Follow
Şerife Gezer
Şerife Gezer
Unknown affiliation
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlere yönelik hazırlanan bir öğretim planının anında geri bildirim verilerek ve anında geri bildirim olmaksızın sunulmasının etkililik …
Ş Gezer
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri …, 2014
92014
Özel eğitimde sosyal bilgiler öğretimi ve önemi
ŞG Demirdağlı
Pegem Atıf İndeksi, 128-149, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2