Hatice YILDIZ DURAK
Hatice YILDIZ DURAK
Associate Professor, Bartın University
bartin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğretmenlerde tükenmişlik: Tükenmişliğin göstergeleri ve bu göstergelerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
SS Seferoğlu, H Yıldız, ÜA Yücel
Eğitim ve Bilim 39 (174), 2014
91*2014
Analysis of the relation between computational thinking skills and various variables with the structural equation model.
M Durak, H. & Sarıtepeci
Computers & Education 116, 191-202, 2018
882018
FATİH projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE öğretmen standartları açısından incelenmesi
H Yıldız, M Sarıtepeci, SS Seferoğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University …, 2013
86*2013
FATİH projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE öğretmen standartları açısından incelenmesi.
SS Yıldız, H., Sarıtepeci, M. ve Seferoğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University …, 2013
74*2013
Investigation of Nomophobia and Smartphone Addiction Predictors among Adolescents in Turkey: Demographic Variables and Academic Performance.
H Yildiz Durak
The Social Science Journal, 2019
702019
What Would You Do Without Your Smartphone? Adolescents’ Social Media Usage, Locus of Control, and Loneliness as a Predictor of Nomophobia
H Yıldız Durak
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 5 (2), 151-163, 2018
62*2018
Dijital çağın çocukları: İlköğretim öğrencilerinin Facebook kullanımları ve internet bağımlılıkları üzerine bir araştırma
S Seferoğlu, H Yıldız
İletişim ve Diplomasi 2, 31-48, 2013
492013
Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri Alanında Hizmet-İçi Eğitim Gereksinimlerinin FATİH Projesi Kapsamında İncelenmesi
M Sarıtepeci, H Durak, SS Seferoğlu
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol 7 (3), 601-620, 2016
34*2016
Öğretmenlerde Tükenmişlik Duygusunun Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.
HY DURAK, SS SEFEROĞLU
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 37 (2), 2017
312017
Modeling of variables related to problematic internet usage and problematic social media usage in adolescents
H Yıldız Durak
Current Psychology, 2020
26*2020
Digital story design activities used for teaching programming effect on learning of programming concepts, programming self‐ efficacy, and participation and analysis of student …
H YILDIZ DURAK
The Journal of Computer Assisted Learning, 2018
252018
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON KULLANIMLARI VE BAĞIMLILIK DÜZEYLERİYLE İLGİLİ UNSURLAR
SS Hatice Yıldız Durak
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (1), 1-15, 2018
25*2018
The Effects of Using Different Tools in Programming Teaching of Secondary School Students on Engagement, Computational Thinking and Reflective Thinking Skills for Problem Solving
H Yildiz Durak
Technology, Knowledge and Learning, 2018
24*2018
Investigation of social media literacy and social media usage patterns in Turkey
H DURAK, SS SEFEROĞLU
The Journal of International Social Research 9 (46), 2016
24*2016
Sayısal uçurumun önlenmesinde eğitimin işlevi ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin bu süreçteki rolü
H Yıldız, SS Seferoğlu
Middle Eastern and African Journal of Educational Research (MAJER) 3, 69-79, 2013
242013
Flipped learning readiness in teaching programming in middle schools: Modelling its relation to various variables
H Yildiz Durak
Journal of Computer Assisted Learning, 2018
22*2018
Examining the acceptance and use of online social networks by preservice teachers within the context of unified theory of acceptance and use of technology model
H Yildiz Durak
Journal of Computing in Higher Education 31 (1), 173-209, 2019
182019
ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIM YETERLİKLERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERLE İLGİLİ BİR İNCELEME
H Durak, SS Seferoğlu
182017
Computational Thinking, Programming Self-Efficacy, Problem Solving and Experiences in the Programming Process Conducted with Robotic Activities
H Yildiz Durak, FG Karaoğlan Yilmaz, R Yilmaz
CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY 10 (2), 173-197, 2019
162019
Teachers' Burnout: Indicators of Burnout and Investigation of the Indicators in terms of Different Variables
SS Seferoğlu, H Yıldız, Ü Avcı Yücel
Education and Science 39 (174), 2014
162014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20