Follow
Şükrü NİŞANCI
Şükrü NİŞANCI
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sivil itaatsizlik
Ş Nişancı
Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A. Ş, 2013
502013
15-16. yüzyıllarda Osmanlı iktisat zihniyeti
Ş Nişancı
İstanbul: Okumuş Adam Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri, 2002
502002
Etnisite Kavraminin İdeolojik Serüveni
S Nisanci, C Isik
Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences. Journal …, 2015
292015
İttihat Terakki politikalarında pozitivizmin etkisi ve eleştirel bir yaklaşım
Ş NİŞANCI
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 19-49, 2009
192009
Etnisite kavramının siyasal tercihler üzerine etkisi: Kars ili kağızman ilçesi üzerine bir çalışma
Ş Nişancı, C Işık
II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu 1-2 Ekim 2012, 109-133, 2012
142012
HÜKÜMET SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİN BOYUTLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
L Şahin, Ş NİŞANCI
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (3), 859-879, 2018
122018
Dünyada Uygulanan Seçim Sistemleri Işığında Türkiye için Alternatif Seçim Sistemi Önerileri
Ş NİŞANCI, A ÖZDEMİR
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (2), 723-745, 2017
112017
Türkiye’de Çok Partili Siyasal Sürece Giriş: Demokrasiye Geçiş Mi Siyasal Rejimin Restorasyonu Mu?
A Çaylak, Ş Nişancı
Adem Çaylak, Mehmet Dikkaya, Cihat Göktepe, Hüsnü Kapu (Editörler), Osmanlı …, 2014
82014
Medeniyet Ve Kültürler Arası İlişkide Anti-Pozitivist Ve Diyalojik Yeni Paradigma Arayışı/A Search For A Dıalogıc And Non-Posıtıvıst Paradıgm In Intercultural And …
Ş Nişancı, A Çaylak
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (13), 224-236, 2010
72010
Tanzimattan Milli Mücadeleye Siyasal Hayat
Ş Nişancı
Ankara: Savaş Yayınevi, 2018
62018
Türkiye’de ve Dünyada Seçim Kavrami ve Olgusunun Gelişimi
A Özdemir, Ş NİŞANCI
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 73-96, 2019
52019
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Öneli Siyasal Akımlar ya da Türkiye’de Siyasetin Üç/İç Yüzü
Ş Nişancı
Osmanlı’dan İki Binli Yıllara Türkiye’nin Politik Tarihi, ed. A. Çaylak, M …, 2012
52012
Sivil itaatsizliğin teokratik temelleri ve meşrutiyeti meselesi
Ş Nişancı
PQDT-Global, 2000
52000
AHİLİK ÖRNEĞİNDEN HAREKETLE SİYASET-AHLAK İLİŞKİSİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK.
Ş NİŞANCI, S AYDIN
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 31 (4), 2017
32017
Türkiye’de 2018 yılında gerçekleştirilen seçim ittifaklarının kurumsal yönden tahlili
Ş NİŞANCI, S DOĞAN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 36 (2), 183-194, 2022
22022
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GÖÇMEN KRİZİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÖÇMEN POLİTİKALARI
L ŞAHİN, Ş NİŞANCI
The Journal of Academic Social Science 80 (80), 545-556, 2019
22019
Sivil İtaatsizlik-Teorik Temelleri ve Meşruiyeti Meselesi
Ş Nişancı
Lejand Kitap, 2020
12020
Bir ideal kent felsefesi olarak ütopya ve bir ütopya denemesi olarak “Bayburtopia”
Ş Nişancı, U Fatih
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2019
12019
Kalkinmanin alternatif maliyetlerini azaltmada bir sosyal siyaset kurumu olarak Ahilik
Ş Nişanci
Turan-Sam 9 (33), 335-343, 2017
12017
6ORTADOĞU'DA SELEFİ-Şİİ GERGİNLİĞİ VE TÜRKİYE'NİN TUTUMU.
Ş NİŞANCI, L ŞAHİN
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 31 (1), 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20