Takip et
Fatih Yigit
Fatih Yigit
medeniyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Budgetary participation in Turkey: The effects of information asymmetry, goal commitment, and role ambiguity on job satisfaction and performance
J Jermias, F Yigit
Journal of International Accounting Research 12 (1), 29-54, 2013
1112013
Factors affecting leverage during a financial crisis: Evidence from Turkey
J Jermias, F Yigit
Borsa Istanbul Review 19 (2), 171-185, 2019
82*2019
Does Exchange Rate Volatility Really Influence Foreign Trade? Evidence from Turkey
M Tatliyer, F Yigit
International Journal of Economics and Finance 8 (2), 33-38, 2016
172016
Nakit Tutma Oranının Finansal ve Kurumsal Belirleyicileri: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme
F Yiğit
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 34 (3), 1127-1151, 2020
102020
Sermaye Yapısı ve Sermaye Yapısı Teorileri
F Yiğit
Nobel Akademik Yayıncılık, 2016
102016
Macroeconomic facts for telecom industry in MINT countries
A Coban, F Yigit, H Kalkavan, C Kizil, SE Seker
Procedia Economics and Finance 39, 156-164, 2016
82016
THE REACTION OF AIRLINE STOCKS IN EUROPE TO THE COVID-19 PANDEMIC: AN EVENT STUDY METHODOLOGY
F YİĞİT, İ CANÖZ
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (39), 1309-1326, 2020
72020
Finansal Krizlerin Şirket Sermaye Yapıları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği.
F Yiğit
Maliye Finans Yazıları 108, 189-222, 2017
72017
Causality analysis of the impact of monetary policy on stock markets: The case of Turkey 2006-2016
M Atgur, F Yigit
Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology 7 (4 …, 2017
72017
Entelektüel Sermaye Firma Performansını Nasıl Etkiler? Gelişmekte Olan Ülkelerden Güncel Kanıtlar
F Yiğit
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 12 (2 …, 2021
62021
Finansal krizlerin şirket sermaye yapıları üzerindeki etkileri
F Yiğit
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
52015
Bütçesel katılım ile iş tatmini arasındaki ilişkide rol belirsizliğinin ara değişken etkisi
F Yiğit
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gebze: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2010
52010
Determining The Country-Specific Variables Affecting The Market Value of Turkish Eurobonds: NARDL Approach
F YİĞİT, İ Canöz
Yönetim Bilimleri Dergisi 19 (41), 723-744, 2021
42021
Efficiency of the major Borsa Istanbul Indexes: An empirical investigation about the interaction between corporate governance and equity prices through a market model approach
F Yiğit, E Muzır
Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (3), 237-245, 2019
42019
Bankruptcy: An examination of different approaches
F Yigit
Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance, 293-308, 2018
42018
Investigating the effects of innovation intensity and lenders’ monitoring on the relation between financial slack and performance
J Jermias, F Yigit
Journal of Accounting & Organizational Change 19 (3), 494-512, 2023
32023
Seçilmiş Makroekonomik Değişkenlerin Bist100 Endeksi Üzerindeki Asimetrik Etkileri
İ CANÖZ, F YİĞİT
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 (65), 39-56, 2022
22022
Impacts of The Global Economic Crisis on Economic Structure: An Example of Turkey’s Economy
M Gun, F Yigit
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 4 (2), 149-159, 2016
22016
The Relationship Between Volatility and Sovereign Credit Risk in the Emerging Markets: A Nonlinear ARDL Approach
F Yiğit, F Aliyev
Ege Academic Review 22 (1), 49-58, 2022
12022
The Driving Force of Market Value and Financial Performance in Knowledge-Based Business Environment: Intellectual Capital
F Yigit
Management Strategies to Survive in a Competitive Environment: How to …, 2021
12021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20