Takip et
Tolga Levent
Tolga Levent
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kentler
G Tankut, O Çalışkan, T Levent, F Zorlu
Bilim ve Teknik (Yeni Ufuklara) Dergisi, Aralık Sayısı, Ankara, 2002
182002
KÜRESELLEŞME, MEKANSAL PLANLAMA YAKLAŞIMLARINDAKİ DEĞİŞME VE KAMU YARARI
T Levent, YS LEVENT
Toplum ve Demokrasi Dergisi 5 (11), 53-74, 2016
132016
A new challenge for urban planning in Turkey: socio-spatial impacts of forced migration
T Levent
European Spatial Research and Policy 26 (2), 115-134, 2019
122019
Bir Hizmet Faaliyetinin Mekansallığı: Lojistik Sektörü İle İlgili İş Hizmetlerinin Mersin Kentindeki Mekansal Gelişimi Üzerine Görgül Bir Değerlendirme
T LEVENT
Planlama 47, 63-81, 2009
122009
Mersin’de Kentsel Mekanın Biçimlenmesinde Jansen Planı’nın Etkileri
T Ünlü, T Levent
Tarih İçinde Mersin Kolokyum II, 160-175, 2005
122005
Yeni Ufuklara: Kentler
G Tankut, O Çalışkan, T Levent, F Zorlu
Bilim ve Teknik 12, 4-7, 2002
122002
Bölgesel Gelişmede Ulus-Devletin Rolü: 1999–2009 Yılları Arası Kamu Yatırımları Üzerinden Bir Değerlendirme.
T Levent, Y SARIKAYA LEVENT
Megaron 5 (3), 2010
92010
’lerden 2000’lere Mersin ekonomik yapısındaki değişmeler
T Levent
Mersin sempozyumu, 19-22, 2008
92008
Sağlık Eşitsizlikleri, DSÖ Yaşam Kalitesi Ölçeği Üzerinden Bir Değerlendirme: Mersin İli Mezitli İlçesi Örneği Health Inequalities, an Evaluation through WHO Quality of Life …
AC Yoloğlu, AÖ Kurt, YS Levent, T Levent, S Burat, S Karaca, S Gökalp
Planlama 30 (1), 66-88, 2020
72020
Kent merkezi ve planlama
T Levent
Ozdemir SS, Ozdemir Sari B, Uzun N), Imge Kitabevi, Ankara, 2017
52017
Türkiye’nin İlk Bölgesel Yenilik Stratejisi: RIS-Mersin Projesi, 1
T Levent, Y Sarıkaya Levent
Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 22-23, 2011
52011
Kent Planlamadan Kentsel Projeciliğe: Değişimin kamusal Alanda yarattığı Erozyonlar
T Levent
8. Dünya Şehircilik Günü 32. Kolokyumu “Kentsel Yeniden Yapılanma …, 2010
52010
Esnek Planlama Yaklaşımları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: Bu Yaklaşımların Türkiye Bağlamında Yanılsamaları. 8
T Levent
Dünya Şehircilik Günü 33. Kolokyumu “Kentleri Korumak/Savunmak” Bildiriler …, 2010
52010
Spatial organization of service activities in Ankara
T Levent
Middle East Technical University, 2007
52007
RIS-Mersin Projesi ve Mersin Bölgesel Yenilik Stratejisi: Yenilik Üzerine Yerel Bir Değerlendirme
T Levent, Y Sarıkaya Levent
VII. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 2013
42013
Pedestrian zones as communication environments case study: Yüksel pedestrian zone-Ankara.
T Levent
Middle East Technical University, 1999
41999
Spatial planning system in Turkey. Focus on tourism destinations
T Levent, YS Levent, K Birdir, SS Birdir
Contemporary challenges of spatial planning in tourism destinations;, 2022
22022
Health Inequalities, an Evaluation through WHO Quality of Life Scale: the case of Mersin Province Mezitli District
AC Yoloğlu, AÖ Kurt, Y Sarıkaya Levent, T Levent, S Burat, S Karaca, ...
Journal of Planning 30 (1), 66-88, 2020
22020
İz Öğesi Üzerinden Kentsel İmge Çözümlemesi: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Örneği, Mersin
G AYDIN¹, T Levent
12018
RIS-Mersin Project: the first regional innovation strategy in Turkey and its spatial dimensions
T Levent
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 24 (2), 5-16, 2016
12016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20