Follow
metin bayrak
metin bayrak
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Does more energy consumption support economic growth in net energy-importing countries?
Ö Esen, M Bayrak
Journal of Economics, Finance and Administrative Science 22 (42), 75-98, 2017
1932017
Inflation and economic growth: A dynamic panel threshold analysis for Turkish Republics in transition process
C Aydın, Ö Esen, M Bayrak
Procedia-Social and Behavioral Sciences 229, 196-205, 2016
1422016
Türkiye'de gazeteler ve dergiler sözlüğü, 1831-1993
MO Bayrak
Küll Yayınları, 1994
1101994
TÜRKİYE'NİN ENERJİ AÇIĞI SORUNU VE ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ARAYIŞLAR.
M Bayrak, Ö Esen
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 28 (3), 2014
982014
Türkiye tarihi yerler kılavuzu
MO Bayrak
(No Title), 1979
891979
Türkiye’de 1970-2011 yılları arasında oluşan ekonomik ve siyasi gelişmelerin seyri
M Bayrak, OC Kanca
Akademik Bakış Dergisi 35 (0), 1-20, 2013
802013
" Osmanlı tarihi" yazarları
MO Bayrak
(No Title), 2002
772002
Türkiye’de Phillips eğrisi üzerine bir uygulama
M Bayrak, OC Kanca
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 8 (3 …, 2013
652013
Bütçe açıklarının cari işlemler dengesi üzerine etkileri: İkiz açıklar hipotezinin Türkiye açısından değerlendirilmesi
M Bayrak, E Ömer
Ekonomik Yaklasim 23 (82), 23-49, 2012
642012
Magnetotelluric images of the crust and mantle in the southwestern Taurides, Turkey
A Gürer, M Bayrak, ÖF Gürer
Tectonophysics 391 (1-4), 109-120, 2004
542004
Kamu harcamaları bileşenleri ile işsizlik arasındaki ilişki (Türkiye örneği)
O Kanca, M Bayrak
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 1 (2), 55-74, 2015
512015
A VLF survey using current gathering phenomena for tracing buried faults of Fethiye–Burdur Fault Zone, Turkey
A Gürer, M Bayrak, ÖF Gürer
Journal of Applied Geophysics 68 (3), 437-447, 2009
452009
İstanbul'da gömülü meşhur adamlar (1453-1978)
MO Bayrak
(No Title), 1979
431979
Exploration of chrome ore in Southwestern Turkey by VLF-EM
M Bayrak
Journal of the Balkan Geophysical Society 5 (2), 35-46, 2002
402002
Türk imparatorlukları tarihi
MO Bayrak
Bilge Karınca Yayınevi, 2006
382006
TÜRKİYE'DE KAMU KESİMİ AÇIKLARININ NEDENLERİ VE FİYATLAR GENEL DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
M Bayrak, O KANCA
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2013
362013
Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: geçiş sürecindeki türk cumhuriyetleri üzerine bir uygulama
Ö Esen, M Bayrak
Bilig, 231-248, 2015
352015
Examining the Validity of Wagner's Law in the OECD Economies
M Bayrak, Ö Esen
Research in Applied Economics 6 (3), 1, 2014
352014
İstanbul tarihi
MO Bayrak
İnkılap Yayınevi, İstanbul. Belge, M.,(2003). İstanbul Gezi Rehberi. Tarih …, 1996
32*1996
Dünyada ve Türkiye'de serbest zaman kavramının tarihsel gelişimi
YS AĞAOĞLU, MY Taşmektepligil, M Bayrak
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (11 …, 2005
312005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20