Uzay Karahalil
Uzay Karahalil
Orman Mühendisliği, Karadeniz Techical University
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Characterization of soil erosion and its implication to forest management
N Misir, M Misir, U Karahalil, H Yavuz
Journal of environmental biology 28 (2), 185-191, 2007
192007
Toprak Koruma ve Odun Üretimi Fonksiyonlarının Doğrusal Programlama ile Modellenmesi (Karanlıkdere Planlama Birimi Örneği)
U Karahalil
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2003
16*2003
Estimation of crown closure and tree density using Landsat TM satellite images in mixed forest stands
A Kahriman, A Günlü, U Karahalil
Journal of the Indian Society of Remote Sensing 42 (3), 559-567, 2014
142014
The spatiotemporal forest cover changes in Köprülü Canyon National Park (1965-2008) in Turkey
U Karahalil, A Kadiogullari, E Bagkent, S Köse
African Journal of Biotechnology 8 (18), 2009
122009
Korunan orman alanlarında amenajman planlarının düzenlenmesi (Köprülü Kanyon Milli Parkı örneği)
U Karahalil
Doktora Tezi, KT Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2009
92009
Integrating soil conservation, water production and timber production values in forest management planning using linear programming.
U Karahalil, S Keleș, EZ Bașkent, S Köse
African Journal of Agricultural Research 4 (11), 1241-1250, 2009
92009
Spatiotemporal change of carbon storage in forest biomass: A case study in Köprülü Canyon National Park
Aİ KADIOğULLARI, U KARAHALİL
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 13 (1), 1-14, 2013
72013
Saf doğu ladini meşcerelerinde çap dağılımının modellenmesi
T Sönmez, A Günlü, U Karahalil, İ Ercanlı, A Şahin
III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2010
62010
Evaluation of Forest Road Network and Determining Timber Extraction System Using GIS: A Case Study in Anbardağ Planning Unit
E ÇALIŞKAN, U Karahalil
Šumarski list 141 (3-4), 163-171, 2017
52017
Ormanların ekosistem tabanlı çok amaçlı planlanmasında karar destek sistemleri: Edremit-Gürgendağ Planlama Birimi Örneği. I
S Keleş, EZ Başkent, U Karahalil, A Günlü
Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 24-26, 2011
52011
Analyzing deadwood volume of Calabrian pine (Pinus brutia Ten.) in relation to stand and site parameters: a case study in Köprülü Canyon National Park
U Karahalil, EZ Başkent, F Sivrikaya, B Kılıç
Environmental monitoring and assessment 189 (3), 112, 2017
42017
The effects of land cover changes on forest carbon storage in 40 years: a case study in Turkey
U Karahalil, EZ Başkent, S Bulut
International Journal of Global Warming 14 (2), 207-223, 2018
32018
Integrating visitor characteristics and preferences into forest management plans in protected areas: A case study in Köprülü Canyon National Park
U Karahalil, EZ Başkent, S Köse
Journal on Protected Mountain Areas Research and Management 7, 5-17, 2015
32015
Münferit planlamanın Türkiye'de uygulanabilirliginin araştırılması
S Köse, EZ Başkent, T Sönmez, HA Yolasığmaz, U Karahalil
Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar Ve Yeni Hedefler Sempozyumu, 2002
32002
Aynı Yaşlı ve Saf Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Meşcerelerinde Çap Dağılımının Bonitet ve Yaş Sınıfları İçin Değerlendirilmesi
T SÖNMEZ, U KARAHALİL, A GÜNLÜ, A ŞAHİN
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 15 (1), 26-36, 2015
22015
Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması
U Karahalil, S Köse, DĢA Çelik, A Küçümen
KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi 1, 122-130, 2011
22011
The construction of variable density yield table for Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in Yalnızçam and Uğurlu state forest enterprises
İ Ercanlı, S Keleş, F Sivrikaya, G Çakır, A Günlü, U Karahalil, ...
Süleyman Demirel University Journal of Forest Faculty 2, 78-101, 2007
22007
Analyzing Carbon Storage Changes Considering Spatiotemporal Dynamics in Tepedüzü between 1971 and 2008
U Karahalil, S Köse, B Çil, B Kılıç
International Caucasia Forestry Symposium, 2013
12013
Evaluation of forest management planning approaches within the context of multifunctional role of forests in Turkey
F Sivrikaya, G Çakır, S Keles, U Karahalil, S Köse
Proceedings of The Multifunctional Role Of Forests Policies, Methods and …, 2005
12005
Multi-Purpose Forest Planning with Mathematical Optimization Techniques: A Case Study
S KELEŞ, U KARAHALİL, F SİVRİKAYA
12005
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20