Ahmet sümbül
Ahmet sümbül
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
cumhuriyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Fruit quality and phytochemical attributes of some apricot (Prunus armeniaca L.) cultivars as affected by genotypes and seasons
O Caliskan, S Bayazit, A Sumbul
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 40 (2), 284-294, 2012
282012
Determination of fruit quality and fatty acid composition of Turkish walnut (Juglans regia) cultivars and genotypes grown in subtropical climate of eastern Mediterranean region
S Bayazit, A Sumbul
International Journal of Agriculture and Biology 14 (3), 2012
152012
Morpho-pomological diversity of Turkish pear (Pyrus communis L.) accessions in eastern mediterranean region of Turkey
S Bayazit, O Caliskan, A Sümbül
Acta Sci Pol Hortorum Cultus 15 (5), 157-171, 2016
42016
Hatay ili bademlerinin (Prunus dulcis Mill) Seleksiyonu (Yüksek Lisans tezi, basılmamış)
A Sümbül
Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim …, 2009
22009
Pomological and Chemical Attributes of Almond Genotypes Selected from Hatay Province
A Sümbül, S Bayazit
International Journal of Agriculture and Wildlife Science 5 (1), 1-10, 2019
12019
Uşak İlinden Seçilmiş Ceviz Genotiplerinde Meyvelerin Mineral Madde İçerikleri
E Yıldız, A Sümbül
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2), 179-183, 2019
2019
ORTA KELKİT HAVZASININ MEYVECİLİK POTANSİYELİ AÇISINDAN ANALİZİ
A SÜMBÜL, E YILDIZ
3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu“SürdürülebilirTarım ve Çevre …, 2019
2019
YAPRAKTAN GÜBRE UYGULAMALARININ KOSUİ ARMUT (Pyrus pyrifolia Nak.) ÇEŞİDİNİN BİTKİSEL GELİŞİM VE YAPRAK MİKRO ELEMENT İÇERİKLERİNE ETKİSİ
S ÖYKE, E YILDIZ, A SÜMBÜL
3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu“SürdürülebilirTarım ve Çevre …, 2019
2019
CEVİZ (Juglans spp.) TÜRLERİNDE YAPILAN MOLEKÜLER MARKÖR GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
E YILDIZ, A SÜMBÜL
ULUSLARARASIGIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ, 183-191, 2019
2019
CEVİZ TÜRÜNDE MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER TANIMLAMA ÜZERİNE ÜLKEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
E YILDIZ, A SÜMBÜL
ULUSLARARASIGIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ, 192-198, 2019
2019
The change of the climate and agricultural products in Suşehri province: a long term preliminary study
E AĞLAR, A SÜMBÜL
International Conference on Mathematics – Engineering – Natural Medical …, 2018
2018
Determination of the quality characteristics of naturally growing hawthorns in Suşehri
E AĞLAR, A SÜMBÜL, O KARAKAYA
International Congress on Agriculture and Animal Sciences, 2018
2018
Determining Fruit Traits of Pistachio Grafted on Wild Pistacia Terebinthus L. Species in Susehri
E Ağlar, A Sümbül
İnternational Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences …, 2018
2018
Hatay İli Bademlerinin (Prunus dulcis Mill.) Seleksiyon Yoluyla Islahı
S Bayazit, A Sümbül
Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 1 (2), 870-876, 2011
2011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–14