Follow
Mehmet Emre ÇELİK
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi
ME ÇELİK
Türklük Bilimi Araştırmaları, 13-31, 2012
652012
Bulgaristandaki Türk çocuklarının okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi
ME Çelik
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
442016
İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma kazanımlarına ulaşma düzeyleri
ME Çelik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010
342010
Türkçe öğretmeni adaylarının bilgi okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi
M Özbay, ME Çelik
Ana Dili Eğitimi Dergisi 1 (4), 10-21, 2013
252013
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Otantiklik ve Otantik Materyallerden Yararlanma
ME ÇELİK
21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar …, 2018
132018
Bulgaristan'daki Türkçe öğretmenlerinin Türkçenin eğitimi-öğretimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi
ME Çelik
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 35 (2), 69-81, 2016
102016
Bosna-Hersek’te Türkçe öğretiminin güncel durumu
ME Çelik
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (Özel Sayı), 108-128, 2021
82021
Bulgaristan da Demokrasi Döneminde Türkçe Öğretimi Meselesi
M NURLU, ME ÇELİK
Yeni Türkiye Dergisi, 2015
72015
İKİ DİLLİLİK VE BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN İKİ DİLLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
ME ÇELİK
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 10 (20), 241-262, 2020
62020
Türkçe kalıplaşmış sözlerin (atasözü, deyim, ikileme, kalıp söz öğretimi)
ME Çelik
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi politika, program, yöntem ve öğretim içinde, 2019
62019
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETENLERİN 21. YÜZYIL BECERİLERİ YETERLİKLERİ
H ALTUNKAYA, ME ÇELİK
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 25 (3), 813-826, 2021
52021
DÜZENLEYEN GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARININ İNCELENMESİ
ME Çelik
Karadeniz Araştırmaları 18 (70), 469-485, 2021
42021
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Konuşma Becerisi ve Etkinlik Örnekleri
ME Çelik
Yabancılara Türkçe Öğretimi Politika, Yöntem ve Beceriler. ed. Derya Yaylı …, 2019
42019
Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi
M Özbay, ME Çelik
Ana Dili Eğitimi Dergisi 1 (1), 107-115, 2013
42013
Levels of Ethnocentricism Among Teachers of Turkish as a Foreign Language
ME Celik, L Iltar
The European Educational Researcher 4 (2), 251-266, 2021
22021
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Çevrim İçi Öğrenme Sürecinde Öz Düzenleme Becerileri
L İLTAR, ME ÇELİK
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (3), 2265-2304, 2022
12022
An Investigation of The Use of Videos/Films by Teachers Teaching Turkish as a Foreign Language
ME ÇELİK
International Online Journal of Educational Sciences 12 (4), 223-233, 2020
12020
BALKANLARDAKI TÜRK DILLILER VE TÜRKIYE TÜRKÇESININ EĞITIMI
Ö Çangal, ME Çelik
TÜRK DILLILERE TÜRKIYE TÜRKÇESININ ÖĞRETIMI, 2023
2023
TÜRK DILLILERE TÜRKIYE TÜRKÇESI ÖĞRETIMINDE TEMEL KAVRAMLAR
ME Çelik, Ö Çangal
TÜRK DILLILERE TÜRKIYE TÜRKÇESININ ÖĞRETIMI, 2023
2023
Dinleme Eğitimi
ME Çelik
Türkçe Öğretimi, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20