Rabia Acemioğlu
Rabia Acemioğlu
igdir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ön Lisans Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri Perspektifinden Yavaş Yemek (Slow Food) Kavramının Algılanışı: Nitel Bir Çalışma
R Acemioğlu, D Yakup
Recent Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 317-329, 2020
2020
Öğretim Programlarının Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Beslenmeyle İlgili Kazanımlar Açısından İncelenmesi
R Acemioğlu, Y Doğan
Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019
2019
Suriyeli Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Kaygılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
R Acemioğlu, M Şahin, Y Doğan
VI. International Eurasian Educational Reseacrh Congress, 2019
2019
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Beslenme Olgusuna İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma
R Acemioğlu, Y Doğan
VI. International Eurasian Educational Reseacrh Congress, 2019
2019
Suriyeli Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Motivasyonlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
R Acemioğlu, M Şahin, Y Doğan
VI. International Eurasian Educational Reseacrh Congress, 2019
2019
HAYAT BİLGİSİ, FEN BİLİMLERİ VE BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ SAĞLIKLI BESLENMEYLE İLGİLİ KAZANIMLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ
R Acemioğlu, Y Doğan
2018
SAĞLIKLI BESLENME BİLGİ TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
R Acemioğlu, Y Doğan
13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 356, 2018
2018
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ISI VE SICAKLIK KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ
R Accemioğlu, Y Doğan, S Dadük
13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 459, 2018
2018
Fen bilgisi öğretmen adaylarının sağlıklı beslenme konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının incelenmesi
R Acemioğlu
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
2018
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi
R ACEMİOĞLU, Y Doğan
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (1), 54-67, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–10