Follow
Furkan Atmaca
Title
Cited by
Cited by
Year
A Field of learning and living: suitability of school gardens for children
G Kuru, E Demir Öztürk, F Atmaca
Elementary Education Online 19 (3), 1450-1464, 2020
42020
Öğretmen ve okul yöneticisi perspektifinden dış mekân oyun alanları
E Demir Öztürk, F Atmaca, G Kuru
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 9 (3), 2020
1*2020
Bilişsel Gelişim Programının (COGENT) Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuma ve Yazma Becerilerine Etkisi
F Atmaca
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020
12020
Does Cognitive Training Affect Reading and Writing Skills of Students With Specific Learning Disabilities?
F Atmaca, V Yıldız-Demirtaş
Learning Disability Quarterly, 07319487221085994, 2022
2022
İki Kere Farklı: Özel Yetenekli ve Otizmli Bireyler Hakkında Ne Biliyoruz? Bir Sistematik Alanyazın Taraması
F ATMACA, S TAN
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 133-152, 2021
2021
Üstün Zekâlı ve Yetenekliler Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Önerilerinin İncelenmesi
F Atmaca, S Şakar, M Baloğlu
31. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2021
2021
Diskalkuli Olan Öğrencilerin Tanılanması, Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi
F Atmaca
2021
Diskalkulik Öğrencilere Saat Okuma Öğretimi
Y Mutlu, F Atmaca
Diskalkuli - Matematik Öğrenme Güçlüğüne Sahip Çocuklara Matematik Öğretimi, 2021
2021
Diskalkuli ve Matematikle İlişkili Diğer Güçlükler Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar
F Atmaca
Diskalkuli Olan Öğrencilerin Tanılanması, Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi, 2021
2021
Effectiveness of Activity Based Analog Clock Reading Skill Teaching Applied to Students with Specific Learning Disabilities
F ATMACA, A GİRLİ
2020
Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Uygulanan Etkinlik Temelli Analog Saat Okuma Becerisi Öğretiminin Etkililiği
F Atmaca, A Girli
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (14), 1-23, 2020
2020
Disleksili Çocukların Matematikte Yaşadıkları Güçlükler
F Atmaca, Y Mutlu
1. Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi, 2019
2019
Diskalkuliye Sahip Çocuklarda Çalışma Belleğinin İyileştirilmesi Mümkün mü?
Y Mutlu, F Atmaca, Z Çam, K Alparslan
1. Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi, 2019
2019
Sosyal Hizmet Çalışanlarının Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Metaforik Algıları
E Demir Öztürk, F Atmaca
International Social Sciences Studies Journal 5 (49), 6270-6277, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14