Follow
Levent YILMAZ
Levent YILMAZ
Dokuz Eylül Üniversitesinde Doç. Dr.
Verified email at deu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yeni kamu yönetimi anlayışının “yeni” kurumu: kamu görevlileri etik kurulu
İ Arap, L Yılmaz
Amme İdaresi Dergisi 39 (2), 51-69, 2006
602006
Türkiye’de muhafazakâr değerler bağlamında turizm ve tatil algısındaki değişme
L Yılmaz, ME Güler
Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 367 (378), 12-15, 2012
312012
Siyasal kültür-kriz Etkileşimi Çerçevesinde Türk siyasal kültürünün kriz alanları
L Yılmaz
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2003
182003
Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu ile göç idaresi bağlamında Türkiye’nin yeni göç siyaseti
S Baykal, L YILMAZ
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 7 (2), 633-652, 2020
152020
Yeni kavramlarla yeni yönetim modeli: Kamu görevlileri etik kurulu
İ ARAP, L Yılmaz
Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, 251-268, 2005
142005
BÜYÜK GÜÇLER, SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE.
AN Üste, L YILMAZ
Celal Bayar University Journal of Social Sciences/Celal Bayar Üniversitesi …, 2014
112014
DEMOKRASİ EĞİTİMİNİ LİBERAL VE TOPLUMCU AÇIDAN (SESLİ) DÜŞÜNMEK
L YILMAZ
Eğitim Bilim Toplum 5 (19), 66-91, 2011
52011
SOSYAL MEDYA KÜÇÜK SİYASAL PARTİLER AÇISINDAN YENİ İMKÂNLAR SUNUYOR MU?
L YILMAZ, E Ezici
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2017
32017
Toplam Kalite İdeolojisi ve Kamu Yönetimi
L YILMAZ
Amme İdaresi Dergisi 41 (2), 1-20, 2008
32008
SİYASAL KÜLTÜR–KRİZ ETKİLEŞİMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK SİYASAL KÜLTÜRÜNÜN KRİZ ALANLARI
L YILMAZ, AN ÜSTE
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek …, 2003
32003
TÜRK SİYASAL KÜLTÜRÜNÜN KRİZ ALANLARI İÇİN BİR MODEL
L YILMAZ
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 (2 …, 2016
22016
Türk Siyasal Kültürünün Kriz Alanları İçin Bir Model
Y Levent
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 2008
22008
Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Yeni Kurumu: Kamu Yönetimi Etik Kurumu
AİL YILMAZ
Amme İdaresi Dergisi 39 (2), 51-69, 0
2
TÜRKİYE’DE MERKEZ-ÇEVRE MÜCADELESİNİ MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN OKUMAK
E SAVUT, L YILMAZ
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 20 (40), 289-322, 2020
12020
TÜRK SİYASAL HAYATINDA ASKERÎ DARBELERİN SİYASAL VE ANAYASAL İŞLEVİ
L YILMAZ
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 20 (15 Temmuz), 203-231, 2020
2020
Formation the Capitalist Economy Perspective of the Turkish Conservative
L YILMAZ
International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences …, 2020
2020
TÜRKİYE’DE BATICILIK-BAĞIMSIZLIKÇILIK KARŞITLIĞININ 1960-1980 DÖNEMİNDE YENİDEN ÜRETİLMESİ
L YILMAZ
Belgi Dergisi 2 (20), 2657-2683, 2020
2020
Changing in the perception of tourism and vacation in the context of conservative values.
L Yılmaz, ME Güler
2017
Total quality and public administration
L Yilmaz
AMME IDARESI DERGISI 41 (2), 2008
2008
YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞININ “YENİ” KURUMU: KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU
İ ARAP, L YILMAZ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20