Follow
rahman ademi
rahman ademi
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
İslam deklarasyonu
A İzzetbegoviç
İstanbul: Fide Yayınları, 2010
492010
İslam Deklarasyonu. çev
A İzzetbegoviç
Rahman Ademi. İstanbul: Fide Yayınları, 2014
232014
İslami Yeniden Doğuşun Sorunları, Çev
A İzzetbegoviç
Rahman Ademi 1, 2014
172014
İslam deklarasyonu ve İslami yeniden doğuşun sorunları
A İzzetbegoviç
Trc. Rahman Ademi. İstanbul: Fide Yayınları, 2007
15*2007
Osmanlı dönemi Rumeli para vakıfları
M Bulut, H Çınar, R Ademi, A Demir, A Kudat, M Doğan, C Korkut, M Çam, ...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2019
112019
Bağımsızlığa Giden Yolda Arnavutlar
R Ademi
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (26), 7-19, 2013
72013
Karadağ Vakıfları: Hukuksal Perspektif
R Ademi
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2012
32012
Osmanlı Sonrası Bosna Hersek’te Para Vakıfları/Cash Waqfs in Bosnia Herzegovina
R Ademi
Vakıflar Dergisi, 151-164, 2018
22018
Buhari Hadis Külliyatı,(2010) Sağlam Yayınları, İstanbul, Cilt II. Çizakça, Murat (tarihsiz)
A Rahman Ademi
Osmanlı Dönemi Vakıflarının Tarihsel ve Ekonomik Boyutları, 0
2
Bosna-Hersek vakfiyeleri
M Çam, R Ademi, F Yavuz, S Sıvacıoğlu, ER Akçatepe
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2016
12016
Osmanski dokumenti o progonu muslimana i nemuslimana iz Bosne polovinom 19. stoljeća
R Ademi
Prilozi za orijentalnu filologiju, 241-250, 2011
12011
II. Abdülhamid’in Balkan Siyaseti
R Ademi
Essay. In Sultan II. Abdülhamid Dönemi: Siyaset, Iktisat, Dış Politika …, 0
1
Sultan II. Mahmud Döneminde Osmanlı Sağlık Sistemi.
Sİ MOHAMMED ALİ, R ADEMİ
Balkan & Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS) 8 (2), 2022
2022
1. Uluslararası Vakıf Kurumu Sempozyumu: vakıf ve sürdürülebilir kalkınma: tebliğ kitabı= 1. International Waqf Instituon Symposium: Waqf and sustainable development …
M Bulut, C Korkut, F Akosman, F Doğan, S Yıldıran
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2018
2018
ROLE OF CASH WAQFS ON EDUCATION FOUNDED BY WOMEN IN RUMELIA
R Ademi
Adam Academy Journal of Social Sciences 7 (2), 239-256, 2017
2017
RUMELİ'DE KADINLARIN KURDUKLARI PARA VAKIFLARININ EĞİTİMDEKİ ROLÜ.
R ADEM İ
Adam Academy Journal of Social Sciences/Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2017
2017
Furat, Ayşe Zişan and Er, Hamit (eds)(2012) Balkans and Islam: Encounter, Transformation, Discontinuity, Continuity. Cambridge Scholars Publishing.-235 p
В Цибенко
Государство, религия, церковь в России и за рубежом, 270-276, 2014
2014
BAĞIMSIZLIĞA GİDEN YOLDA ARNAVUTLAR.
R ADEMİ
Journal of International Social Research 6 (26), 2013
2013
Bosna-Hersekte Türk-İslam kültürünün yerleşmesi (16 yy. sonuna kadar)
R Ademi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
1998
Vakıf Kuran Kadınların Eğitimdeki Rolü: Osmanlı Tecrübesi
R ADEMİ
Centre for Islamic Economics (CIE) International Islamic University Malaysia …, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20