Follow
Mehmet Halil Mustafa Bektaş
Mehmet Halil Mustafa Bektaş
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
IŞİD’in hibrit savaş stratejileri: Hibrit savaş konsepti perspektifinden analizi
MHM Bektaş, AY Gündoğdu
International Journal of Politics and Security 1 (1), 25-56, 2019
62019
Examining the Possibility of an Eastphalian International Order
MHM Bektaş1
SİYASAL: Journal of Political Sciences 26 (2), 111–130, 2017
32017
Birleşmiş Milletler Üyeliğinden Çekilmeye Dair Muhtemel Prosedürlerin İncelenmes
MHM BEKTAŞ
Uluslararası İlişkiler Dergisi 16 (61), 39-54, 2019
12019
COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE AVRUPA’DA SAĞLIK OLANAKLARINA ERİŞİME GETİRİLEN KISITLAMALAR İLE YAŞAMA HAKKININ İHLALİ ARASINDAKİ BAĞIN İNCELENMESİ
MHM BEKTAŞ, K Reçber
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11 (2), 695-707, 2020
2020
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ’NİN TAŞINMASI DAVASI’NIN MUHTEMEL SONUÇLARI
MH BEKTAŞ, T ALAN
Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2020 (148), 353-380, 2020
2020
Scrutinizing Possible Procedures by which States Withdraw from the United Nations/Birlesmis Milletler Uyeliginden Cekilmeye Dair Muhtemel Prosedurlerin Incelenmesi
MHM Bektas
Uluslararasi Iliskiler/International Relations 16 (61), 39-56, 2019
2019
The Rise of Transnational Democracy and Its Effect on the International Legal Order
MHM Bektaş
Akademik İncelemeler Dergisi 13 (2), 387-414, 2018
2018
Critical evaluation of promoting participation of NGOs in the un Security Council
MHM Bektaş
International Journal of Social Inquiry 11 (1), 43-69, 2018
2018
CODE OF CONDUCT AS AN ALTERNATIVE TO REFORMATION OF THE UN SECURITY COUNCIL
MHM BEKTAŞ
Alternatif Politika 9 (2), 192-213, 2017
2017
EXAMINING THE STATE-CENTRIC UNSC FROM THE COSMOPOLITAN DEMOCRACY PERSPECTIVE1
MHM Bektaş
IRAK’IN IŞİD İLE MÜCADELE STRATEJİLERİ: OMNIBALANCING TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN ANALİZİ
MHM BEKTAŞ, AY GÜNDOĞDU
Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 2 (1), 50-67, 0
Terörizmle Mücadelede Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Kısıtlı Rolü: Tanrı’nın Direniş Ordusu (Lord's Resistance Army-LRA) Örneği
MHM BEKTAŞ
Ali KORKUT, Ph. D. Nazli TYFEKÇI, Ph. D. Hasan KARACAN, Ph. D., 110, 0
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki Münasebetlerin Analizi
MHM BEKTAŞ
TESAM Akademi Dergisi 4 (2), 11-33, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13