Takip et
Fatih Yigit
Fatih Yigit
medeniyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Budgetary participation in Turkey: The effects of information asymmetry, goal commitment, and role ambiguity on job satisfaction and performance
J Jermias, F Yigit
Journal of International Accounting Research 12 (1), 29-54, 2013
862013
Factors affecting leverage during a financial crisis: Evidence from Turkey
J Jermias, F Yigit
Borsa Istanbul Review 19 (2), 171-185, 2019
39*2019
Does Exchange Rate Volatility Really Influence Foreign Trade? Evidence from Turkey
M Tatliyer, F Yigit
International Journal of Economics and Finance 8 (2), 33-38, 2016
142016
Causality analysis of the impact of monetary policy on stock markets: The case of Turkey 2006-2016
M Atgur, F Yigit
Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology 7 (4 …, 2017
72017
Sermaye Yapısı ve Sermaye Yapısı Teorileri
F Yiğit
Nobel Akademik Yayıncılık, 2016
72016
Nakit Tutma Oranının Finansal ve Kurumsal Belirleyicileri: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme
F Yiğit
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 34 (3), 1127-1151, 2020
62020
Macroeconomic facts for telecom industry in MINT countries
A Coban, F Yigit, H Kalkavan, C Kizil, SE Seker
Procedia Economics and Finance 39, 156-164, 2016
42016
Entelektüel Sermaye Firma Performansını Nasıl Etkiler? Gelişmekte Olan Ülkelerden Güncel Kanıtlar
F Yiğit
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 12 (2 …, 2021
32021
THE REACTION OF AIRLINE STOCKS IN EUROPE TO THE COVID-19 PANDEMIC: AN EVENT STUDY METHODOLOGY
F YİĞİT, İ CANÖZ
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (39), 1309-1326, 2020
32020
Efficiency of the Major Borsa Istanbul Indexes: An Empirical Investigation about the Interaction between Corporate Governance and Equity Prices Through a Market Model Approach
F Yiğit, E MUZIR
Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (3), 237-245, 2019
22019
Bankruptcy: An examination of different approaches
F Yigit
Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance, 293-308, 2018
22018
Finansal Krizlerin Şirket Sermaye Yapıları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği.
F Yiğit
Maliye Finans Yazıları 108, 189-222, 2017
22017
Impacts of The Global Economic Crisis on Economic Structure: An Example of Turkey’s Economy
M Gun, F Yigit
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 4 (2), 149-159, 2016
22016
THE NON-LINEAR RELATIONSHIP BETWEEN VOLATILITY AND SOVEREIGN CREDIT RISK: EVIDENCE FROM EMERGING COUNTRIES
F Yigit, F Aliyev
PressAcademia Procedia 12 (1), 106-107, 2020
12020
The Relationship Between Volatility and Sovereign Credit Risk in the Emerging Markets: A Nonlinear ARDL Approach
F Yiğit, F Aliyev
Ege Academic Review 22 (1), 49-58, 2022
2022
Determining The Country-Specific Variables Affecting The Market Value of Turkish Eurobonds: NARDL Approach
F YİĞİT, İ Canöz
Yönetim Bilimleri Dergisi 19 (41), 723-744, 2021
2021
Konkordato Sürecindeki Şirketlerin Finansal Tablo Hileleri
F Yiğit
International Academician Studies Congress, 36-43, 2021
2021
The Driving Force of Market Value and Financial Performance in Knowledge-Based Business Environment: Intellectual Capital
F Yigit
Management Strategies to Survive in a Competitive Environment: How to …, 2021
2021
The non-linear relationship between volatility and sovereign credit risk: Evidence from emerging countries
F Yiğit, F Aliyev
Istanbul Finance Congress, 106-107, 2020
2020
HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDA OYNAKLIK YAYILIMI ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ÇİN, RUSYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
F YİĞİT, M ATGÜR
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 (4), 249-264, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20