Follow
RAMAZAN ERHAN GÜLLÜ
RAMAZAN ERHAN GÜLLÜ
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Antep Ermenileri (Sosyal-Siyasi ve Kültürel Hayatı)
RE Güllü
İstanbul: IQ Yayınları, 2010
432010
Ermeni Sorunu ve İstanbul Ermeni Patrikhanesi (1878-1923)
RE Güllü
Türk Tarih Kurumu, 2015
27*2015
Bulgar Eksarhlığı'nın Kuruluşu ve Statüsü.
RE Güllü
Gaziantep University Journal of Social Sciences 17 (1), 2018
242018
Türkiye’de Gayrimüslimlerin Yönetimi
RE Güllü
Baskı, İstanbul, Ötüken Yay, 2018
222018
Patrik Meletios Metaksakis ve İstanbul Rum/Ortodoks Patrikhanesi (1921-1923)
RE Güllü
162017
Ermeni Sorununun Ortaya Çıkış ve Gelişim Sürecinde İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin Tutumu (1878-1923)
RE Güllü
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Unpublished Phd …, 2013
142013
Mondros Mütarekesi’nin Ardından Ermeni ve Rum Patrikhanelerinin İşbirliği (30 Ekim 1918-11 Ekim 1922)
RE Güllü
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 25 (75), 575-604, 2009
142009
Osmanlı Devleti’nin son döneminde Süryani Kilisesi ve Süryanilerin idaresi
RE GÜLÜ
Osmanlı Araştırmaları 53 (53), 287-320, 2019
122019
Millî Mücadele'de Güney Cephesinde Kılıç Ali Bey'in Faaliyetleri.
RE Güllü
Gaziantep University Journal of Social Sciences 16 (2), 2017
122017
OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E GAZİANTEP ERMENİLERİ
RE GÜLLÜ
122009
Antep Ermenileri: sosyal kültürel ve siyasi hayat
RE Güllü
IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2010
112010
LOZAN ANTLAŞMASI SONRASI TÜRKİYE’NİN AZINLIKLARA YÖNELİK POLİTİKALARI
RE Güllü
Avrasya İncelemeleri Dergisi 7 (2), 268-298, 2018
82018
Benito Mussolini’nin İtalya’da İktidara Gelişinin Türk Kamuoyuna Yansıması
RE Güllü
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 11 (22), 305-329, 2015
82015
1895-1896 Ermeni isyanlarının Osmanlı vilayet idaresine etkileri-Halep örneği
RE GULLU
7*2013
Vatikan'ın Devletleşmesi ve Türk Kamuoyu
RE Güllü
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 1-28, 2019
62019
SALTANATIN KALDIRILMASININ ARDINDAN İSTANBUL BÜROKRASİSİNİN TBMM HÜKÜMETİ’NE BAĞLANMA SÜRECİ VE İSTANBUL TÜRKLÜĞÜ’NÜN MUHAFAZASI TARTIŞMALARI
RE Güllü
Türk Dünyası Araştırmaları 116 (228), 119-144, 2017
62017
1836 TARİHLİ ERMENİ KİLİSESİ NİZAMNAMESİ ÇERÇEVESİNDE ÇARLIK RUSYASI’NIN ERMENİ POLİTİKALARI
RE GÜLLÜ
Ermeni Araştırmaları, 193-238, 2016
62016
19-20. Yüzyıllarda Avrupa’da ve Türkiye’de askerî posta güvercini kullanımı
RE Güllü
Belleten 84 (301), 1175-1218, 2020
52020
Osmanlı Devleti’nde Azınlık Var mıydı? Osmanlı Devleti’nin Gayrimüslim Vatandaşlarının 19. Yüzyılda Değişen Hukuki Statüleri Hakkında Bir Değerlendirme
RE Güllü
Bilig, 149-176, 2020
52020
OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E TÜRKİYE'DE RUMLARIN İDARESİ
RE GÜLLÜ
Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (ÖZEL SAYI" TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ …, 2021
42021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20