Follow
Emre Demirtaş
Emre Demirtaş
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Verified email at omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
EVLİ ÇİFTLERİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI VE BOŞANMA EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
M Akarsu, Y Barut, E Demirtaş
BEYŞEHİR SELÇUKLU 1. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, 862-874, 2023
2023
ÇOCUKLARA DİL ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI
Demirtaş, Emre
ANA DİLİ VE İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE ÇOCUKLARIN DESTEKLENMESİ, 127-154, 2023
2023
PANDEMİ DÖNEMİ HİBRİT EĞİTİM MODELİNDE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNİN TANIMLANMASI: DURUM ÇALIŞMASI
E DEMİRTAŞ, E TÜRKSOY
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 22 (88), 1787-1810, 2023
2023
Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Okulöncesi Döneme Yönelik Canlılar Temalı Öğretim Materyali Geliştirilmesi
E DEMİRTAŞ
KTO Karatay Üniversitesi, 2023
2023
REALITY TECHNOLOGIES AND ITS USE IN EDUCATION
E Demirtaş
International Academic Research and Reviews in Educational Sciences, 1-24, 2023
2023
ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İÇİN UYGULANAN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİLERİ
E Demirtaş, H Yalçın
5. ELMIS Uluslararası Özel Eğitim Kongresi, 87-88, 2022
2022
2018-2022 Yılları Arasında Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Teknolojilerini İçeren Çalışmaların İncelenmesi: Sistematik Derleme
E DEMİRTAŞ, H YALÇIN
Turkish Special Education Journal: International 4 (1), 75-103, 2022
2022
Seyreltilmiş Eğitim Programının İlkokul 1. Sınıf Öğrencileri Üzerine Etkisi
E Demirtaş, E Türksoy
19. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 31-33, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8