Uzay Karahalil
Uzay Karahalil
Orman Mühendisliği, Karadeniz Techical University
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Characterization of soil erosion and its implication to forest management
N Misir, M Misir, U Karahalil, H Yavuz
Journal of environmental biology 28 (2), 185-191, 2007
202007
Estimation of crown closure and tree density using Landsat TM satellite images in mixed forest stands
A Kahriman, A Günlü, U Karahalil
Journal of the Indian Society of Remote Sensing 42 (3), 559-567, 2014
192014
Toprak Koruma Ve Odun Üretimi Fonksiyonlarının Doğrusal Programlama İle Modellenmesi (Karanlıkdere Planlama Birimi Örneği)
U Karahalil
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2003
18*2003
The spatiotemporal forest cover changes in Köprülü Canyon National Park (1965-2008) in Turkey
U Karahalil, A Kadiogullari, E Bagkent, S Köse
African Journal of Biotechnology 8 (18), 2009
122009
Spatiotemporal Change of Carbon Storage in Forest Biomass: A case Study in Köprülü Canyon National Park.
Aİ KADIOğULLARI, U KARAHALİL
Journal of Forestry Faculty of Kastamonu University 13 (1), 2013
112013
Integrating soil conservation, water production and timber production values in forest management planning using linear programming
U Karahalil, EZ Başkent, S Kouml
African Journal of Agricultural Research 4 (11), 1241-1250, 2009
92009
Evaluation of forest road network and determining timber extraction system using GIS: a case study in Anbardağ planning unit
E Çalişkan, U Karahalil
Šumarski list 141 (3-4), 163-171, 2017
82017
Karadeniz Bölgesi saf ve karışık Sarıçam (Pinus sylvetris L.) meşcereleri için mekanistik büyüme modellerinin geliştirilmesi, biyokütle ve karbon depolama miktarlarının …
H Yavuz, N Mısır, M Mısır, A Tüfekçioğlu, U Karahalil, M Küçük
TÜBİTAK Project, 2010
82010
Korunan orman alanlarında amenajman planlarının düzenlenmesi (Köprülü Kanyon Milli Parkı örneği)
U Karahalil
Doktora Tezi, KT Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2009
82009
Analyzing deadwood volume of Calabrian pine (Pinus brutia Ten.) in relation to stand and site parameters: a case study in Köprülü Canyon National Park
U Karahalil, EZ Başkent, F Sivrikaya, B Kılıç
Environmental monitoring and assessment 189 (3), 112, 2017
62017
Ormanların ekosistem tabanlı çok amaçlı planlanmasında karar destek sistemleri: Edremit-Gürgendağ Planlama Birimi Örneği. I
S Keleş, EZ Başkent, U Karahalil, A Günlü
Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 24-26, 2011
62011
Saf doğu ladini meşcerelerinde çap dağılımının modellenmesi
T Sönmez, A Günlü, U Karahalil, İ Ercanlı, A Şahin
III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2010
62010
Uzaktan algılama verileri yardımıyla bazı meşcere parametrelerinin tahmin edilmesi: Kütahya/Tetik planlama birimi örneği
B Çil, U Karahalil, F Karslı
Proceedings of the VIII TUFUAB Symposium; Konya, Turkey, 170-177, 2015
52015
Modeling stand parameters for Pinus brutia (Ten.) using airborne LiDAR data: a case study in Bergama
K Kanja, U Karahalil, B Çil
Journal of Applied Remote Sensing 14 (2), 022205, 2019
32019
THE CONSTRUCTION OF VARIABLE DENSITY YIELD TABLE FOR SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.) STANDS IN YALNIZÇAM AND UĞURLU STATE FOREST ENTERPRISES
İ ERCANLI, S KELEŞ, F SİVRİKAYA, G ÇAKIR, A GÜNLÜ, U KARAHALİL, ...
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2019
32019
The effects of land cover changes on forest carbon storage in 40 years: A case study in Turkey
U Karahalil, EZ Başkent, S Bulut
International Journal of Global Warming 14 (2), 207-223, 2018
32018
Aynı yaşlı ve saf Doğu ladini (Picea orientalis (L.) Link.) meşcerelerinde çap dağılımının bonitet ve yaş sınıfları için değerlendirilmesi
T SÖNMEZ, U KARAHALİL, A GÜNLÜ, A ŞAHİN
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 15 (1), 26-36, 2015
32015
Integrating visitor characteristics and preferences into forest management plans in protected areas: A case study in Köprülü Canyon National Park
U Karahalil, EZ Başkent, S Köse
Journal on Protected Mountain Areas Research and Management 7, 5-17, 2015
32015
Köprülü kanyon milli parkı orman amenajman planının koruma hedeflerine göre modelleme ile hazırlanması
U Karahalil, S Köse, DA Çelik, A Küçümen
KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi 1, 122-130, 2011
32011
Münferit planlamanın Türkiye'de uygulanabilirliginin araştırılması
S Köse, EZ Başkent, T Sönmez, HA Yolasığmaz, U Karahalil
Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar Ve Yeni Hedefler Sempozyumu, 2002
32002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20