Takip et
murat gök
murat gök
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Müzik eğitiminde 5e modelinin akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi
M Gök
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
252012
Müzik öğretmeni adaylarının genel ve akademik erteleme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, 8
E Tufan, M Gök
Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 23-25, 2009
212009
Müzik öğretmenlerinin 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programına ilişkin görüşleri
M GÖK, E Tufan
Kastamonu Education Journal 24 (3), 1385-1402, 2016
142016
Türkiye’de Mesleki Müzik Eğitiminin Yeni Açılan Üniversiteler, Fakülteler ve Bölümler Bağlamında İncelenmesi.
M GÖK
Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi 8 (2), 2018
132018
Öğrenci orkestrasının seslendirdiği eserlere ait viyolonsel partilerinin Otokar Sevcik Op.2,5 numaralı etütte yer alan varyasyonlar açısından incelenmesi
M Gök
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Ana bilim Dalı, 2006
112006
5E MODELİNİN´ MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENMEALANINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ
GÖK Murat, E Tufan
Education Sciences 9 (2), 135-161, 2014
72014
EVALUATION OF THE PHYSICAL AND ACOUSTICAL COMPETENCES OF VOCATIONAL MUSIC EDUCATION INSTITUTIONS IN TERMS OF THE REQUIREMENTS OF MUSIC EDUCATION
M Gök, Ç Şen
iojet 9 (1), 284-307, 2022
62022
GÜNDELİK HAYAT BAĞLAMINDA DÖNÜŞEN SANAT
GÖK Murat, S AYDIN
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (15), 229-246, 2020
42020
PEYGAMBER ŞAİRİ KÂ’B B. MÂLİK’İN HAYATI VE KİŞİLİĞİ
GÖK Murat
İSTEM, 287-309, 2017
22017
Evaluation of Students’ Cognitive and Conceptual Learning Levels in Middle School Music Lessons
M Gök
IJELS (International Journal of Education&Literacy Studies) 11 (1), 194-206, 2023
12023
Application of fuzzy Ahp and topsis methods for manager selection
A Mumcu, M Gök
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 16 (2), 270-280, 2021
12021
An analysis of professional music education in the context of newly opened universities, faculties and departments of music in Turkey
GÖK Murat
Journal of Higher Education and Science 8 (2), 280-297, 2018
12018
Comparison among feature encoding techniques for HIV-1 protease cleavage specificity
GÖK Murat, U Turhal, A Durgut
International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering …, 2015
12015
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRENME MERKEZLİ LİDERLİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI
T AKBAŞ, H AKBAŞ, M DENİZ, ÖH TIRAŞ, GÖK Murat, HY FIRAT
Ulusal Toplum ve Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (1), 76-92, 2024
2024
ÖĞRETMEN LİDERLİĞİNİ TEMEL ALAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ÇEŞİTLİ ÖLÇÜTLERE GÖRE İNCELENMESİ
D İLHAN, Y ÇETİNKAYA, M YAVUZ, NE KARAÇOR, A SARAÇ, ...
Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies 10 (37), 23-35, 2024
2024
Klasik Gitar Eğitiminde Üretken Öğrenme Modeli’nin Kullanılması: Agustin Barrios Mangoré La Catedral Örneği
GÖK Murat
Konservatoryum 9 (2), 321-344, 2022
2022
Uzaktan Eğitim Ortamında Çocuklar İçin Müzik Dinleme Etkinliklerinin Tasarlanması
M Gök
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 579-611, 2022
2022
Evaluation of the physical and acoustical competences of vocational music education institutions in terms of the requirements of music education
M Gök, Ç Şen
iojet 9 (1), 284-307, 2022
2022
Emevîlerin İlk Mısır ve Mağrib Valisi Mesleme Bin Muhalled el-Ensârî
GÖK Murat
İSTEM, 283-304, 2020
2020
The relationship between serum vitamin d and bare-metal in-stent restenosis in patients with stable coronary artery disease
A KURTUL, GÖK Murat
Turkish Journal of Clinics and Laboratory 11 (4), 237-242, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20