Sinan aslan
Sinan aslan
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim
S Aslan
Avcıol Basım-Yayın, 2003
322003
Internet financial reporting in Turkey
AE Bozcuk, S Aslan, SB Arzova
EuroMed Journal of Business, 2011
302011
Altın ve Altına Dayalı İşlemler Muhasebesi
S Aslan
222000
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) için uluslararası finansal raporlama standartları (UFRS) ile Global uyum süreci
S Aslan
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2007
192007
İç denetim ve toplam kalite yönetimi ilişkisi
S Aslan, H Özçelik
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 5 (10), 109-119, 2009
182009
Internet financial reporting: the case of Turkey
A Bozcuk, BS Arzova, S Aslan
2nd EUROMED Conference of the EUROMED Academy of Business, 2009
152009
Global muhasebe sürecinde yakınsama eğilimleri
S Aslan
Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 93-100, 2004
152004
Ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin üst bilimsel süreç ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine bilimsel tartışma odaklı öğretim yaklaşımının etkisi
S Aslan
Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010
142010
Uluslararası finansal raporlama standartları ile getirilen yeni düzenlemeler: IFRS1-5
S Aslan
Muhasebe ve Denetime Bakış 13, 45-61, 2004
142004
KALİTE MALİYETLERİNİN FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİNE ENTEGRASYONU
S ASLAN
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. 25 (2), 2008
132008
Altın ve Gümüş İşlemleri Muhasebesi
S Aslan
92001
İşletmelerde Stratejik Faaliyet Bölümleri Arasında Transfer Fiyatlandırması
S Aslan
Muhasebe ve Denetime Bakıs Dergisi, 50, 2004
72004
Finansal muhasebe
G Ünkaya, S Aslan
Beta Basım Yayım, 2009
62009
Electronic distribution of business reporting for public information in Turkey
S Aslan
Iktisat Isletme ve Finans 19 (220), 51-62, 2004
62004
Maliyet tabanlı lojistik yönetimi
S Aslan, SN Karavaizoğlu
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
52009
Envanter değerleme uygulamaları
S Aslan
Beta Basım Yayım, 2010
32010
SMES Rating System and Process in Turkey According to the Basel II Settlements
S ASLAN, H ELCI
Eurasian Journal of Business and Economics 2 (4), 77-94, 2009
32009
Muhasebe-ekonomi ilişkisi
N Aslan, S Aslan, N Terzi
Beta Basım Yayım Dağıtım, 2008
32008
Lineer ftalosiyanin polimerlerinin sentezi ve bazı özelliklerinin incelenmesi
SB Sarıışık, P Kara, H Balyiyen, H Küçük, S Ersoy, N Aslan, AN Kanbur, ...
Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2007
32007
Denetçi Raporlarının Kamunun Aydınlatılması Yönüyle İnternet Ortamında Yayınlanması: Beş Ülke Ve Türkiye Kıyaslaması
S Aslan, B Arzova
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 6 (2), 75, 2004
32004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20