Uzay Karahalil
Uzay Karahalil
Orman Mühendisliği, Karadeniz Techical University
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Characterization of soil erosion and its implication to forest management
N Misir, M Misir, U Karahalil, H Yavuz
Journal of environmental biology 28 (2), 185-191, 2007
202007
Toprak Koruma ve Odun Üretimi Fonksiyonlarının Doğrusal Programlama ile Modellenmesi (Karanlıkdere Planlama Birimi Örneği)
U Karahalil
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2003
16*2003
Estimation of crown closure and tree density using Landsat TM satellite images in mixed forest stands
A Kahriman, A Günlü, U Karahalil
Journal of the Indian Society of Remote Sensing 42 (3), 559-567, 2014
152014
The spatiotemporal forest cover changes in Köprülü Canyon National Park (1965-2008) in Turkey
U Karahalil, A Kadiogullari, E Bagkent, S Köse
African Journal of Biotechnology 8 (18), 2009
132009
Korunan orman alanlarında amenajman planlarının düzenlenmesi (Köprülü Kanyon Milli Parkı örneği)
U Karahalil
Doktora Tezi, KT Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2009
92009
Integrating soil conservation, water production and timber production values in forest management planning using linear programming.
U Karahalil, S Keleș, EZ Bașkent, S Köse
African Journal of Agricultural Research 4 (11), 1241-1250, 2009
92009
Spatiotemporal change of carbon storage in forest biomass: A case study in Köprülü Canyon National Park
Aİ KADIOğULLARI, U KARAHALİL
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 13 (1), 1-14, 2013
72013
Evaluation of Forest Road Network and Determining Timber Extraction System Using GIS: A Case Study in Anbardağ Planning Unit
E ÇALIŞKAN, U Karahalil
Šumarski list 141 (3-4), 163-171, 2017
62017
Saf doğu ladini meşcerelerinde çap dağılımının modellenmesi
T Sönmez, A Günlü, U Karahalil, İ Ercanlı, A Şahin
III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2010
62010
Ormanların ekosistem tabanlı çok amaçlı planlanmasında karar destek sistemleri: Edremit-Gürgendağ Planlama Birimi Örneği. I
S Keleş, EZ Başkent, U Karahalil, A Günlü
Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 24-26, 2011
52011
Analyzing deadwood volume of Calabrian pine (Pinus brutia Ten.) in relation to stand and site parameters: a case study in Köprülü Canyon National Park
U Karahalil, EZ Başkent, F Sivrikaya, B Kılıç
Environmental monitoring and assessment 189 (3), 112, 2017
42017
The effects of land cover changes on forest carbon storage in 40 years: a case study in Turkey
U Karahalil, EZ Başkent, S Bulut
International Journal of Global Warming 14 (2), 207-223, 2018
32018
Integrating visitor characteristics and preferences into forest management plans in protected areas: A case study in Köprülü Canyon National Park
U Karahalil, EZ Başkent, S Köse
Journal on Protected Mountain Areas Research and Management 7, 5-17, 2015
32015
Münferit planlamanın Türkiye'de uygulanabilirliginin araştırılması
S Köse, EZ Başkent, T Sönmez, HA Yolasığmaz, U Karahalil
Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar Ve Yeni Hedefler Sempozyumu, 2002
32002
THE CONSTRUCTION OF VARIABLE DENSITY YIELD TABLE FOR SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.) STANDS IN YALNIZÇAM AND UĞURLU STATE FOREST ENTERPRISES
İ ERCANLI, S KELEŞ, F SİVRİKAYA, G ÇAKIR, A GÜNLÜ, U KARAHALİL, ...
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2019
22019
Aynı Yaşlı ve Saf Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Meşcerelerinde Çap Dağılımının Bonitet ve Yaş Sınıfları İçin Değerlendirilmesi
T SÖNMEZ, U KARAHALİL, A GÜNLÜ, A ŞAHİN
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 15 (1), 26-36, 2015
22015
Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması
U Karahalil, S Köse, DĢA Çelik, A Küçümen
KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi 1, 122-130, 2011
22011
Analyzing Carbon Storage Changes Considering Spatiotemporal Dynamics in Tepedüzü between 1971 and 2008
U Karahalil, S Köse, B Çil, B Kılıç
International Caucasia Forestry Symposium, 2013
12013
Evaluation of forest management planning approaches within the context of multifunctional role of forests in Turkey
F Sivrikaya, G Çakır, S Keles, U Karahalil, S Köse
Proceedings of The Multifunctional Role Of Forests Policies, Methods and …, 2005
12005
Multi-Purpose Forest Planning with Mathematical Optimization Techniques: A Case Study
S KELEŞ, U KARAHALİL, F SİVRİKAYA
12005
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20