Özgür ÇELEBİ
Özgür ÇELEBİ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Erzurum’da 0-5 yaş arası çocuklarda rotavirus ve adenovirus sıklığının araştırılması
ÇE Balkan, D Çelebi, Ö Çelebi, Ü Altoparlak
Türk Mikrobiyol Cem Derg 42 (2), 51-4, 2012
272012
Kan donörlerinde HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, sifiliz seroprevalansı ve macro-ELISA sonuçlarının optik dansite değerleri ile doğrulama testlerinin karşılaştırılması
D Çelebİ, Ö Çelebİ, Ü AlTopARlAk, AN Kök
Türk Mikrobiyol Cem Derg 42 (4), 137-41, 2012
72012
Investigation of rotavirus and adenovirus frequency among 0-5 years old children with acute gastroenteritis in Erzurum
ÇE Balkan, D Çelebi, Ö Çelebi, Ü Altoparlak, AÜTFT Mikrobiyoloji, ...
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 42, 51-54, 2012
42012
Effects of boiling dairy products on human Brucellosis
CEB O Celebi, D Celebi
ncbi.nlm.nih.gov, 2013
2013
Evaluation of HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV½ and Syphilis Seroprevalence of the Blood Donors and the Comparison of the Macro-ELISA Optical Density Values with Confirmatory Tests
D ÇELEBİ, Ö ÇELEBİ, Ü ALTOPARLAK, AN KÖK
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5