Ceylan Tokluoglu
Ceylan Tokluoglu
Professor of Sociology, Middle East Technical University
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Definitions of national identity, nationalism and ethnicity in post-Soviet Azerbaijan in the 1990s
C Tokluoglu
Ethnic and racial Studies 28 (4), 722-758, 2005
442005
Professional women in computer programming occupations: the case of Turkey
Y Ecevit, A Gündüz‐Hosgör, C Tokluoglu
Career Development International, 2003
392003
Ziya Gökalp ve Türkçülük
C Tokluoğlu
332013
The Political Discourse of the Azerbaijani Elite on the Nagorno-Karabakh Conflict (1991–2009)
C Tokluoglu
Europe-Asia Studies 63 (7), 1223-1252, 2011
282011
Perceptions of state and leadership in post-Soviet Azerbaijan (1991–2009)
C Tokluoglu
Middle Eastern Studies 48 (3), 319-343, 2012
222012
Ziya Gökalp: Turancılıktan Türkçülüğe
C Tokluoğlu
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 28 (84), 104-143, 2012
162012
The formation of the Turkish nation-state and resistance.
C Tokluoglu
Carleton University, 1995
131995
State formation from below: the Turkish case
A Hunt, C Tokluoglu
The Social Science Journal 39 (4), 617-624, 2002
102002
Azerbaycan
C Tokluoğlu
Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna-Türk …, 2012
52012
Zonguldak Kentinde Yasanan Sanayisizlesme Süreçlerinin Kentsel Gelismeye Etkileri ve Yerel Topluluklar Üzerindeki Sonuçları
M Ersoy, HT Sengül, A Hosgör, C Tokluoglu
Ankara, 2000
52000
Azerbaycan’da Milliyetçilik ve Milli Kimlik Tanımlamaları
C Tokluoğlu
Bilig 23, 39-66, 2002
32002
Emile Durkheim (Çev. Ceylan Tokluoğlu)
E Tiryakian
Sosyolojik, 1997
31997
Türklerde Yönetim Kültürü: Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan Örnekleri
C Tokluoğlu, B Arıcı
TC Kültür Bakanlığı, 2000
22000
Azerbaijani Elite Opinion on the Resolution of the Nagorno-Karabakh Conflict (1991 and 2002)
C Tokluoglu
Bilig 64, 317, 2013
12013
The formation of the Turkish nation-state and resistance
C Tokluoglu-Cesur
11996
Dağlık Karabağ Sorununun Çözümü (1991 ve 2002) Azerbaycan Elit Görüşü
C Tokluoğlu
Bilig, 317-342, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16