Takip et
Zuhal Gizir
Zuhal Gizir
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Anaokuluna devam eden dört-beş yaş çocuklarında sosyal davranışların gelişimi ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi
Z Gizir, G BARAN
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (25), 118-133, 2003
1182003
Anaokuluna devam eden çocukların yaratıcılıklarının incelenmesi
Z Gizir Ergen, A Köksal Akyol
562012
İlköğretim çağına genel bir bakış
A Oktay, Ö Polat Unutkan
İstanbul: Morpa Yayıncılık, 2007
252007
An investigation of creativity among children attending preschools
ZG Ergen, AK Akyol
Journal of Theoretical Educational Science 5 (2), 156-170, 2012
162012
Erken çocukluk eğitiminde proje yaklaşımı ve uygulanmış proje örnekleri
V Oğuz, Z Gizir, AK Akyol
Anı Yayıncılık, 2014
142014
Anaokuluna devam eden 4-5 yaş çocuklarında sosyal davranış gelişimi ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi
Z Gizir
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri …, 2002
112002
Proje yaklaşımının anasınıfına devam eden çocukların yaratıcılıklarına etkisinin incelenmesi
Z Gizir-Ergen
Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü …, 2013
82013
How the Project Approach Affects Pre-schoolers’ Creativity
Z Gizir¹, AK Akyol²
The Anthropologist 22 (2), 211-218, 2015
42015
Kapak-Künye
M Peker
KURAMSAL EĞİTİMBİLİM DERGİSİ 5 (2), 2012
2012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–9