Follow
Hatice YILDIZ DURAK
Hatice YILDIZ DURAK
Associate Professor, Necmettin Erbakan University
Verified email at erbakan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Investigation of nomophobia and smartphone addiction predictors among adolescents in Turkey: Demographic variables and academic performance.
H Yildiz Durak
The Social Science Journal, 2019
2942019
Analysis of the relation between computational thinking skills and various variables with the structural equation model.
M Yildiz Durak, H. & Sarıtepeci
Computers & Education 116, 191-202, 2018
2762018
What would you do without your smartphone? Adolescents’ social media usage, locus of control, and loneliness as a predictor of nomophobia
H Yıldız Durak
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 5 (2), 151-163, 2018
1792018
Öğretmenlerde tükenmişlik: Tükenmişliğin göstergeleri ve bu göstergelerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
SS Seferoğlu, H Yıldız, ÜA Yücel
Eğitim ve Bilim 39 (174), 2014
1492014
The effects of using different tools in programming teaching of secondary school students on engagement, computational thinking and reflective thinking skills for problem solving
H Yildiz Durak
Technology, Knowledge and Learning, 2020
1402020
Modelling of Relations Between K-12 Teachers’ TPACK Levels and Their Technology Integration Self-efficacy, Technology Literacy Levels, Attitudes toward Technology and Usage …
H Yildiz Durak
Interactive Learning Environment 29 (7), 1136-1162, 2021
1272021
Modeling of variables related to problematic internet usage and problematic social media usage in adolescents
H Yıldız Durak
Current Psychology, 2020
1162020
Examining the acceptance and use of online social networks by preservice teachers within the context of unified theory of acceptance and use of technology model
H Yildiz Durak
Journal of Computing in Higher Education 31 (1), 173-209, 2019
1152019
Dijital çağın çocukları: İlköğretim öğrencilerinin Facebook kullanımları ve internet bağımlılıkları üzerine bir araştırma
S Seferoğlu, H Yıldız
İletişim ve Diplomasi 2, 31-48, 2013
992013
FATİH projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE öğretmen standartları açısından incelenmesi
H Yıldız, M Sarıtepeci, SS Seferoğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University …, 2013
982013
Flipped learning readiness in teaching programming in middle schools: Modelling its relation to various variables
H Yildiz Durak
Journal of Computer Assisted Learning, 2018
892018
Computational thinking, programming self-efficacy, problem solving and experiences in the programming process conducted with robotic activities
H Yildiz Durak, FG Karaoğlan Yilmaz, R Yilmaz
CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY 10 (2), 173-197, 2019
882019
Occupational burnout and cyberloafing among teachers: Analysis of personality traits, individual and occupational status variables as predictors
H Yildiz-Durak, M Saritepeci
The Social Science Journal 56 (1), 69-87, 2019
842019
Öğretmenlerde tükenmişlik duygusunun çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
HY DURAK, SS SEFEROĞLU
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2), 759-788, 2017
832017
Digital story design activities used for teaching programming effect on learning of programming concepts, programming self‐efficacy, and participation and analysis of student …
H Yildiz Durak
Journal of Computer Assisted Learning 34 (6), 740-752, 2018
772018
Investigation of social media literacy and social media usage patterns in Turkey
H DURAK, SS SEFEROĞLU
The Journal of International Social Research 9 (46), 2016
70*2016
Öğretmenlerin öğretim teknolojileri alanında hizmet-içi eğitim gereksinimlerinin FATİH Projesi kapsamında incelenmesi
M Sarıtepeci, H Durak, SS Seferoğlu
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol 7 (3), 601-620, 2016
622016
Cyberloafing in learning environments where online social networking sites are used as learning tools: Antecedents and consequences
HY Durak
Journal of Educational Computing Research 58 (3), 539-569, 2020
592020
Ortaokul öğrencilerinin akıllı telefon kullanımları ve bağımlılık düzeyleriyle ilgili unsurlar
SS Hatice Yıldız Durak
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (1), 1-15, 2018
582018
Investigating the effect of technology use in education on classroom management within the scope of the FATİH project
H DURAK, M Saritepeci
Cukurova university faculty of education journal 46 (2), 441-457, 2017
572017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20