Takip et
Uzay Karahalil
Uzay Karahalil
Karadeniz Techical University, Faculty of Forestry
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Forest biodiversity, carbon sequestration, and wood production: modeling synergies and trade-offs for ten forest landscapes across Europe
P Biber, A Felton, M Nieuwenhuis, M Lindbladh, K Black, J Bahýl', ...
Frontiers in Ecology and Evolution 8, 547696, 2020
44*2020
Estimation of crown closure and tree density using Landsat TM satellite images in mixed forest stands
A Kahriman, A Günlü, U Karahalil
Journal of the Indian Society of Remote Sensing 42, 559-567, 2014
292014
Characterization of soil erosion and its implication to forest management
N Misir, M Misir, U Karahalil, H Yavuz
Journal of Environmental Biology 28 (2), 185-191, 2007
252007
Power analysis as a tool to analyse trade-offs between ecosystem services in forest management: A case study from nine European countries
N Juerges, B Arts, M Masiero, M Hoogstra-Klein, JG Borges, ...
Ecosystem Services 49, 101290, 2021
232021
Toprak Koruma ve Odun Üretimi Fonksiyonlarının Doğrusal Programlama ile Modellenmesi (Karanlıkdere Planlama Birimi Örneği)
U Karahalil
Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü …, 2003
22*2003
Evaluation of forest road network and determining timber extraction system using GIS: A case study in Anbardağ planning unit
E Çalişkan, U Karahalil
Šumarski list 141 (3-4), 163-171, 2017
212017
The spatiotemporal forest cover changes in Köprülü Canyon National Park (1965-2008) in Turkey
U Karahalil, A Kadiogullari, E Bagkent, S Köse
African Journal of Biotechnology 8 (18), 2009
202009
Analyzing deadwood volume of Calabrian pine (Pinus brutia Ten.) in relation to stand and site parameters: a case study in Köprülü Canyon National Park
U Karahalil, EZ Başkent, F Sivrikaya, B Kılıç
Environmental monitoring and assessment 189, 1-16, 2017
192017
Spatiotemporal change of carbon storage in forest biomass: A case study in Köprülü Canyon National Park
Aİ KADIOğULLARI, U KARAHALİL
Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 13 (1), 1-14, 2013
172013
Karadeniz bölgesi saf ve karışık sarıçam (Pinus slyvestris L.) meşcereleri için mekanistik büyüme modellerinin geliştirilmesi, biyokütle ve karbon depolama miktarlarının …
H Yavuz, N Mısır, M Mısır, A Tüfekçioğlu, U Karahalil, M Küçük
TÜBİTAK Project, 2010
172010
Korunan orman alanlarında amenajman planlarının düzenlenmesi (Köprülü Kanyon Milli Parkı örneği)
U Karahalil
Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2009
16*2009
Integrating soil conservation, water production and timber production values in forest management planning using linear programming.
U Karahalil, S Keleș, EZ Bașkent, S Köse
African Journal of Agricultural Research 4 (11), 1241-1250, 2009
152009
Integrating visitor characteristics and preferences into forest management plans in protected areas: A case study in Köprülü Canyon National Park
U Karahalil, EZ Başkent, S Köse
Journal on Protected Mountain Areas Research and Management 7 (2), 5-17, 2015
122015
Saf doğu ladini meşcerelerinde çap dağılımının modellenmesi
T Sönmez, A Günlü, U Karahalil, İ Ercanlı, A Şahin
Artvin Çoruh Üniversitesi, 2010
122010
Modeling stand parameters for Pinus brutia (Ten.) using airborne LiDAR data: a case study in Bergama
K Kanja, U Karahalil, B Çil
Journal of Applied Remote Sensing 14 (2), 022205-022205, 2020
82020
Ormanların ekosistem tabanlı çok amaçlı planlanmasında karar destek sistemleri: Edremit-Gürgendağ Planlama Birimi Örneği. I
S Keleş, EZ Başkent, U Karahalil, A Günlü
Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu 26 (28), 1377-1388, 2011
82011
Investigating the spatiotemporal changes of land use/land cover and its implications for ecosystem services between 1972 and 2015 in Yuvacık
R Sauti, U Karahalil
Environmental Monitoring and Assessment 194 (4), 311, 2022
72022
The construction of variable density yield table for scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in Yalnizçam and Uğurlu State Forest Enterprises
İ ERCANLI, S KELEŞ, F SİVRİKAYA, G ÇAKIR, A GÜNLÜ, U KARAHALİL, ...
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2019
6*2019
The effects of land cover changes on forest carbon storage in 40 years: a case study in Turkey
U Karahalil, EZ Başkent, S Bulut
International Journal of Global Warming 14 (2), 207-223, 2018
62018
Uzaktan algılama verileri yardımıyla bazı meşcere parametrelerinin tahmin edilmesi: Kütahya/Tetik planlama birimi örneği
B Çil, U Karahalil, F Karslı
Proceedings of the VIII TUFUAB Symposium; Konya, Turkey, 170-177, 2015
62015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20