Nurhan Babür Tosun
Nurhan Babür Tosun
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İletişim temelli marka yönetimi
NB Tosun
Beta Basım Yayım Dağıtım, 2010
1502010
Marka Yönetimi
NB Tosun
İstanbul: Beta Yayınları, 2014
118*2014
Pazarlama Halkla İlişkileri ve Reklam
NB Tosun
Türkmen Kitabevi, İstanbul, 38, 2003
582003
Kurumsal iletişim sürecinde reklam ve imaj yönetiminin bütünleşik konumu
NB Tosun
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2003
362003
Financial value and public relations
N Tosun
Corporate Communications: An International Journal, 2004
212004
Etkileşim boyutuyla yeni medya
NB Tosun
Değişen İletişim Ortamında Etkileşimli Pazarlama, 2009
142009
Sosyal Sorumluluk Bağlamında Reklamda Etik Anlayışı
NB Tosun
Halkla İlişkiler ve Reklam Üzerine Etik Değerlendirmeler, Beta Yayıncılık …, 2007
132007
Kullanılan teknikler açısından internet reklamları
NB Tosun
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2004
132004
Duyusal Markalamanın Marka Sadakati Üzerindeki Rolü
NB Tosun, K Elmasoğlu
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2 (1), 91-111, 2015
122015
Pazarlama Halkla İlişkileri Yeterli Düzeyde Kavranabildi mi?
NB Tosun
Pazarlama Dünyası 11 (04), 34-37, 2000
112000
Marka değeri yaratmada reklam ile halkla ilişkiler arasındaki etkileşim
N Tosun
Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 181-199, 2007
102007
Pazarlama Halkla İlişkileri ve Reklam–Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönlü Bir Yaklaşım
N Babür Tosun
Türkmen Kitabevi, 2003
92003
Satın alma noktası reklamlarının etkisi
N Babür-Tosun
Asker Kartarı, 87, 2003
92003
The match-up hypothesis revisited: A social psychological perspective
E Levi, K Varnali, NB Tosun
International Journal of Communication 11, 23, 2017
82017
İşletmelerin Finansal Değer Oluşturma Çalışmalarında Halkla İlişkiler ve Reklamın Rolü
N Tosun
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Ankara, 2002
8*2002
Tüketimin Paranormali: Gösterişçi Tüketim ve Paranormal İnanç İlişkisi
N TOSUN, DK CESUR
Öneri Dergisi 13 (49), 167-186, 2018
62018
Marka Farkındalığında Maskot Kullanımının Etkisi
NB Tosun, ZÖ Kalyoncu
Journal of Life Economics (e-ISSN: 2148-4139) 2 (2), 87-114, 2014
62014
NEGATİF POLİTİK REKLAMLARIN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
NB Tosun
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 (3-4), 2010
62010
Reklam aracı olarak kadın
NB Tosun
Kadın Çalışmaları Dergisi 1 (1), 88-93, 2006
62006
Industrial Marketing and Communications Strategies
N Tosun
Proceedings of the 19th Industrial Marketing and Purchasing Group Conference, 2003
62003
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20