Follow
Esra Aksoy
Title
Cited by
Cited by
Year
AHP Temelli MULTIMOORA ve COPRAS yöntemi ile Türkiye Kömür İşletmeleri’nin performans değerlendirmesi
E Aksoy, N Ömürbek, M KARAATLI
Hacettepe üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi 33 (4), 1-28, 2015
882015
Bankacilik sektöründe ENTROPI ve WASPAS yöntemleri ile performans değerlendirmesi
Ö AKÇAKANAT, E Hande, E AKSOY, V ÖMÜRBEK
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2017
862017
Bankacilik sektöründe ENTROPI ve WASPAS yöntemleri ile performans değerlendirmesi
Ö AKÇAKANAT, E Hande, E AKSOY, V ÖMÜRBEK
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2017
862017
Opec ülkelerinin performanslarinin çok kriterli karar verme yöntemlerinden Entropi ve Maut ile değerlendirilmesi
MZ TUNCA, N ÖMÜRBEK, HG CÖMERT, E AKSOY
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (14), 1-12, 2016
592016
CRITIC ve MDL Temelli Edas Yöntemi ile Tr-61 Bölgesi Bankalarinin Performans Değerlendirmesi
Ö Akçakanat, E Aksoy, T Teker
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (32), 1-24, 2018
322018
Bankalarin Sürdürülebilirlik Performanslarinin ARAS, MOOSRA ve COPRAS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
V Ömürbek, E Aksoy, Ö Akçakanat
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 (19), 14-32, 2017
322017
Bir petrol şirketinin çok kriterli karar verme teknikleri ile performans değerlendirmesi
N Ömürbek, E Aksoy
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2016
282016
Turizm işletmeleri için AHP temelli bulanık TOPSIS yönetimi ile tur operatörü seçimi
M Karaatlı, N Ömürbek, E Aksoy, H Karakuzu
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2), 53-70, 2014
282014
AHP temelli TOPSIS ve ELECTRE yöntemiyle muhasebe paket programı seçimi
M TUNCA, E Aksoy, H Bülbül, N Ömürbek
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (1), 53-71, 2015
272015
Bireysel emeklilik şirketlerinin ENTROPİ ağırlıklı ARAS ve COPRAS yöntemleri ile karşılaştırmalı performans değerlendirmesi
E Bayrakci, E Aksoy
Business and Economics Research Journal 10 (2), 415-434, 2019
202019
Çok kriterli karar verme teknikleri ile performans değerlendirmesine ilişkin bir uygulama
M Karaatlı, N Ömürbek, E Aksoy, M Atasoy
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 4 (2), 176-186, 2015
172015
COVID-19'un Türkiye’de bankalar üzerindeki ekonomik etkisine dair bir tahmin
İ Bekçi, K Eda, E Aksoy
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 5 (Özel Sayı), 185-205, 2020
162020
Kripto paralar ve fiyat ilişkileri üzerine bir analiz: Toda-Yamamoto nedensellik analizi ile bir inceleme
E Aksoy, T Teker, M Mazak, T KOCABIYIK
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 110-129, 2020
142020
ULUSAL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİNE GÖRE İMALAT SEKTÖRLERİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRMESİNDE MULTI-MOORA YÖNTEMİNİN UYGULANMASI
N ÖMÜRBEK, E AKSOY
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 0
8
FİNANSAL KURUMLARIN MODİFİYE EDİLMİŞ DİJİTAL MANTIK (MDL) TEMELLİ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
K Çetinceli, V ÖMÜRBEK, E AKSOY
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2018
72018
An analysis on Turkey's merger and acquisition activities: MAIRCA method
E Aksoy
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (1), 1-11, 2021
62021
Use of AHP Based MULTIMOORA and COPRAS Methods for Evaluating the Performance of Turkish Coal Enterprises
E Aksoy, N Ömürbek, M Karaatlı
Hacettepe University Journal of Economics and Administrative Sciences 33 (4 …, 2015
62015
MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN PARK MAVERA III GAYRİMENKUL SERTİFİKASI FİYATI ÜZERİNE ETKİSİNİN TODA-YAMAMOTO ANALİZİ İLE KEŞFİ
T KOCABIYIK, E AKSOY, T TEKER
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (21), 347-365, 2020
52020
Aktif Büyüklüklerine Göre Değerlendirilen Büyük Ölçekli Bankalarin Yapay Sinir Ağlari ile Karlilik Tahmini
V ÖMÜRBEK, Ö AKÇAKANAT, E AKSOY
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2), 451-466, 2019
52019
BANKALARIN GRUP BAZLI KARLILIKLARININ GRİ TAHMİN YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ-EVALUATION OF GROUP BASED BANK PROFITS BY THE GREY ESTIMATION METHOD
V Ömürbek, E Aksoy, Ö AKÇAKANAT
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (23), 75-89, 2018
52018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20