Sinan aslan
Sinan aslan
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim
S Aslan
Avcıol Basım-Yayın, 2003
552003
Internet financial reporting in Turkey
AE Bozcuk, S Aslan, SB Arzova
EuroMed Journal of Business, 2011
322011
Altın ve Altına Dayalı İşlemler Muhasebesi
S Aslan
282000
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) için uluslararası finansal raporlama standartları (UFRS) ile Global uyum süreci
S Aslan
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (2), 2007
252007
Global muhasebe sürecinde yakınsama eğilimleri
S Aslan
Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 93-100, 2004
242004
Ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin üst bilimsel süreç ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine bilimsel tartışma odaklı öğretim yaklaşımının etkisi
S Aslan
Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010
232010
İç denetim ve toplam kalite yönetimi ilişkisi
S Aslan, H Özçelik
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 5 (10), 109-119, 2009
212009
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Getirilen Yeni Düzenlemeler: IFRS 1-5
S Aslan
Muhasebe ve Denetime Bakış 13, 45-61, 2004
192004
KALİTE MALİYETLERİNİN FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİNE ENTEGRASYONU
S ASLAN
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. 25 (2), 2008
182008
Internet financial reporting: the case of Turkey
A Bozcuk, BS Arzova, S Aslan
2nd EUROMED Conference of the EUROMED Academy of Business, 2009
152009
İşletmelerde Stratejik Faaliyet Bölümleri Arasında Transfer Fiyatlandırması
S Aslan
Muhasebe ve Denetime Bakıs Dergisi, 50, 2004
102004
Maliyet Tabanlı Lojistik Yönetimi
S ASLAN, SN KARAVAİZOĞLU
Öneri Dergisi 8 (32), 61-71, 2009
92009
Altın ve Gümüş İşlemleri Muhasebesi
S Aslan
92001
Finansal muhasebe
G Ünkaya, S Aslan
Beta Basım Yayım, 2009
72009
Finansal Muhasebe
S Aslan
Gazi Kitapevi, 2019
6*2019
SMES rating system and process in Turkey according to the Basel II settlements
S ASLAN, H ELCI
Eurasian Journal of Business and Economics 2 (4), 77-94, 2009
62009
Envanter değerleme uygulamaları
S Aslan
Beta Basım Yayım, 2010
52010
Denetçi Raporlarının Kamunun Aydınlatılması Yönüyle İnternet Ortamında Yayınlanması: Beş Ülke Ve Türkiye Kıyaslaması
S Aslan, B Arzova
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 6 (2), 75, 2004
52004
Electronic distribution of business reporting for public information in Turkey
S Aslan
Iktisat Isletme ve Finans 19 (220), 51-62, 2004
52004
Devletin Haksız Fiilden Dolayı Uluslararası Sorumluluğunda Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun Tespit Ettiği İsnat Kuralları
HH Erkiner
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 13 (3), 145-180, 2007
42007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20