Takip et
MEHMET AKİF TURAL
MEHMET AKİF TURAL
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
hbv.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
D Yalçın, Y Akbıyık, Y Özkaya, G Bozkurt, DA Akbulut, E Tokgöz, R Turan, ...
Atatürk Araştırma 15, 2002
812002
Atatürk’ün söylev ve demeçleri
A Sevim, İ Öztoprak, MA Tural
Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2006
632006
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
D YALÇIN, Y AKBIYIK, Y Özkaya, G BOZKURT, DA AKBULUT, E TOKGÖZ, ...
Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2002
542002
Atatürk devrinde iktisâdi yapılaşma ve Celâl Bayar (1920-1938)
MÂ Tural
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987
431987
Atatürkʾün tamim, telgraf ve beyannameleri
K Atatürk
(No Title), 1961
381961
Örgütlerde performans yönetimi: Bir kamu kuruluşundaki performans değerleme sisteminin incelenerek karşılaşılan sorunların tespit ve çözümüne yönelik bir araştırma
M Tural
Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Doktora Tezi, 2007
332007
RANGE EXTENSIONS OF TWO SALAMANDERS [Neurergus strauchii (STEINDACHNER, 1887) AND Salamandra infraimmaculata MARTENS, 1885](CAUDATA: SALAMANDRIDAE) FROM ANATOLIA, TURKEY.
K Olgun, A Avcı, E Bozkurt, N Üzüm, M Tural, M Fırat Olgun
Russian Journal of Herpetology 22 (4), 2015
232015
Nesting activity of sea turtles, Caretta caretta (Linnaeus, 1758) and Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)(Reptilia, Cheloniidae), at Patara Beach (Antalya, Turkey) over four …
K OLGUN, E Bozkurt, S CEYLAN, M Tural, S ÖZCAN, ...
Turkish journal of zoology 40 (2), 215-222, 2016
172016
Tekâlif-i Milliye (Halka borcu kalmayan devlet)
MA Tural
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 11 (32), 535-559, 1995
131995
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
MA Tural, ADİ Yapılaşma, C Bayar
Ankara, 1987
131987
Saltanatın otopsisi veya millî hakimiyet yolunda çekilen çileler
MA Tural
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 1997
101997
Atatürk’ün Yurt Gezileri, Büyük Nutuk Adlı Eseri ve Hayattan Ayrılışı
MA Tural
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, 2002
82002
Millî Mücadele ve Atatürk Devrinde Nevruz Kutlamaları
MÂ Tural
Türk Dünyasında Nevruz Üçüncü Uluslar arası Bilgi Şöleni Bildirileri, 2000
82000
Kahramanlık Kavramı Ve Atatürk'ün Kişiliğinde Bu Kavramın Yeri (Trablusgarp, Çanakkale Ve Sakarya’dan İzmir'in Alınışına)
M Tural
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 10 (30), 695-716, 1994
71994
Hilafet sevdası karşısında milli hakimiyet mücadelesi
MA Tural
Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, 2005
62005
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, 10
D Yalçın, Y Akbıyık, DA Akbulut, M Balcıoğlu, N Köstüklü, A Süslü, ...
Baskı, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2011
52011
Örgütlerde performans yönetimi: Bir kamu kuruluşundaki performans değerlendirme sisteminin incelenerek karşılaşılan sorunların tespit ve çözümüne yönelik bir çalışma
M Tural
Çukurova Üniversitesi Sos. Bilim. Enstitüsü, 2007
52007
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri
İ Öztoprak, A Sevim, MA Tural
Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2006
52006
İkinci Dünya Savası Sırasında ve Bitişinde Türkiye’nin Ekonomisi
MA Tural
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel Armağanı, 153-184, 0
4
Two new paedomorphic population records of the smooth newt, Lissotriton vulgaris schmidtleri (Raxworthy, 1988)(Urodela, Salamandridae), from Western Turkey
E Bozkurt, M Tural, G Ulutaş, N Üzüm, K Olgun
Russian Journal of Herpetology 23 (2), 158-162, 2016
22016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20