Follow
NURAY YILMAZ
NURAY YILMAZ
Unknown affiliation
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Evaluation of the technology integration process in the Turkish education system
NP Yilmaz
Contemporary Educational Technology 2 (1), 37-54, 2011
992011
Mesleki eğitimde teorik bilginin kazandırılmasına yönelik bağlamsal bir içerik oluşturma denemesi
NP Yılmaz
262003
ICT student teachers’ pedagogical content knowledge: A case study
NP Yilmaz
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 12 (1), 133-152, 2016
122016
The Effect of Educational Computer Games on the Vocabulary Learning Performance of Turkish Middle School EFL Student
M Zengin, N Yilmaz
European Journal of English Language Teaching 6 (6), 169-211, 2021
42021
Çoklu Ortamlarda Öğrenme
G DOHNIEN, NP YILMAZ
Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 27 (2 …, 2019
42019
Investigation of the Effect of Cyber Bullying Awareness Training for Parents
E Duman, N Yılmaz
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi-Journal of Education Theory …, 2021
32021
Adapting a Portion of the Patterns of Adaptive Learning Scales for Research in Turkish Schools.
N Parlak- Yilmaz, N Çıkrıkçı- Demirtaşli
International Journal of Educational Reform 19 (4), 287- 297, 2010
22010
AN INTERDISCIPLINARY CROSSROADS REGARDING "THE ENDEMIC PLANTS OF ULUDAĞ": THE OPINIONS OF PRE SERVICE TEACHER
D Bilhan, N Parlak Yilmaz, R Daşkın, H Şensoy
12th International Technology, Education and Development Conference-Valencia …, 2018
12018
Açık Uçlu Öğrenme Çevrelerine Bilişsel Katılımı Desteklemede Soruların Kullanımı
NP YILMAZ
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (1), 189-211, 2006
12006
Intel Teacher Program: Impact on Instructional Methods and Cognitive Levels of Learning in the Classroom.
S Öncü, N Parlak Yilmaz
Middle Eastern & African Journal of Educational Research 6 (1), 11-23, 2013
2013
Metin içine yerleştirilen soruların teorik bilgiyi bağlamla ilişkilendirerek öğrenmeye etkisi
N Parlak Yılmaz
Educational Sciences: Theory & Practice 3 (2), 463-488, 2003
2003
AN INTERDISCIPLINARY CROSSROADS REGARDING
D Bilhan, N Yilmaz, R Daskin, H Sensoy
The Effect of the Inserted Questions on Learning Relating Theoretical Knowledge to the Context
N PARLAK-YILMAZ
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Uludağ Üniversitesi Örneği
U Adem, A ŞENTÜRK, NP YILMAZ, ŞB GÖKTALAY, E ŞENGEL, ...
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (1), 295-320, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14