ARMAĞAN ELÇİ
ARMAĞAN ELÇİ
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Muzaffer Sarısözen: hayatı, eserleri ve çalışmaları
A Coşkun Elçi
Kültür Bakanlığı Yayınları, 1997
271997
Semah Geleneğinin Uygulanması
A Elçi
Hacı Bektaş Veli Dergisi,(12), 1-23, 1999
161999
Tarihsel gelişim bağlamında Türk halk müziği araştırmaları
A Elçi
Millî Folklor Dergisi: Yıl 20, 49-51, 2008
62008
Alev" i-Bektaşi törenleri ve semahlar
AC Elçi
Elçi, 1998
61998
Duvazlar/Duvazimâmlar Üzerine Müzikâl Bir Çerçeve
AC Elçi
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2011
42011
SÖZSEL VE MÜZİKAL VARYANTLAŞMA: MANİLERİN TÜRKÜ İÇİNDEKİ DÖNÜŞÜMLERİ.
AC Elçı
Milli Folklor 23 (91), 2011
32011
Sözsel ve Müzikal Varyantlaşma: Manilerin Türkü İçindeki Dönüşümü
A Çoşkun Elçi
Milli Folklor Dergisi, 130-139, 2011
22011
DÂR’ÜL-ELHÂN’S CONTRIBUTIONS TO TURKISH FOLK MUSIC IN 100TH ANNIVERSARY OF ITS ESTABLISHMENT.
A ELÇİ
Milli Folklor 29 (115), 2017
2017
THE LEGENDS MINSTREL ŞEREF TAŞLIOVA TRANSMITTED FROM MINSTREL KAHRAMAN IN THE CONTEXT OF ORAL HISTORY TEXT.
A ELÇİ
Milli Folklor 27 (106), 2015
2015
THE LEGENDS MINSTREL SEREF TASLIOVA TRANSMIITED FROM MINSTREL KAHRAMAN IN THE CONTEXT OF ORAL HISTORY TEXT
A Elci
MILLI FOLKLOR, 14-33, 2015
2015
A MUSICAL FRAMEWORK ABOUT DUVAZ
AC Elci
TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, 131-174, 2011
2011
Oral and Musical Variation: The Transformations of Mani in Turku
AC Elci
MILLI FOLKLOR, 130-139, 2011
2011
BULGARİSTAN/DELİORMAN ALEVİLİĞİNDE KIRKLAR BAYRAMI (NEVRUZ) VE HIDRELLEZ.
AC Elçi
Milli Folklor 22 (86), 2010
2010
Nauruz and Hidirellez among Dellorman Alevls
AC Elci
MILLI FOLKLOR, 58-74, 2010
2010
ASIK VEYSEL AND HIS MUSIC IN THE LIGHT OF ENVIRONMENT HE GROW UP AND THE FACTORS THAT NATURE
AC Elci
TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, 189-210, 2009
2009
Yetiştiği ve Yetiştiren Unsurlar Işığında Müzik Yönü İle Âşık Veysel
E Armağan
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 2009
2009
Turkish folk music studies in the light of historical development
AC Elci
MILLI FOLKLOR, 37-54, 2008
2008
Cem’de Âşık ile Müziğin Yeri ve Önemi
A COŞKUN ELÇİ
Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyumu Bildirileri (Yayınlanmamış), 2007
2007
SEMAH GELENEĞİNİN UYGULANMASI
E Armağan
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 1999
1999
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19