Follow
Gamze Bilir-Seyhan
Gamze Bilir-Seyhan
Okul Öncesi Eğitimi, Ege Üniversitesi
Verified email at ege.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effects of Promoting Alternative Thinking Strategies Preschool Program on teacher–children relationships and children's social competence in Turkey
G Bilir Seyhan, S Ocak Karabay, TB Arda Tuncdemir, MT Greenberg, ...
International Journal of Psychology 54 (1), 61-69, 2019
352019
Early childhood pre-service teachers’ views about visual arts education and aesthetics
G Bilir-Seyhan, OK Sakire
Eurasian Journal of Educational Research 18 (73), 131-148, 2018
182018
MEB 2013 okul öncesi eğitim programının sağlık kavramı açısından incelenmesi
S Sönmez, GB Seyhan
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 7 (1), 146-174, 2016
172016
Öğretmen Adaylarının" Çocuk Hakları" na İlişkin Algılarının Materyal Tasarımları Ve Görüşleri Çerçevesinde İncelenmesi
G BİLİR SEYHAN, B ARSLAN CANSEVER
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 98-119, 2017
82017
Okul öncesi dönem çocukları için hazırlanmış “çocuk hakları” temalı pano uygulamaları (pilot çalışma)
G Bilir Seyhan, B Arslan Cansever
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 4 (3), 345-354, 2015
82015
ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÇOCUK HAKLARI” NA İLİŞKİN ALGILARININ MATERYAL TASARIMLARI VE GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
GB SEYHAN, BA CANSEVER
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (41), 98-119, 2017
52017
Examining Turkish MoNE 2013 preschool education program in terms of health concept
S Sonmez, GB Seyhan
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 7 (1), 146-174, 2016
52016
Okul öncesi öğretmen adayları için görsel sanat eğitimi ve estetik
Ş Ocak Karabay, G Bilir Seyhan
Sanat Eğitimi Dergisi 5 (2), 213-236, 2017
42017
Introduction and Evaluation of the Notice Boards Designed for Pre-School Children and Their Parents within the Framework of" Media Literacy" Theme.
B Arslan Cansever, GB Seyhan
World Journal of Education 5 (1), 82-93, 2015
42015
Material Development in the Context of Preschool Teaching Profession
N Dereobali, GB SEYHAN
Journal of Theoretical Educational Science 13 (1), 147-169, 2020
32020
“Sanatsal Açıdan Donanımlı” Okul Öncesi Eğitim Sınıfında Bir Pilot Uygulama Örneği
ŞO KARABAY, GB Seyhan
Ege Eğitim Dergisi 19 (1), 19-33, 2018
22018
“A toy plane in my home office”: Mothers’ perceptions of the reflections of the COVID-19 pandemic on their family relations and children’s play behaviours
AN Erbas, GB Seyhan, İG Ogul
2022
Resimli Öykü Kitabı Okuma Etkinliklerinin 3 Yaş Çocuklarının Dil Gelişimleri ve Sosyal Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
G Bilir Seyhan
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2022
2022
ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÇOCUK HAKLARI” NA İLİŞKİN ALGILARININ MATERYAL TASARIMLARI VE GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
G Bilir Seyhan, B Arslan Cansever
Mehmet Akif Ersoy University, 2020
2020
Okul Öncesi Öğretmenliği Bağlamında Materyal Geliştirme
N Dereobalı, GB Seyhan
Journal: Kuramsal Eğitimbilim, 147-169, 2020
2020
What Does Culture of Higher Education Mean for Teacher Candidates?: Turkish Sample
B Arslan-Cansever, GB Seyhan
Handbook of Research on Organizational Justice and Culture in Higher …, 2016
2016
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAĞLIK VE İYİ OLMA HALİ ALGISI
S Sönmez, GB SEYHAN, B CEYLAN
The Journal of Academic Social Science Studies 27 (1), 235-246, 2014
2014
OKULÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARI İÇİN HAZIRLANMIŞ “ÇOCUK HAKLARI” TEMALI PANO UYGULAMALARI (PİLOT ÇALIŞMA)
AGGB Seyhan, İBOÖE ABD, BA Cansever, İBSE ABD
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN GÖRSEL SANAT EĞİTİMİ VE ESTETİK
O Şakire, G BİLİR-SEYHAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19