Takip et
Kazım ŞAHİN
Kazım ŞAHİN
Tıbbi Mikrobiyoloji Doktoru, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İnönü Üniversitesi
erdogan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The treatment with antibody of TNF-α reduces the inflammation, necrosis and fibrosis in the non-alcoholic steatohepatitis induced by methionine-and choline-deficient diet
SS Koca, IH Bahcecioglu, OK Poyrazoglu, IH Ozercan, K Sahin, ...
Inflammation 31, 91-98, 2008
1772008
Serum homocysteine level is increased and correlated with endothelin-1 and nitric oxide in Behçet's disease
H Er, C Evereklioglu, T Cumurcu, Y Türköz, E Özerol, K Şahin, S Doganay
British Journal of Ophthalmology 86 (6), 653-657, 2002
1402002
Evaluation of carbapenem resistance using phenotypic and genotypic techniques in Enterobacteriaceae isolates
K Sahin, A Tekin, S Ozdas, D Akin, H Yapislar, AR Dilek, E Sonmez
Annals of clinical microbiology and antimicrobials 14, 1-6, 2015
672015
Methicillin-resistance among Turkish isolates of Staphylococcus aureus strains from nosocomial and community infections and their resistance patterns using various …
B Durmaz, R Durmaz, K Şahin
Journal of Hospital Infection 37 (4), 325-329, 1997
551997
Amelioration of steatohepatitis with pentoxifylline in a novel nonalcoholic steatohepatitis model induced by high-fat diet
M Yalnız, İH Bahçecioğlu, N Kuzu, S Çelebi, H Ataseven, B Üstündağ, ...
Digestive diseases and sciences 52, 2380-2386, 2007
452007
Oxidative status and prolidase activities in generalized anxiety disorder
AC Ercan, B Bahceci, S Polat, OC Cenker, I Bahceci, A Koroglu, K Sahin, ...
Asian journal of psychiatry 25, 118-122, 2017
372017
Analysis of ABO and Rh blood groups distribution in East Karadeniz region of Turkey (Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde ABO ve Rh kan grupları dağılım analizi)
S Özkasap, S Dereci, K Şahin, AR Dilek, E Kalyoncuoğlu, T Zengin, ...
Dicle Med J 40 (1), 100-104, 2013
342013
Potential role of lycopene in the treatment of hepatitis C and prevention of hepatocellular carcinoma
S Seren, M Mutchnick, D Hutchinson, O Harmanci, Y Bayraktar, ...
Nutrition and cancer 60 (6), 729-735, 2008
302008
False-positive reaction between syphilis and hepatitis C infection
ÖH Sönmez E, Özerol İ.H, Şenol M, Kızılkaya N, Şahin K
Isr J Med Sci 33 (11), 724-727, 1997
29*1997
Rize ilinde çocuk hastalarda hepatit A, B ve C seroprevalansı
A Çopur Çiçek, S Özkasap, S Dereci, K Şahin, DZ Ulusan Gündoğdu, ...
22*2012
Rize ilinde hemodiyaliz hastalarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV seroprevalansı (The Seroprevalence of HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV in Patients Applied Hemodialysis in Rize …
ÇA Çiçek, OZ Şahin, MK Topaloğlu, AAT Kazancı, İH Yenilmez, K Şahin, ...
Viral Hepatit Derg 19 (1), 15-8, 2013
17*2013
Elevated nucleosome level and oxidative stress in schizophrenia patients.
B Bahceci, MH Kokacya, US Copoglu, I Bahceci, K Sahin, E Bagcioglu, ...
Bratislava Medical Journal 116 (10), 587-590, 2015
142015
Kan Kültürlerinde İzole edilen Gram negatif Çomaklar ve Antibiyotik Duyarlılıkları
DZ Ulasan, A Çopur Çiçek, Ş Kazım, M Muhammet Ali, K Sema
Europan Journal of Health Sciences 1 (2), 58-62, 2015
132015
Hepcidin expression in psoriasis patients
N Dilek, AR Dilek, K Şahin, N Kaklıkkaya, Y Saral
Indian Journal of Dermatology 59 (6), 630, 2014
132014
Bir üniversite hastanesine başvuran gebe kadınlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı (Seroprevalence of Toxoplasma gondii among pregnant women admitted to an university hospital)
Ş Şentürk, M Kağıtçı, G Balık, K Şahin, S Özdemir
Ege Tıp Dergisi 54 (4), 163-6, 2015
92015
Üriner sistem infeksiyonlarının tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı in-vitro direnç durumu.
MS Tekerekoğlu, B Durmaz, E Sönmez, K Şahin, M Köroğlu
Antimikrobik Kemoterapi Günleri. Klinik-Laboratuvar Uygulamaları ve …, 1998
91998
Homocysteine, lipid profile, nitric oxide, vitamin B12, and folate values in patients with premature coronary artery disease and their children
FA Pac, E Ozerol, IH Ozerol, I Temel, E Ege, S Yologlu, N Sezgin, K Sahin, ...
Angiology 56 (3), 253-257, 2005
82005
Serum immunoglobulin and complement levels in atopic skin diseases (Atopik deri hastalıklarında serum immünglobülin ve kompleman düzeyleri)
M Şenol, E Özerol, S Şaşmaz, K Şahin, F Turan, D Soytürk
Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 4 (1), 47-9, 1997
6*1997
Sahin Basfirinci, C.-Ozsalih, A.(2011),“The impact of board composition on corporate financial and social responsibility performance: Evidence from public-listed companies in …
K Sahin
African Journal of Business Management 5 (7), 2959-2978, 0
6
Determination and molecular analysis of antibiotic resistance in Gram-negative enteric bacteria isolated from Pelophylax sp. in the Eastern Black Sea Region
OBO Erva Rakici, Abdullah Altunışık, Kazım Şahin
Acta Veterinaria Hungarica 69 (3), 2021
52021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20