATİH projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE öğretmen standartları açısından incelenmesi.
SS Yıldız, H., Sarıtepeci, M. ve Seferoğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University …, 2013
76*2013
What Would You Do Without Your Smartphone? Adolescents’ Social Media Usage, Locus of Control, and Loneliness as a Predictor of Nomophobia
H Yıldız Durak
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 5 (2), 151-163, 2018
67*2018
Dijital çağın çocukları: İlköğretim öğrencilerinin Facebook kullanımları ve internet bağımlılıkları üzerine bir araştırma
S Seferoğlu, H Yıldız
İletişim ve Diplomasi 2, 31-48, 2013
492013
Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri Alanında Hizmet-İçi Eğitim Gereksinimlerinin FATİH Projesi Kapsamında İncelenmesi
M Sarıtepeci, H Durak, SS Seferoğlu
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol 7 (3), 601-620, 2016
40*2016
Öğretmenlerde Tükenmişlik Duygusunun Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.
HY DURAK, SS SEFEROĞLU
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 37 (2), 2017
342017
The Effects of Using Different Tools in Programming Teaching of Secondary School Students on Engagement, Computational Thinking and Reflective Thinking Skills for Problem Solving
H Yildiz Durak
Technology, Knowledge and Learning, 2020
302020
Modeling of variables related to problematic internet usage and problematic social media usage in adolescents
H Yıldız Durak
Current Psychology, 2020
30*2020
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON KULLANIMLARI VE BAĞIMLILIK DÜZEYLERİYLE İLGİLİ UNSURLAR
SS Hatice Yıldız Durak
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (1), 1-15, 2018
27*2018
Flipped learning readiness in teaching programming in middle schools: Modelling its relation to various variables
H Yildiz Durak
Journal of Computer Assisted Learning, 2018
25*2018
Digital story design activities used for teaching programming effect on learning of programming concepts, programming self‐ efficacy, and participation and analysis of student …
H YILDIZ DURAK
The Journal of Computer Assisted Learning, 2018
252018
Investigation of social media literacy and social media usage patterns in Turkey
H DURAK, SS SEFEROĞLU
The Journal of International Social Research 9 (46), 2016
25*2016
Sayısal uçurumun önlenmesinde eğitimin işlevi ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin bu süreçteki rolü
H Yıldız, SS Seferoğlu
Middle Eastern and African Journal of Educational Research (MAJER) 3, 69-79, 2013
252013
Computational Thinking, Programming Self-Efficacy, Problem Solving and Experiences in the Programming Process Conducted with Robotic Activities
H Yildiz Durak, FG Karaoğlan Yilmaz, R Yilmaz
CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY 10 (2), 173-197, 2019
222019
Examining the acceptance and use of online social networks by preservice teachers within the context of unified theory of acceptance and use of technology model
H Yildiz Durak
Journal of Computing in Higher Education 31 (1), 173-209, 2019
212019
Investigating the effect of technology use in education on classroom management within the scope of the FATİH project
H DURAK, M Saritepeci
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (2), 441-457, 2017
212017
Occupational burnout and cyberloafing among teachers: Analysis of personality traits, individual and occupational status variables as predictors
H Yildiz-Durak, M Saritepeci
The Social Science Journal 56 (1), 69-87, 2019
182019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20